Dnes je utorok, 25. jún 2024
Meniny má Tadeáš, zajtra Adriána

Príroda

Geologické a geomorfologické pomery

Chotár mestskej časti Černová sa rozkladá v pohorí Národného parku Veľká Fatra. Veľká Fatra patrí do kryštalicky- druhotného pásma Západných Karpát, do skupiny jadrových pohorí, ktoré sa vyznačujú zvláštnou pestrosťou geologickej stavby. Obsahujú kryštalické jadrá zo žul a im príbuzných hornín a horniny druhohôr. Podstatná časť patrí k obalovým sériám cez ktoré boli zložitými horotvornými pohybmi alpínskeho vrásnenia presunuté súvrstvia križnanského a chočského príkrovu. Dominujú tu vápence, dolomity, slienovce, pestré brilice, kremence a iné horniny.

Podložie Čutkovskej doliny tvorí alúvium veľmi pestrej geologickej stavby. Vyskytujú sa tu pôdy remblové (naplavené) s prevahou vápencových zložiek. Podľa prímesu skeletu sú to pôdy štrkovité až kamenisté.

Najvyšším vrcholom černovského chotára je Maďarovo s nadmorskou výškou 1369 m. n. m, ktorý je zároveň aj hranicou chotára. Ďalšími známymi vrcholmi v černovskom chotári sú Tlstá hora- 1208 m.n.m, Plieška-1069 m.n.m, Dedov-917m. n m, Pod mestským skálím-902 m. n m, Lovisko-840 m. n. m a iné.

Velká Fatra
Travertín v Čutkovskej doline
Tlstá hora

Hydrologické pomery

Hlavným tokom je Čutkovský potok o dĺžke 10,5 km. Pramení v dolinke Husacia pod Prednými hoľami v nadmorskej výške 1291 m.n.m. Do Čutkovského potoka sa vlievajú menšie potoky z doliniek napr. Jamišnej, Jelenej, Budkovica, a iné.

Druhým tokom, ktorý je aj hraničný s katastrom Hubová je potok Bystrô o dĺžke 9,8 km. Pramení pod Soliskom v nadmorskej výške 1234 m. n .m.

Vody oboch potokov sa vlievajú do rieky Váh.

Čutkovská priehrada
Veľký Pálenický vodopád

Flora, rastlinstvo a lesy

Územie Veľkej Fatry sa vyznačuje zachovanosťou prírody a diverzity. Vyskytuje sa tu 50 druhov chránených rastlín. Rastlinné spoločenstvá vytvárajú typické karpatské druhy, ktoré sú popretkávané teplomilnými spoločenstvami. Na výskyt jednotlivých spoločenstiev má významný vplyv orientácia a vápencové podložie, ktoré spôsobujú, že medzi charakteristické horské druhy sa dostali aj teplomilné druhy. Na holiach rastú už aj niektoré subalpínske druhy.

V tejto oblasti sa vyskytuje veľa druhov zákonnom chránených rastlín ako napr. šafran Heuffelov, poniklec slovenský ,soldanelka karpatská, prvosienka holá, žltohlav európsky, niekoľko druhov orchideí-črievičník papučkový, vstavač mužský,snežienka jarná, niekoľko druhov horcov a tiež i veľké množstvo liečivých rastlín ako napr. pľúcnik lekársky, podbeľ liečivý,cesnak medvedí, kostihoj hľuznatý, prvosienka jarná, arnika lekárska, deväťsil biely.

Absolútnu prevahu v území majú lesy. Prevládajú hospodárske lesy nad ochrannými lesmi a lesmi osobitného určenia. Väčšinou ide o bukové, zmiešané a smrekové lesy. Drevinám dominuje buk lesný, smrek obyčajný. Ojedinele sa vyskytuje jedľa biela, smrekovec opadavý, javor horský, javor mliečny, jaseň štíhly. Suché a skalnaté miesta obsadzuje borovica lesná a borovica čierna.

Na černovských lúkach sa dá nájsť dub zimný, javor poľný, lipa veľkolistá a lipa malolistá. Medzi najcennejšie dreviny vyskytujúce sa na území Černovej patrí tis obyčajný.

Poniklec slovenský
Črievičník papučkový

Fauna - živočístvo

Fauna černovského chotára je svojou vysokou biologickou rôznosťou veľmi podobná faune Veľkej Fatry, ktorá má horský charakter.

Na území Veľkej Fatry je viac ako 3000 druhov bezstavovcov. Motýle-900 druhov napr. bábočky, vidlochvosty, očkáne,hnedáčiky. Hmyz-700 druhov napr. fuzáče, bystrušky, tvrdon smrekový, lykožrúty, drevokazy, bzdochy a iné. Zvyšok tvoria dvojkrídlovce a pavúky.

Zo stavovcov tu žije 6 druhov rýb a 6 druhov obojživelníkov,110 druhov vtáctva a 60 druhov cicavcov. Z vtáctva majú osobitný význam chránené druhy ako napr. výr skalný, všetky druhy sov, orol skalný, sokol sťahovavý, myšiak hôrny, hlucháň obyčajný, bocian čierny a iné. Zo šeliem je to medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Najrozšírenejšou zverou je zver vysoká- jeleň obyčajný. Podstatne menej rozšírený je srnec hôrny a diviak lesný. Z ostatnej zveri možno spomenúť jazveca lesného, líšku hrdzavú, kunu lesnú.

Sokol myšiar
Jeleň obyčajný
Fúzač alpský
Sojka škriekavá

Príroda v Černovej poskytuje pre svoju rozmanitosť veľké množstvo vyžití či pre malých, alebo veľkých návštevníkov. Je tu možné absolvovať veľké množstvo označených turistických trás taktiež cyklistických trás. V zime tu zas možno obdivovať krásu prírody na bežkách, alebo skialpoch.

Zaujímavosti černovského chotára

  • vodopád v dolinke Jelenia
  • skalný kaňon na Čutkovskom potoku pri dolinke Tvarožná
  • syrová skala
  • priepasť Jalová na Tlstej hore

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144