Dnes je sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej, zajtra Frederik/Frederika

Informácie ohľadom IBV Ružomberok – Černová Hríby

Ctení vlastníci pozemkov v budúcej IBV Ružomberok – Černová, Hríby.

Po viac ako siedmich rokoch neúnavných prác na procese IBV Černová – Hríby, územného plánu – zóny, „komasácie“, výkupov, rokovaní s SPF a prieťahov s minulým vedením mesta, Vám s potešením oznamujeme, že Rozdeľovací plán nových stavebných pozemkov a infraštruktúry pre IBV Černová – Hríby bol zhotoviteľom (autorizovaný geodet) dokončený a odovzdaný na kontrolu správnemu orgánu – Odbor pozemkový a lesný na OÚ v Ružomberku. Po dokončení kontroly bude každému známemu účastníkovi a vlastníkovi doručený na schválenie výpis z registra nového právneho stavu spolu s grafickým (mapovým) výpisom umiestnenia jeho nového stavebného pozemku. V praxi to znamená, že každý vlastník a spoluvlastník dostane poštou mapový a textový návrh (náhľad) k jeho novému umiestneniu stavebného pozemku v danej lokalite s informáciou, že sa môže (nemusí) odvolať.

Predpokladaný termín odosielania uvedenej korešpondencie je od 21. 8. do 31. 8. 2023.

Navrhovaný nový stav reflektuje na viaceré osobné a individuálne rokovania, či dohody zhotoviteľa projektu, zástupcov štátnej správy a tiež pozemkového združenia s jednotlivými účastníkmi konania v obvode JPÚ Černová – Hríby.

Prosíme všetkých vlastníkov, aby si zaslané dokumenty dôkladne preštudovali a v prípade nesúhlasu, resp. návrhu na ich úpravu, ich najskôr konzultovali so zmluvným zhotoviteľom Jozefom Kupčulakom (geodet.no@orava.sk, 0905 318 986), alebo s predsedom pozemkového združenia Patrikom Habom. (patrik.habo@cernova.sk, 0905 607 137).

Samozrejme každý účastník (vlastník) môže podať aj oficiálnu písomnú námietku k zaslanému návrhu umiestnenia jeho nového stavebného pozemku, avšak tento variant by mal byť až krajný, aby sa proces ukončenia zbytočne nepredlžoval. Ak účastník je s jeho novým umiestnením pozemku spokojný, nemusí na návrh vôbec reagovať a v zmysle zákona sa to považuje za súhlas. Po schválení nového právneho stavu účastníkmi konania a pracovníkmi OÚ dôjde k fyzickému vytýčeniu stavebných pozemkov a verejnej infraštruktúry priamo v teréne a následne dôjde k zápisu nového právneho stavu do katastra nehnuteľnosti. Realizácia výstavby prvých rodinných domov v tejto lokalite bude môcť byť povolená stavebným úradom až po ukončení procesu JPU.

S úctou Patrik Habo,
predseda predstavenstva JPU Ružomberok – Černová Hríby

V Ružomberku 21. 8. 2023

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144