Dnes je utorok, 22. august 2017   |   Meniny má Tichomír, zajtra Filip
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

IBV HRÍBY

15
august

Pozemkové združenie

Vážení vlastníci, Pripravovaný projekt jednoduchých pozemkových úprav na Hríboch v Černovej má splnené takmer všetky podmienky k jeho realizácii. Preto v mesiaci september OÚ ŽP v Ružomberku odbor pozemkový a lesný zvolá písomne verejný hovor ... pokračovanie

14
august

Aktuálna mapa obvodu projektu pozemkových úprav – Hríby

Vážení vlastníci pozemkov v lokalite Hríby – Černová Za prípravný výbor pre plánované pozemkové úpravy v danej lokalite, Vám predkladáme v prílohe aktuálnu mapu obvodu projektu pozemkových úprav – Hríby. Do obvodu boli zapracované všetky ... pokračovanie

1
august

Definitívne výsledky ankety vlastníkov pozemkov Hriby pre projekt PÚ.

Definitívne výsledky ankety vlastníkov pozemkov Hriby pre projekt PÚ. ... pokračovanie

13
jún

Informácia pre vlastníkov pôdy v lokalite Černová – Hríby. (Verejný hovor a zákonná anketa)

Vážení vlastníci pozemkov lokality Hríby – Černová. Po splnení viacerých procesov k schválenému zámeru mesta Ružomberok a väčšiny vlastníkov danej lokality pripraviť toto územie pre budúcu individuálnu bytovú výstavbu, pristúpil na žiadosť ... pokračovanie

16
máj

Schválenie financovania projektu JPÚ

Na riadnom rokovaní MZ dňa 16. 5. 2016 poslanci MZ podporili projekt JPÚ a jednomyseľne schválili financovanie projektu JPÚ v lokalite Hríby v Černovej. (viac v prílohe) ... pokračovanie

21
apríl

Zápis z verejného prerokovania

V prvej prílohe zasielam zápisnicu z verejného prerokovania OV MsČ Černová s občanmi MČ (Nová Černová) o budúcom umiestnení obslužnej komunikácie (serer – juh) v lokalite IBV Hríby – Černová v zmysle platného územného plánu zóny. **V druhej ... pokračovanie

15
marec

Aktuálny znalecký posudok na lokalitu Hriby v Černovej

V prílohe predkladáme aktuálny znalecký posudok na všetky pozemky v lokalite Hríby po nadobudnutí platnosti nového územného plánu zóny . 1 m2 = 21 € ... pokračovanie

6
marec

Prípravné konanie jednoduchých pozemkových úprav

Okresný úrad Ružomberok odbor pozemkový a lesný informuje dotknutých vlastníkov lokality Hríby v Černovej o začatí prípravného konania jednoduchých pozemkových uprav v lokalite Hríby, ktorú OÚ nariadil na základe podanej žiadosti mesta Ružomberok. V ... pokračovanie

9
február

Jednoduché pozemkové upravy IBV Hriby - priprava.

Na včerajšom rokovaní MsZ v Ružomberku, bol schválený súhlas mesta s vložením metských pozemkov do budúcich jednoduchších pozemkových uprav v lokalite Hriby- Černova. Taktiež bola odsúhlasená žiadosť mesta voči OÚ odbor pozemkový a lesný o povolenie ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodcovské služby

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416

Hosting zadarmo od WebSupport.sk