Dnes je utorok, 19. február 2019
Meniny má Vlasta, zajtra Lívia

IBV HRÍBY

3
február
2019

Situácia ohľadom vykúpu pozemkov pod komunikácie budúcej IBV Hríby je nejasná

Milí spoluobčania, vlastníci a dotknutí pozemkov v lokalite Hríby. Už takmer štyri roky bolo snahou poslancov a mesta Ružomberok pripraviť strategickú investíciu koncepčného územia pre výstavbu rodinných domov a pre podporu IBV v lokalitách: Biely ... pokračovanie

17
október
2018

Výkup pozemkov pre verejné zariadenia (cesty)

MZ v Ružomberku na poslednom rokovaní dňa 27. 9. 2018 prijalo jednomyseľne uznesenie 207/2018 o výkupe pozemkov v rozsahu 14 500 m2 pre verejné zariadenia (cesty) v obvode budúcej IBV Ružomberok – Černová Hríby. Na uvedený nákup pozemkov MZ schválilo sumu ... pokračovanie

14
august
2018

Verejný hovor

Mesto Ružomberok prostredníctvom Mestského úradu Ružomberok v koordinácii s Okresným úradom Ružomberok odbor pozemkový a lesný ako orgánom príslušným podľa zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových ... pokračovanie

17
apríl
2018

Zápisnica z 3. stretnutia komisie

V prílohe je zápisnica z pracovného stretnutia komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zmien druhov pozemkov PJPÚ Ružomberok – Černová Hríby, konaného dňa 23. 3. 2018. ... pokračovanie

6
apríl
2018

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie

V prílohe nižšie je k dispozícii zápisnica z pracovného stretnutia komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zmien druhov pozemkov PJPÚ Ružomberok – Černová Hríby, konaného dňa 21. 02. 2018. ... pokračovanie

4
apríl
2018

Nášmu pozemkovému združeniu bolo pridelené IČO

V prílohe je výpis zo štatistického úradu, kde nášmu združeniu bolo pridelene IČO. ... pokračovanie

15
február
2018

Zápisnica komisie pozemkových úprav na zisťovanie hraníc obvodu PU .

V prílohe si môžete pozrieť zápisnicu z pracovného stretnutia komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zmien druhov pozemkov PJPÚ Ružomberok – Černová Hríby konaného dňa 30. 1. 2018. ... pokračovanie

30
január
2018

Pozvánka

Priatelia, v zmysle plánovaného harmonogramu postupu projektu pozemkových úprav v lokalite Hríby, Vám zasielam na vedomie termín prvého zasadania Komisie na zisťovanie hraníc obvodu JPÚ zriadenej podľa zákona c.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416