Dnes je štvrtok, 18. júl 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana

IBV HRÍBY

18
marec
2024

Nový rozdeľovací plán pozemkov pre JPU Černová – Hríby je hotový a odovzdaný úradom

Zhotoviteľ (autorizovaný geodet) po dlhosiahlych rokovaniach s účastníkmi konania (viac ako 400 vlastníkov), s predstavenstvom združenia, v koordinácii s OÚ (odbor pozemkový a lesný) odovzdal finálny projekt nového rozmiestnenie stavebných pozemkov a verejnej ... pokračovanie

22
august
2023

Informácie ohľadom IBV Ružomberok – Černová Hríby

Ctení vlastníci pozemkov v budúcej IBV Ružomberok – Černová, Hríby. Po viac ako siedmich rokoch neúnavných prác na procese IBV Černová – Hríby, územného plánu – zóny, „komasácie“, výkupov, rokovaní s SPF a prieťahov s minulým vedením mesta, ... pokračovanie

14
február
2023

Dlhoočakávaný termín vytvorenia nových stavebných pozemkov na černovských Hríboch je tu!

Vážení vlastníci pozemkov lokality Černová – Hríby. V zmysle zákonného procesu ukončovania projektu JPÚ IBV Ružomberok – Černová Hríby, Vám oznamujeme, že v termíne od 6.3.2023 do 17.3.2023 sa bude za účasti zhotoviteľa JPÚ konať individuálne ... pokračovanie

30
január
2023

Zmena v zastupovaní mesta Ružomberok v predstavenstve združenia JPÚ Hríby

V predstavenstve združenia JPÚ Hríby došlo k zmene zástupcu za mesto Ružomberok. Odvolaný bol Ing. Ján Bednárik a novým zástupcom sa stal JUDr. Ľubomír Kubáň (viď 2 prílohy). ... pokračovanie

26
august
2022

Čo je nové ohľadom IBV Ružomberok – Černová Hríby

V utorok 23.8.2022 po dlhšej dobe opäť zasadalo predstavenstvo Združenia účastníkov pozemkových úprav Ružomberok – Černová Hríby, na ktorom boli prerokované a schválené zásady pre umiestňovanie nových pozemkov. Tento dlhoočakávaný krok sa nekonal ... pokračovanie

16
marec
2022

Úspešné ukončenie JPÚ Hríby sa blíži

Dňa 9.2.2022 Mesto Ružomberok svojim uznesením schválilo vyrovnanie v peniazoch za neznámych vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav Ružomberok – Hríby (príloha č.1) v celkovej výmere cca 2,3 ha medzi Mestom Ružomberok a Slovenským pozemkovým ... pokračovanie

9
február
2022

IBV sa výrazne pohne vpred

Projekt ukončenia „komasácie“ IBV Černova – Hríby sa od dnes výrazne pohne vpred. Dnes MsZ jednomyseľne schválilo vykúp 2,3 ha pozemkov (vyrovnanie v peniazoch) ponúknutých od SPF, ktoré budú použité pod budúce cesty v lokalite IBV Hríby. Sú ... pokračovanie

5
február
2022

Nastane dlho očakávaný posun v procese výstavby individuálnej bytovej výstavby v Černovej? Riešenie ponúka Slovenský pozemkový fond.

**Po dvojročných žiadostiach, osobných návštevách a zákonnej argumentácii Slovenský pozemkový fond (SPF) nakoniec súhlasí, aby mesto použilo pozemky „nezistených“ vlastníkov pod budúce cesty pre realizáciu projektu individuálnej bytovej ... pokračovanie

1
december
2021

Zápis zo stretnutia na Slovenskom pozemkovom fonde

Včera dňa 30.11.2021 o 11.30 hod. som spolu s prednostom Okresného úradu Ružomberok JUDr. Emilom Marettom, PhD. absolvoval vopred dohodnuté oficiálne rokovanie na SPF v Bratislave s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu (ďalej len SPF) Mgr. Jánom ... pokračovanie

6
september
2021

Zasadnutie predstavenstva JPÚ Černová – Hríby

V pondelok 6. 9. 2021 o 9.30 h sa bude konať koordinačné stretnutie zástupcov účastníkov konania pre IBV Černová Hríby v zasadačke Kultúrneho domu v Černovej. Program: Prezentácia Prijatie nového člena predstavenstva Prerokovanie ďalšieho ... pokračovanie

21
august
2020

Ukončené zákonné rokovania s účastníkmi

Zhotoviteľ projektu JPU Černová – Hríby v koordinácii s OÚ ŽP odbor pozemkový a lesný ukončil zákonné rokovania s účastníkmi konania a vlastníkmi pozemkov v obvode JPÚ Ružomberok Černová – Hríby. V rámci uvedených rokovaní spracoval zhotoviteľ ... pokračovanie

18
jún
2020

Obnovené prejednávanie návrhov a požiadaviek

Obnovené prejednávanie návrhov a požiadaviek na umiestnenie nových pozemkov JPÚ Ružomberok – Hríby sa uskutoční v dňoch 22. 6. 2020 – 26. 6. 2020 a 1. 7. 2020 – 2. 7. 2020 podľa harmonogramu a pokynov zaslaných v pozvánkach. ... pokračovanie

26
máj
2020

Individuálne prerokovania s účastníkmi konania IBV Černová - Hríby opäť pokračujú.

