Dnes je utorok, 6. jún 2023
Meniny má Norbert, zajtra Róbert

IBV HRÍBY

14
február
2023

Dlhoočakávaný termín vytvorenia nových stavebných pozemkov na černovských Hríboch je tu!

Vážení vlastníci pozemkov lokality Černová – Hríby. V zmysle zákonného procesu ukončovania projektu JPÚ IBV Ružomberok – Černová Hríby, Vám oznamujeme, že v termíne od 6.3.2023 do 17.3.2023 sa bude za účasti zhotoviteľa JPÚ konať individuálne ... pokračovanie

30
január
2023

Zmena v zastupovaní mesta Ružomberok v predstavenstve združenia JPÚ Hríby

V predstavenstve združenia JPÚ Hríby došlo k zmene zástupcu za mesto Ružomberok. Odvolaný bol Ing. Ján Bednárik a novým zástupcom sa stal JUDr. Ľubomír Kubáň (viď 2 prílohy). ... pokračovanie

26
august
2022

Čo je nové ohľadom IBV Ružomberok – Černová Hríby

V utorok 23.8.2022 po dlhšej dobe opäť zasadalo predstavenstvo Združenia účastníkov pozemkových úprav Ružomberok – Černová Hríby, na ktorom boli prerokované a schválené zásady pre umiestňovanie nových pozemkov. Tento dlhoočakávaný krok sa nekonal ... pokračovanie

16
marec
2022

Úspešné ukončenie JPÚ Hríby sa blíži

Dňa 9.2.2022 Mesto Ružomberok svojim uznesením schválilo vyrovnanie v peniazoch za neznámych vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav Ružomberok – Hríby (príloha č.1) v celkovej výmere cca 2,3 ha medzi Mestom Ružomberok a Slovenským pozemkovým ... pokračovanie

9
február
2022

IBV sa výrazne pohne vpred

Projekt ukončenia „komasácie“ IBV Černova – Hríby sa od dnes výrazne pohne vpred. Dnes MsZ jednomyseľne schválilo vykúp 2,3 ha pozemkov (vyrovnanie v peniazoch) ponúknutých od SPF, ktoré budú použité pod budúce cesty v lokalite IBV Hríby. Sú ... pokračovanie

5
február
2022

Nastane dlho očakávaný posun v procese výstavby individuálnej bytovej výstavby v Černovej? Riešenie ponúka Slovenský pozemkový fond.

**Po dvojročných žiadostiach, osobných návštevách a zákonnej argumentácii Slovenský pozemkový fond (SPF) nakoniec súhlasí, aby mesto použilo pozemky „nezistených“ vlastníkov pod budúce cesty pre realizáciu projektu individuálnej bytovej ... pokračovanie

1
december
2021

Zápis zo stretnutia na Slovenskom pozemkovom fonde

Včera dňa 30.11.2021 o 11.30 hod. som spolu s prednostom Okresného úradu Ružomberok JUDr. Emilom Marettom, PhD. absolvoval vopred dohodnuté oficiálne rokovanie na SPF v Bratislave s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu (ďalej len SPF) Mgr. Jánom ... pokračovanie

6
september
2021

Zasadnutie predstavenstva JPÚ Černová – Hríby

V pondelok 6. 9. 2021 o 9.30 h sa bude konať koordinačné stretnutie zástupcov účastníkov konania pre IBV Černová Hríby v zasadačke Kultúrneho domu v Černovej. Program: Prezentácia Prijatie nového člena predstavenstva Prerokovanie ďalšieho ... pokračovanie

21
august
2020

Ukončené zákonné rokovania s účastníkmi

Zhotoviteľ projektu JPU Černová – Hríby v koordinácii s OÚ ŽP odbor pozemkový a lesný ukončil zákonné rokovania s účastníkmi konania a vlastníkmi pozemkov v obvode JPÚ Ružomberok Černová – Hríby. V rámci uvedených rokovaní spracoval zhotoviteľ ... pokračovanie

18
jún
2020

Obnovené prejednávanie návrhov a požiadaviek

Obnovené prejednávanie návrhov a požiadaviek na umiestnenie nových pozemkov JPÚ Ružomberok – Hríby sa uskutoční v dňoch 22. 6. 2020 – 26. 6. 2020 a 1. 7. 2020 – 2. 7. 2020 podľa harmonogramu a pokynov zaslaných v pozvánkach. ... pokračovanie

26
máj
2020

Individuálne prerokovania s účastníkmi konania IBV Černová - Hríby opäť pokračujú.

