Dnes je sobota, 24. február 2018
Meniny má Matej, zajtra Frederik/Frederika

IBV HRÍBY

15
február

Zápisnica komisie pozemkových úprav na zisťovanie hraníc obvodu PU .

V prílohe si môžete pozrieť zápisnicu z pracovného stretnutia komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zmien druhov pozemkov PJPÚ Ružomberok – Černová Hríby konaného dňa 30. 1. 2018. ... pokračovanie

30
január

Pozvánka

Priatelia, v zmysle plánovaného harmonogramu postupu projektu pozemkových úprav v lokalite Hríby, Vám zasielam na vedomie termín prvého zasadania Komisie na zisťovanie hraníc obvodu JPÚ zriadenej podľa zákona c.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ... pokračovanie

3
január

Zvolení funkcionári z členov predstavenstva nového pozemkového združenia

V prílohách Vám predkladám zápisnicu a uznesenie z prvého zasadnutia členov predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav Ružomberok – Černová Hríby, ktoré sa konalo dňa 19. 12. 2017 na MÚ v Ružomberku. S úctou Patrik Habo ... pokračovanie

14
december

Informácie pre účastníkov JPU Hríby

Projekt pozemkových úprav Ružomberok-ČERNOVÁ – Hríby. Informácie pre účastníkov konania. Dňa 7. 12. 2017 sa konalo ustanovujúce zhromaždenie vlastníkov a účastníkov konania pozemkových uprav Hríby pre realizáciu IBV. Pod vedením Okresného ... pokračovanie

7
december

Valná hromada

Valná hromada vlastníkov a účastníkov pozemkových úprav lokality Černová – Hríby, schválila členov predstavenstva nového pozemkového združenia a jeho stanovy. ... pokračovanie

7
december

Schválenie predstavenstva nového pozemkového združenia a jeho stanovy

Valná hromada vlastníkov a účastníkov pozemkových úprav lokality Černová – Hríby, na svojom ustanovujúcom zhromaždení dňa 7. 12. 2017 schválila členov predstavenstva nového pozemkového združenia a jeho stanovy. Všetky informácie nájdete v prílohách. ... pokračovanie

23
november

Verejné ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav lokality: Hríby – Černová

Vážení účastníci. V prvej prílohe „Verejná vyhláška“ predkladám pozvánku a program na ustanovujúcu schôdzu účastníkov pozemkových úprav. V druhej prílohe „Stanovy ZUPU Hriby“ nájdete návrh stanov k budúcemu pozemkovému združeniu, ... pokračovanie

13
október

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav

V prílohách predkladám obvod a rozhodnutie o povolení pozemkových úprav v lokalite Hríby – Černová. Je zverejnené na stránkach mesta, Okresného úradu Ružomberok a na verejných tabuliach). V čase do 25.10. 2017 sa môžu účastníci konania odvolať, ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416