Dnes je sobota, 17. apríl 2021
Meniny má Rudolf, zajtra Valér

Informácie a bohoslužby

    vdp. PaedDr. ThDr. Jaroslav Rusnák, PhD.
farský administrátor

cernova@kapitula.sk
Telefón:044/430 00 17Rímsko-katolícky farský úrad
Černovských martýrov 410/22
034 06 Ružomberok - Černová

Bankové spojenie:
Slovenská sporitelňa: SK 17 0900 000000 0056711426
Poštová banka: SK 56 6500 000000 0094000203

Farské oznamy

alternativní text
  • Upratovanie kostola: Ďakujem za upratovanie kostola túto sobotu. Túto sobotu má na starosti čistenie kostola skupina pána Vladimíra Janigu.
  • Úmysly svätých omší na mesiac apríl sú už na internete a aj vzadu na výveske. Môžete si ich potom pozrieť. Ak uvidíte nejakú chybu, dajte mi vedieť, aby som to mohol včas napraviť. Môžete mi už zahlasovať úmysly sv. omší na mesiac máj.
  • Úplne odpustky: môžeme získať v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení a nábožnom uctení si obrazu Božieho milosrdenstva. Možnosť návštevy kostolov: dnes bude možnosť v našich kostoloch uctiť si obraz Božieho milosrdenstva k úcte, individuálnej súkromnej poklone.
  • Aj v dnešnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva budeme s pánom kostolníkom rozdávať sväté prijímanie a to po vyslúžení sviatosti krstu po svätej omši, teda od 10:15 do 10:30.
  • V nedeľu 11. apríla a to dnes napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Jedenásteho apríla bude Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. „Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,“ povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Biskupi požiadajú svojich kňazov, aby napoludnie v nedeľu 11. apríla spustili na desať minút zvony vo všetkých farnostiach a veriacich pozvali k modlitbám na tento úmysel.
  • Chcem sa poďakovať za peknú výzdobu Božieho milosrdenstva pred naším oltárom. Chcem sa poďakovať aj tým, ktorý na farský účet Slovenskej sporiteľne posielate finančnú pomoc na podporu chodu farnosti. Podľa mena aj osobne. Veľká vďaka.
  • Každý deň pred večernou a po rannej svätej omši budem vysluhovať pol hodinu sviatosť zmierenia. Počas dnešnej prechádzky na každý deň sa môžu zapísať dvadsiati na spoveď teda od pondelka do piatku. Ďakujem

Úmysly apoštolátu modlitieb na mesiac apríl:

  • Evanjelizačný: „Za tých, ktorí v krajinách pod diktatúrou autoritárskym režimom alebo s oslabenou demokraciou bojujú za základné práva riskujúc vlastné životy.“
  • Úmysel KBS: „Aby sme príkladným slávením Veľkej noci prinášali svetu nádej na víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti.“

alternativní text

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com