Dnes je streda, 17. október 2018
Meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

IBV HRÍBY

14
august

Verejný hovor

Mesto Ružomberok prostredníctvom Mestského úradu Ružomberok v koordinácii s Okresným úradom Ružomberok odbor pozemkový a lesný ako orgánom príslušným podľa zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových ... pokračovanie

17
apríl

Zápisnica z 3. stretnutia komisie

V prílohe je zápisnica z pracovného stretnutia komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zmien druhov pozemkov PJPÚ Ružomberok – Černová Hríby, konaného dňa 23. 3. 2018. ... pokračovanie

6
apríl

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie

V prílohe nižšie je k dispozícii zápisnica z pracovného stretnutia komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zmien druhov pozemkov PJPÚ Ružomberok – Černová Hríby, konaného dňa 21. 02. 2018. ... pokračovanie

4
apríl

Nášmu pozemkovému združeniu bolo pridelené IČO

V prílohe je výpis zo štatistického úradu, kde nášmu združeniu bolo pridelene IČO. ... pokračovanie

15
február

Zápisnica komisie pozemkových úprav na zisťovanie hraníc obvodu PU .

V prílohe si môžete pozrieť zápisnicu z pracovného stretnutia komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zmien druhov pozemkov PJPÚ Ružomberok – Černová Hríby konaného dňa 30. 1. 2018. ... pokračovanie

30
január

Pozvánka

Priatelia, v zmysle plánovaného harmonogramu postupu projektu pozemkových úprav v lokalite Hríby, Vám zasielam na vedomie termín prvého zasadania Komisie na zisťovanie hraníc obvodu JPÚ zriadenej podľa zákona c.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ... pokračovanie

3
január

Zvolení funkcionári z členov predstavenstva nového pozemkového združenia

V prílohách Vám predkladám zápisnicu a uznesenie z prvého zasadnutia členov predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav Ružomberok – Černová Hríby, ktoré sa konalo dňa 19. 12. 2017 na MÚ v Ružomberku. S úctou Patrik Habo ... pokračovanie

14
december

Informácie pre účastníkov JPU Hríby

Projekt pozemkových úprav Ružomberok-ČERNOVÁ – Hríby. Informácie pre účastníkov konania. Dňa 7. 12. 2017 sa konalo ustanovujúce zhromaždenie vlastníkov a účastníkov konania pozemkových uprav Hríby pre realizáciu IBV. Pod vedením Okresného ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416