Dnes je štvrtok, 14. december 2017
Meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

IBV HRÍBY

7
december

Schválenie predstavenstva nového pozemkového združenia a jeho stanovy

Valná hromada vlastníkov a účastníkov pozemkových úprav lokality Černová – Hríby, na svojom ustanovujúcom zhromaždení dňa 7. 12. 2017 schválila členov predstavenstva nového pozemkového združenia a jeho stanovy. Všetky informácie nájdete v prílohách. ... pokračovanie

23
november

Verejné ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav lokality: Hríby – Černová

Vážení účastníci. V prvej prílohe „Verejná vyhláška“ predkladám pozvánku a program na ustanovujúcu schôdzu účastníkov pozemkových úprav. V druhej prílohe „Stanovy ZUPU Hriby“ nájdete návrh stanov k budúcemu pozemkovému združeniu, ... pokračovanie

13
október

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav

V prílohách predkladám obvod a rozhodnutie o povolení pozemkových úprav v lokalite Hríby – Černová. Je zverejnené na stránkach mesta, Okresného úradu Ružomberok a na verejných tabuliach). V čase do 25.10. 2017 sa môžu účastníci konania odvolať, ... pokračovanie

15
august

Pozemkové združenie

Vážení vlastníci, Pripravovaný projekt jednoduchých pozemkových úprav na Hríboch v Černovej má splnené takmer všetky podmienky k jeho realizácii. Preto v mesiaci september OÚ ŽP v Ružomberku odbor pozemkový a lesný zvolá písomne verejný hovor ... pokračovanie

14
august

Aktuálna mapa obvodu projektu pozemkových úprav – Hríby

Vážení vlastníci pozemkov v lokalite Hríby – Černová Za prípravný výbor pre plánované pozemkové úpravy v danej lokalite, Vám predkladáme v prílohe aktuálnu mapu obvodu projektu pozemkových úprav – Hríby. Do obvodu boli zapracované všetky ... pokračovanie

1
august

Definitívne výsledky ankety vlastníkov pozemkov Hriby pre projekt PÚ.

Definitívne výsledky ankety vlastníkov pozemkov Hriby pre projekt PÚ. ... pokračovanie

13
jún

Informácia pre vlastníkov pôdy v lokalite Černová – Hríby. (Verejný hovor a zákonná anketa)

Vážení vlastníci pozemkov lokality Hríby – Černová. Po splnení viacerých procesov k schválenému zámeru mesta Ružomberok a väčšiny vlastníkov danej lokality pripraviť toto územie pre budúcu individuálnu bytovú výstavbu, pristúpil na žiadosť ... pokračovanie

16
máj

Schválenie financovania projektu JPÚ

Na riadnom rokovaní MZ dňa 16. 5. 2016 poslanci MZ podporili projekt JPÚ a jednomyseľne schválili financovanie projektu JPÚ v lokalite Hríby v Černovej. (viac v prílohe) ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416