Okresný úrad ŽP odbor pozemkový a lesný, zhotoviteľ JPU Černová – Hríby a vedenie pozemkového združenia JPU Hríby dokončia osobné prerokovania s vlastníkmi pozemkov v obvode IBV Černová – Hríby. Stretnutia budú zvolané v nových termínoch od 22. 6. 2020 ... pokračovanie

21
máj
2020

Prerokovania s účastníkmi konania pre JPÚ Ružomberok Černová – Hríby sa zakrátko opäť obnovia

V rámci procesu JPU Ružomberok – Černová Hríby a po uvoľňovaní opatrení zabraňujúcim šíreniu epidémie COVID–19, budú individuálne stretnutia a prerokovania so všetkými účastníkmi konania opäť pokračovať. Bližšie informácie k tomuto procesu, ... pokračovanie

16
marec
2020

IBV Hríby – žiadosť o vyrovnanie za pozemky

V súvislosti s aktuálnou situáciou výskytu koronavírusu na Slovensku a v záujme zachovania zdravia Vás, Vašich blízkych aj pracovníkov úradov, napriek rozposlaným pozvánkam k prerokovaniu návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov a prerokovanie pravidiel ... pokračovanie

16
marec
2020

Oznam pre vlastníkov pozemkov a účastníkov konania IBV Hríby

Z dôvodu navrhnutých opatrení vlády SR, prijatých v záujme ochrany občanov pred epidémiou koronavírusom, Pozemkový úrad Ružomberok – odbor pozemkový a lesný pozastavuje do odvolania mimoriadnej situácie konanie prerokovávania návrhov a požiadaviek ... pokračovanie

29
január
2020

Informácia o začatí individuálneho prerokovania s vlastníkmi pozemkov na Hríboch

Priatelia, vlastníci pozemkov v obvode JPU Ružomberok-Černová Hríby. V najbližších dňoch Vám budú z Okresného úradu odbor pozemkový a lesný, doručované jednotlivé pozvánky na osobné prerokovanie zo zhotoviteľom JPÚ Černová – Hríby pre nové ... pokračovanie

13
december
2019

Výkup pozemkov schválený!

Na poslednom MsZ dňa 11. 12. 2019, bol opätovné poslancami schválený výkup pozemkov mestom Ružomberok pre účely budúcich komunikácii v lokalite IBV Hriby (v prílohe). Všetci vlastníci pozemkov v obvode JPÚ IBV Hríby, ktorí majú záujem predať svoje pozemky ... pokračovanie

25
november
2019

V Černovej sa konal 7. verejný hovor k téme IBV Hríby

Vo štvrtok 21. 11. 2019 v KD v Černovej sa konal v poradí už siedmy verejný hovor účastníkov konania JPU Černová- Hríby a obyvateľov Černovej. Verejný hovor zvolali OV MsČ Ružomberok Černová a Pozemkové združenie účastníkov konania JPU Černová-Hríby. ... pokračovanie

21
november
2019

IBV Hríby – Pozvanie na verejný hovor

Občiansky výbor mestskej časti Ružomberok – Černová a Združenie účastníkov pozemkových úprav Ružomberok – Černová Hríby pozývajú účastníkov JPÚ Černová – Hríby a obyvateľov Černovej na verejný hovor, ktorý sa bude konať vo štvrtok 21. ... pokračovanie

28
august
2019

Aktuálne informácie pre vlastníkov a kupujúcich

Aktuálne informácia pre vlastníkov a kupujúcich pozemky v lokalite Černová IBV Hríby 1. Proces JPU (komasácie) IBV Hríby napreduje v zmysle plánovaného harmonogramu. Aj napriek pretrvávajúcim prieťahom a nečinnosti vedenia mesta Ružomberok, pri schválenom ... pokračovanie

5
jún
2019

Dôležité! Pre vlastníkov pozemkov Černová-Hríby – nesprávne číslo účtu pozemkového združenia

Vážení vlastníci pozemkov! Vo výzvach, ktoré ste v týchto dňoch obdržali bolo zle uvedené IBAN číslo účtu pozemkového združenia, na ktoré je potrebné uhradiť poplatok za náklady spojené s vypracovaním Projektu jednoduchých pozemkových úprav. ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144