Dnes je nedeľa, 7. marec 2021
Meniny má Tomáš, zajtra Alan/Alana

Informácie a bohoslužby

    vdp. PaedDr. ThDr. Jaroslav Rusnák, PhD.
farský administrátor

cernova@kapitula.sk
Telefón:044/430 00 17Rímsko-katolícky farský úrad
Černovských martýrov 410/22
034 06 Ružomberok - Černová

Bankové spojenie:
Slovenská sporitelňa: SK 17 0900 000000 0056711426
Poštová banka: SK 56 6500 000000 0094000203

Farské oznamy

alternativní text
  • Upratovanie kostola: Ďakujem za upratovanie kostola túto sobotu. Túto sobotu má na starosti čistenie kostola skupina pani Darilovej.
  • Úmysly svätých omší na mesiac marec sú už na internete a aj vzadu na výveske. Môžete si ich potom pozrieť. Ak uvidíte nejakú chybu, dajte mi vedieť, aby som to mohol včas napraviť. Môžete mi už zahlasovať úmysly sv. omší na mesiac apríl, máj.
  • Pôstne obdobie: začíname obdobie prípravy na Veľkú Noc. Veľkej noci predchádza príprava v podobe štyridsaťdňového pôstneho obdobia, ktoré sa vyznačuje pokáním a pôstom, ale aj očakávaním a tešením sa na Veľkú Noc. Hlavným motívom celkovej prípravy na Veľkú noc je obrátenie, opätovné zameranie života na Ježiša, obnovenie človeka ako Adama ukrižovaného a zmŕtvychvstalého s Kristom. Prostriedkom k tejto obnove je pôst v najširšom zmysle slova: obmedzenie sa na podstatné veci a objavenie toho, čo je nevyhnutne potrebné (porov. Lukáš 10,42). Tomu slúži: jednoduchý a nenákladný životný štýl; intenzívne úsilie nevzbudzovať pohoršenie; štedrosť voči núdznym; prehlbovanie duchovného života triezvosťou, sebapoznávaním, modlitbou, častou účasťou na bohoslužbách, prijímaním sviatostí podľa možnosti a situácie v tomto čase a podľa nariadení, ale je telesným pôstom v zmysle obmedzovania príjmu potravy a pitia.
  • Prísny pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Prísny pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života. Tento deň je dňom zdržiavania sa mäsa a mäsitého pokrmu. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. Tento pôst sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia.
  • Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši na celodennú virtuálnu adoráciu.
  • Prvý piatok v mesiaci: Pred svätou omšou máme krížovú cestu.
  • Prvá sobota v mesiaci: Pred svätou omšou bude svätý ruženec a teda fatimská sobota.

Úmysly apoštolátu modlitieb na mesiac marec:

  • Evanjelizačný: „Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.“
  • Úmysel KBS: „Aby boli počaté deti primané s láskou a aby viacdetne rodiny dostávali potrebnú pomoc.“

alternativní text

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com