Dnes je streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra

Čo je nové ohľadom IBV Ružomberok – Černová Hríby

V utorok 23.8.2022 po dlhšej dobe opäť zasadalo predstavenstvo Združenia účastníkov pozemkových úprav Ružomberok – Černová Hríby, na ktorom boli prerokované a schválené zásady pre umiestňovanie nových pozemkov. Tento dlhoočakávaný krok sa nekonal najmä preto, že mesto nevyvíjalo takmer žiadnu aktivitu k získaniu pozemkov pod budúce cesty, čo bolo prioritou posunu v jednoduchých pozemkových úpravách (JPÚ).

V praxi to znamená, že po schválení novej verejnej infraštruktúry (cesty, ver.siete) sú už dohodnuté pravidlá o prideľovaní, podmienkach a umiestňovaní nových pozemkov, ktoré budú stavebnými parcelami. V zásadách bolo dohodnuté, že verejné zariadenia (cesty) a spoločné zariadenia (chodníky, park, pozemky pod občiansku vybavenosť) budú vo vlastníctve Mesta Ružomberok. Avšak na spoločné zariadenia sa podľa zákona a uvedených zásad bude každý účastník podieľať 10,99 % zo svojej výmery. Všetci vlastníci, ktorí na Hríboch vlastnia pozemok menší ako 400 m2 majú nárok na finančné vyrovnanie v sume 21 €/ 1 m2.

Napriek trojročnej „snahe“ vedenia mesta tento projekt utlmovať, vytvárať prieťahy a nekonať vo veci výkupu pozemkov pod budúce cesty, sa nám za pomoci Slovenského pozemkového fondu podarilo pre mesto získať pozemky pod tieto cesty a tak výrazne posunúť projekt JPÚ k úspešnému koncu.

V krátkej dobe bude pripravený rozdeľovací plán umiestnenia nových pozemkov a po zákonných a schvaľovacích procesoch dôjde k fyzickému vytýčeniu pozemkov na Hríboch. Pevne verím, že budúci rok budú pozemkové úpravy ukončené a stavebníci budú môcť začať s výstavbou prvých rodinných domov, zatiaľ pri jestvujúcich cestách v tejto lokalite.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144