Dnes je streda, 28. október 2020
Meniny má Dobromila, Kevin, zajtra Klára

Informácie a bohoslužby

    vdp. PaedDr. ThDr. Jaroslav Rusnák, PhD.
farský administrátor

cernova@kapitula.sk
Telefón:044/430 00 17Rímsko-katolícky farský úrad
Černovských martýrov 410/22
034 06 Ružomberok - Černová

Bankové spojenie:
Slovenská sporitelňa: SK 17 0900 000000 0056711426
Poštová banka: SK 56 6500 000000 0094000203

Farské oznamy


Milí veriaci farnosti Černová!

Ako sme už boli oboznámení prostredníctvom masmédií či už televíznej, internetovej, rozhlasovej a tlačovej podobe vieme aké sú pravidlá zhromažďovania sa. Účasť veriacich na svätých omšiach je do šiestich ľudí. Rešpektujem toto nariadenie úradu Ministerstva zdravotníctva SR a ÚVZ SR. Teda na sv. omšiach a to či už nedeľných, alebo v týždni je v kostole účasť veriacich do šiestich ľudí vrátane kňaza. Pri každej zo svätých omší bude použitá vonkajšia akustika. Von môžu stáť ľudia aspoň dva metre od seba ak nie sú rodinní príslušníci. Samozrejme bude zabezpečené aj sväté prijímanie. Počet ľudí – veriacich na svätej omši tvoria prednostne darcovia daného úmyslu. Verím, že svojim postojom a správaním dokážeme byť disciplinovaní. Zajtra sú v našej farnosti sväté omše o 7:30, 8,30, 9:30 a 10:30 hod. Podotýkam, že platí dišpenz od nedeľných svätých omší.

Ďakujem za pozornosť!
S úctou Váš správca farnosti


alternativní text alternativní text

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Planované podujatia v roku 2020

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com