Dnes je štvrtok, 18. júl 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana

Kultúra

Kultúra

Začiatky kultúrneho diania v Černovej siahajú do roku 1905,kedy sa na Vianoce uskutočnilo prvé divadelné predstavenie. Hralo sa v nižnej škole na mieste terajšieho kultúrneho domu. Divadelné predstavenia sú dodnes súčasťou sviatkov v roku ako sú Veľká noc, Sviatok Ružencovej Panny Márie kedy je v Černovej odpust alebo Vianoce.

Neoddeliteľnou súčasťou kultúry je hudba a spev. Ľudová hudba účinkovala na svadbách, zábavách ale aj v širšom okolí Ružomberka. Bola neodmysliteľným činiteľom pri šírení ľudovej piesne a ľudových tradícií.

Okrem ľudovej hudby začala v Černovej svoju činnosť aj moderná tanečná hudba. V rokoch jej pôsobenia vystupovala so svojim repertoárom na svadbách, tanečných zábavách, na koncertoch , doma ale aj v okolitých dedinách.

V 70-tych rokoch bola založená dychová hudba Černovanka, ktorá dodnes hudobne sprevádza cirkevné a svetské slávnosti : koncerty pod vianočným stromčekom, stretnutie s jubilantmi, stretnutie rodákov a iné.

Spev je potrebnou súčasťou života. V Černovej má dlhoročnú tradíciu. Spevácky zbor Máj počas štyroch desaťročí svojho účinkovania rozdáva ľuďom radosť. Účinkuje pri rôznych kultúrnospoločenských udalostiach hlavne pri liturgických a náboženských slávnostiach.

Do kultúrnospoločenského diania sa aktívne zapája aj Miestny spolok červeného kríža, ktorý okrem svojej zdravotníckej osvety spolupracuje s kultúrnym domom pri organizovaní výstavy Krása života, Plody zeme, pri stretnutí s jubilujúcimi občanmi.

Dobrovoľný hasičský zbor je ďalšou zložkou, ktorá prispieva do kultúrneho života v Černovej. Okrem svojich protipožiarnych aktivít každoročne pripravoval majálesy či tanečné zábavy.

Dôležitou súčasťou kultúry je literatúra a výtvarné umenie. Diela černovských umelcov sú známe nielen doma ale aj v zahraničí.

V Černovej existuje aj živý literárny život. Jeho začiatky siahajú k rodákovi Andrejovi Hlinkovi. Nájdeme tu autorov, ktorí sa literárnej tvorbe venujú profesionálne, príležitostných autorov, ktorí svojimi básňami sprítomňujú životné udalosti a výročia, tvorcov divadelných hier, či takých, ktorí sa popri bežných pracovných povinnostiach venujú vedeckému publikovaniu. Život v Černovej zachytávajú aj početní kronikári. V dielach ktoréhokoľvek z černovských spisovateľov cítiť ducha Černovej, kde sa buď narodili, vyrastali, prežili tu detstvo alebo celý život. Autori citlivo pracujú s každým slovom, daným na papier.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144