Dnes je štvrtok, 18. júl 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana

Blog | Kronika | VIII: Náboženský a cirkevný život v Černovej


Do skončenia prvej svetovej vojny t.j. do roku 1918 boli všetci obyvatelia náboženstva rím. kat. . Černová cirkevne patrila do ružomberskej farnosti. Malá kaplnka postavená v dolnom cintoríne pri lipe, ktorá má asi 120 rokov, bola vysvätená a odovzdaná k svojmu účelu 24.8.1855. Ru­žomberský farár alebo kaplán dochádzal odbavovať bohoslužby do kaplnky len v nedeľu. Postupne sa ukázalo, že kaplnka je malá a nestačila pojať všetkých Černovcov.

Keď v roku 1905 černovský rodák Andrej Hlinka sa stal farárom ružomberskej farnosti, tento začal organizovať a pripravovať výstavbu pekného kostola v Černovej. S výstavbou sa začalo na jar 1906 . Na výstavbe pracovalo všetko obyvateľstvo Černovej, mladí aj starší. Všetok materiál sa dovážal na vlastných poťahoch ako na voloch a kravičkách. Veriaci obetovali i svoje finančné prostriedky, zhruba každá rodina asi trojmesačný príjem.

Kostol bol v októbri roku 1907 pripravený k posviacke. Keďže vysviacku kostola chceli previesť maďarskí duchovní, černovci sa proti tomu postavili a nesúhlasili s takou vysviackou, preto došlo k streľbe zo strany maďarských žandárov, pričom bolo zastrelených 15 černovcov., stalo sa to dňa 27 okt. 1907 v nedeľu,.

Kostol bol vysvätený až 29. júna 1910 rodákom Andrejom Hlinkom. Aj naďalej až do roku 1929 dochádzal kňaz z Ružomberka na vykonávanie náboženských obradov len v nedeľu.

V roku 1929 bola dokončená výstavba fary a prvým farárom v tom istom roku sa stal Andrej Scheffer. V roku 1940 prišiel druhý farár Július Hromada a po ňom v roku 1943 Andrej Čižmár, ktorý úspešne pôsobil až do roku 1952, kedy bol násilne bez viny vzatý do väzenia. Po ňom jeden rok dochádzal kňaz z Hrboltovej menom Stuckner. V roku 1954 prišiel za farára starší kňaz Martin Andriaš, ten účinkoval až do roku 1966. Za jeho účinkovania sa obnovila maľba kostola a namontovali sa väžové hodiny z príležitosti 50. výročia postavenia kostola. Hodiny namontované v roku 1957. Po ňom nastúpil nový kňaz d.p. Jozef Fitt, ktorý účinkoval do novembra 1980, kedy zomrel dňa 21.XI. 1980 a je pochovaný na černovskom cintoríne.

Od apríla r. 1981 prišiel do Černovej mladý 31 ročný kňaz d.p. Jozef Bieľak. Tento duchovný otec sa všemožne začal starať o povznesenie náboženského života a zveľaďovanie cirkevných objektov. Tak v r. 1984 bol položený betónový strop na chóre , predtým bol drevený. V r. 1985 bola položená polomramorová dlažba sanktuária okolo hlavného oltára, hlavný oltár bol úplne rozobratý a nakonzervovaný, súčasne bola prevedená aj elektrická inštalácia celého kostola a v r. 1986 boli inštalované akumulačné pecea v tom istom roku bol postavený nový misionársky kríž, ktorý zhotovil Vladimír Kútny stolár, spolu so svojim otcom Blažejom. Ďalej v r. 1984 bola postavená garáž a tiež oprava plotov a oprava farskej budovy.

Všetky tieto práce boli prevedené svojpomocne.


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.