Okresný úrad ŽP odbor pozemkový a lesný, zhotoviteľ JPU Černová – Hríby a vedenie pozemkového združenia JPU Hríby dokončia osobné prerokovania s vlastníkmi pozemkov v obvode IBV Černová – Hríby. Stretnutia budú zvolané v nových termínoch od 22. 6. 2020 ... pokračovanie

21
máj
2020

Prerokovania s účastníkmi konania pre JPÚ Ružomberok Černová – Hríby sa zakrátko opäť obnovia

V rámci procesu JPU Ružomberok – Černová Hríby a po uvoľňovaní opatrení zabraňujúcim šíreniu epidémie COVID–19, budú individuálne stretnutia a prerokovania so všetkými účastníkmi konania opäť pokračovať. Bližšie informácie k tomuto procesu, ... pokračovanie

16
marec
2020

IBV Hríby – žiadosť o vyrovnanie za pozemky

V súvislosti s aktuálnou situáciou výskytu koronavírusu na Slovensku a v záujme zachovania zdravia Vás, Vašich blízkych aj pracovníkov úradov, napriek rozposlaným pozvánkam k prerokovaniu návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov a prerokovanie pravidiel ... pokračovanie

16
marec
2020

Oznam pre vlastníkov pozemkov a účastníkov konania IBV Hríby

Z dôvodu navrhnutých opatrení vlády SR, prijatých v záujme ochrany občanov pred epidémiou koronavírusom, Pozemkový úrad Ružomberok – odbor pozemkový a lesný pozastavuje do odvolania mimoriadnej situácie konanie prerokovávania návrhov a požiadaviek ... pokračovanie

29
január
2020

Informácia o začatí individuálneho prerokovania s vlastníkmi pozemkov na Hríboch

Priatelia, vlastníci pozemkov v obvode JPU Ružomberok-Černová Hríby. V najbližších dňoch Vám budú z Okresného úradu odbor pozemkový a lesný, doručované jednotlivé pozvánky na osobné prerokovanie zo zhotoviteľom JPÚ Černová – Hríby pre nové ... pokračovanie

13
december
2019

Výkup pozemkov schválený!

Na poslednom MsZ dňa 11. 12. 2019, bol opätovné poslancami schválený výkup pozemkov mestom Ružomberok pre účely budúcich komunikácii v lokalite IBV Hriby (v prílohe). Všetci vlastníci pozemkov v obvode JPÚ IBV Hríby, ktorí majú záujem predať svoje pozemky ... pokračovanie

25
november
2019

V Černovej sa konal 7. verejný hovor k téme IBV Hríby

Vo štvrtok 21. 11. 2019 v KD v Černovej sa konal v poradí už siedmy verejný hovor účastníkov konania JPU Černová- Hríby a obyvateľov Černovej. Verejný hovor zvolali OV MsČ Ružomberok Černová a Pozemkové združenie účastníkov konania JPU Černová-Hríby. ... pokračovanie

21
november
2019

IBV Hríby – Pozvanie na verejný hovor

Občiansky výbor mestskej časti Ružomberok – Černová a Združenie účastníkov pozemkových úprav Ružomberok – Černová Hríby pozývajú účastníkov JPÚ Černová – Hríby a obyvateľov Černovej na verejný hovor, ktorý sa bude konať vo štvrtok 21. ... pokračovanie

28
august
2019

Aktuálne informácie pre vlastníkov a kupujúcich

Aktuálne informácia pre vlastníkov a kupujúcich pozemky v lokalite Černová IBV Hríby 1. Proces JPU (komasácie) IBV Hríby napreduje v zmysle plánovaného harmonogramu. Aj napriek pretrvávajúcim prieťahom a nečinnosti vedenia mesta Ružomberok, pri schválenom ... pokračovanie

5
jún
2019

Dôležité! Pre vlastníkov pozemkov Černová-Hríby – nesprávne číslo účtu pozemkového združenia

Vážení vlastníci pozemkov! Vo výzvach, ktoré ste v týchto dňoch obdržali bolo zle uvedené IBAN číslo účtu pozemkového združenia, na ktoré je potrebné uhradiť poplatok za náklady spojené s vypracovaním Projektu jednoduchých pozemkových úprav. ... pokračovanie

29
máj
2019

DÔLEŽITÉ! Pre vlastníkov pozemkov Černová-Hríby

Vážení vlastníci pozemkov lokality Černová – Hríby V súlade so schváleným zákonným procesom pozemkových úprav v lokalite Černová – Hríby obdržíte v najbližších dňoch poštou výpis z registra pôvodného stavu – doklad o Vašej výmere pozemkov ... pokračovanie

28
máj
2019

Najnovší znalecký posudok pre pozemky na Hríboch bol vyhotovený na žiadosť zhotoviteľa pre projekt JPÚ

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pre pozemkové úpravy, na základe žiadosti zhotoviteľa – Jozef Kupčulák – GEODET, so sídlom Hattalova 341, Námestovo – ustanovil do konania jednoduchých pozemkových úprav ... pokračovanie

8
apríl
2019

Informácie o aktuálnom stave plnenia uznesenia

V prílohe si môžete prečitať aký je aktuálny stav plnenia uznesenia – výkup pozemkov pod komunikácie pre IBV Černová – Hríby k 4.4. 2019. ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144