Dnes je nedeľa, 25. jún 2017   |   Meniny má Tadeáš, zajtra Adriána
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

IBV HRÍBY

13
jún

Informácia pre vlastníkov pôdy v lokalite Černová – Hríby. (Verejný hovor a zákonná anketa)

Vážení vlastníci pozemkov lokality Hríby – Černová. Po splnení viacerých procesov k schválenému zámeru mesta Ružomberok a väčšiny vlastníkov danej lokality pripraviť toto územie pre budúcu individuálnu bytovú výstavbu, pristúpil na žiadosť ... pokračovanie

16
máj

Schválenie financovania projektu JPÚ

Na riadnom rokovaní MZ dňa 16. 5. 2016 poslanci MZ podporili projekt JPÚ a jednomyseľne schválili financovanie projektu JPÚ v lokalite Hríby v Černovej. (viac v prílohe) ... pokračovanie

21
apríl

Zápis z verejného prerokovania

V prvej prílohe zasielam zápisnicu z verejného prerokovania OV MsČ Černová s občanmi MČ (Nová Černová) o budúcom umiestnení obslužnej komunikácie (serer – juh) v lokalite IBV Hríby – Černová v zmysle platného územného plánu zóny. **V druhej ... pokračovanie

15
marec

Aktuálny znalecký posudok na lokalitu Hriby v Černovej

V prílohe predkladáme aktuálny znalecký posudok na všetky pozemky v lokalite Hríby po nadobudnutí platnosti nového územného plánu zóny . 1 m2 = 21 € ... pokračovanie

6
marec

Prípravné konanie jednoduchých pozemkových úprav

Okresný úrad Ružomberok odbor pozemkový a lesný informuje dotknutých vlastníkov lokality Hríby v Černovej o začatí prípravného konania jednoduchých pozemkových uprav v lokalite Hríby, ktorú OÚ nariadil na základe podanej žiadosti mesta Ružomberok. V ... pokračovanie

9
február

Jednoduché pozemkové upravy IBV Hriby - priprava.

Na včerajšom rokovaní MsZ v Ružomberku, bol schválený súhlas mesta s vložením metských pozemkov do budúcich jednoduchších pozemkových uprav v lokalite Hriby- Černova. Taktiež bola odsúhlasená žiadosť mesta voči OÚ odbor pozemkový a lesný o povolenie ... pokračovanie

6
október

IBV - Hriby: Výsledky vôle vlastníkov k dnešnému dňu

Vážení spoluobčania. V stredu 14. 9. 2016 sa konal verejný hovor s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v lokalite Hríby v Černovej. Predmetom stretnutia bola informácia o pripravovanom projekte jednoduchých pozemkových úprav (v zmysle zákona č.330/1991 Z.z.) ... pokračovanie

25
september

informacie z rokovania MZ dňa 21.9.2016

Na tomto zasadnutí MZ v Ružomberku bol poslancami schválený návrh (výkresová časť) UP -zony IBV Hríby. Návrh bol predtým preskúmaný stavebným úradom v Žilne. Tento procesný bod územného plánu pre IBV Hríby je predposledný bod k ukončeniu celého ... pokračovanie

20
september

IBV-Hriby. Budúce umiestnenie verejnej infraštruktury

Na základe viacerých podnetov a otázok od vlastníkov pôdy v lokalite Hríby ,ohľadom budúcej realizácie verejnej infraštruktúry (cesty, inžinierske stavby, park, chodníky…), ktoré sú schematicky zakreslené na výkresovom návrhu územného plánu zóny pre ... pokračovanie

15
september

Konalo sa prvé stretnutie vlastníkov pozemkov Černová - Hríby pre JPÚ

Včera 14.9.2016 sa v KD v Černovej konalo prvé stretnutie vlastníkov pozemkov z lokality Černová – Hríby , ktorá je v riadnom procese ukončenia územného plánu zóny pripravovanej pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby. V preplnenej veľkej sále KD, boli ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416

Hosting zadarmo od WebSupport.sk