Dnes je utorok, 25. jún 2024
Meniny má Tadeáš, zajtra Adriána

Dobrovoľný hasičský zbor Černová

Dobrovoľný hasiči

V Černovej bol z iniciatívy okresného a mestského veliteľa Okresnej hasičskej jednoty v Ružomberku Júliusa Podhorského, v súčinnosti s vtedajším učiteľom v Černovej Alexandrom Štubňom dňa 29. mája 1927 založený Dobrovoľný hasičský zbor /ďalej DHZ/ v Černovej. Tvorili ho členovia: Alexander Štubňa, Ladislav Maga Černovský, Vojtech Fula, Vojtech Šulík, Štefan Demko, Silvester Lejko, Vojtech Kvora, Ján Debnárik, Emil Brokuta, Ján Todek, Štefan Blcha, Vojtech Demko, Ladislav Bačkor, Eduard Demko, Jozef Janiga, Anton Šulík, Ladislav Kaliarik, Peter Janči, Emil Kaljar. Štefan Brna, Cyril Todek.

Vtedajší hasiči mali k dispozícii drevenú požiarnu zbrojnicu ktorú im dala do úžitku obec. Nepodarilo sa hodnoverne zistiť kedy bola táto postavená, ani na aký účel predtým slúžila.

Výzbroj hasičského zboru bola nasledovná: 1 ks navíjač na hadice,3 ks vedro, 3 ks rebrík, 2 ks lano, 2 ks hák, 1 ks krompáč, 1 ks lopata, 2 ks lampáš,1 ks nosidlá,1 ks ručná štvorkolesová striekačka. Z tohto zoznamu je zrejmé s akými existenčnými ťažkosťami museli hasiči vo svojich začiatkoch zápasiť, a aká vôľa a disciplína bola vtedy potrebná aby spolok fungoval. Od založenia DHZ až do 22.10.1950 slúžila zboru ručná štvorkolesová striekačka. Potom dostal zbor motorovú striekačku "ZIKMUND". Od roku 1933 mal zbor aj prvé rovnošaty, ktoré boli v roku 1936 doplnené o prilby a opasky.

Velitelia Dobrovoľného hasičského zboru:

Alexander Štubňa (1927-1928), Ladislav Maga Černovský (1928-1935), Štefan Brna (1935-1937), Ladislav Kaliarik (1937-1938), Vojtech Šulík (1938-1952), Vincent Janči (1952-1991), Milan Števko (1991-1995), Anton Hatala (1995-1996), Roman Mučka (1996-1998), Ján Demko (1998-doteraz)

V roku 1955 sa DHZ rozdelil na Miestnu jednotu Stará Černová a Miestnu jednotu Nová Černová. Miestna jednota Nová Černová si postavila svoju požiarnu zbrojnicu. Pre Starú Černovú slúžila stará požiarna zbrojnica až do roku 1949,kedy bola upravená a pristavaná.

V roku 1953 bola urobená ďalšia prístavba tak, aby mohlo byť garážované prvé auto ktoré bolo zboru mestom pridelené. V takejto podobe slúžila zbrojnica až do roku 1975 kedy bola asanovaná .Na jej mieste stojí dnes telocvičňa základnej školy. V tom istom roku bolo začaté aj s výstavbou novej požiarnej zbrojnice ktorá slúži dodnes. Do užívania DHZ Černová bola daná do užívania v roku 1977 t.j. v roku 50-teho výročia založenia.

Činnosť DHZ Černová bola od jeho založenia rozmanitá a vzorná .Svedčí o tom celý rad diplomov a pochvalných uznaní. V roku 1977 vznikol z iniciatívy Jána Demka krúžok mladých požiarnikov ktorého vedúcim je dodnes .V krúžku mladých hasičov pracuje v súčasnosti 20 detí zo Základnej školy Černová. Absolvujú súťaže mladých v požiarnom športe/Hry Plameň, letné ,jesenné a zimné sústredenia/ a dosahujú veľmi dobré výsledky.

V roku 2012 má DHZ v Černovej 57 členov, z toho 13 žien.

Podľa plánu hlavných úloh je činnosť zameraná na:

  • schôdze výboru 1 x mesačne
  • výkon pravidelných preventívnych prehliadok v obytných aj hospodárskych budovách
  • výkon požiarno-technických cvičení
  • zvyšovanie kvalifikačných ,teoretických vedomostí
  • účasť na verejnoprospešných, spoločenských ,kultúrnych a športových akciách konaných v Černovej
  • účasť na súťažiach mladých hasičov
  • prednášky a názorné ukážky práce hasičov pre deti MŠ a ZŠ

Výbor DHZ Černová v súčasnosti:

Milan France
Predseda DHZ

Marian Jarina
Podpredseda DHZ – veliteľ

Dagmar Smiešková
Tajomník DHZ

Laura Amgwerdová
Preventivár

Ján Luka
Pokladník

Dominika Kopanicová
Referent mládeže

Peter Záhorec ml.
Strojník

Vladimír John
Referent pre MTZ

Eugen Lubik, Peter Kudlička
Revízna komisia DHZ

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144