Dnes je sobota, 20. apríl 2019
Meniny má Marcel, zajtra Ervín

IBV HRÍBY

8
apríl
2019

Informácie o aktuálnom stave plnenia uznesenia

V prílohe si môžete prečitať aký je aktuálny stav plnenia uznesenia – výkup pozemkov pod komunikácie pre IBV Černová – Hríby k 4.4. 2019. ... pokračovanie

5
marec
2019

Informácie o výkupe pozemkov po zasadnutí MsZ 27. 2. 2019, priložené všetky tri znalecke posudky

Milí spoluobčania, budúci stavebníci, vlastníci pozemkov lokality Černová – Hríby Na základe Vašich otázok, telefonátov a emailov ohľadom ďalšieho postupu, cieľov a najmä budúcnosti pripravovaného územia Hríby v Černovej pre rozvoj IBV, ... pokračovanie

26
február
2019

Otvorený list primátorovi mesta, vedeniu mesta a poslancom MsZ k vzniknutej situácii IBV Hríby

Milí priatelia. V prílohe predkladáme otvorený list primátorovi mesta, kde na základe predložených materiálov vedenia mesta na rokovanie MsZ dňa 27. 2. 2019, žiadame o stiahnutie uvedených materiálov a dodržanie platného uznesenia 217/2018, platného ... pokračovanie

3
február
2019

Situácia ohľadom vykúpu pozemkov pod komunikácie budúcej IBV Hríby je nejasná

Milí spoluobčania, vlastníci a dotknutí pozemkov v lokalite Hríby. Už takmer štyri roky bolo snahou poslancov a mesta Ružomberok pripraviť strategickú investíciu koncepčného územia pre výstavbu rodinných domov a pre podporu IBV v lokalitách: Biely ... pokračovanie

18
január
2019

Rozhodnutie o ustanovení znalca pre určenie ceny pozemkov

Milí vlastníci. V krátkej dobe Vám bude poštou doručené rozhodnutie o ustanovení znalca (v prílohe) pre určenie ceny pozemkov v schválenom obvode pozemkových úprav Černová – Hríby. Uzavretý obvod pozemkových úprav pre budúcu IBV Hríby je ... pokračovanie

17
október
2018

Výkup pozemkov pre verejné zariadenia (cesty)

MZ v Ružomberku na poslednom rokovaní dňa 27. 9. 2018 prijalo jednomyseľne uznesenie 207/2018 o výkupe pozemkov v rozsahu 14 500 m2 pre verejné zariadenia (cesty) v obvode budúcej IBV Ružomberok – Černová Hríby. Na uvedený nákup pozemkov MZ schválilo sumu ... pokračovanie

14
august
2018

Verejný hovor

Mesto Ružomberok prostredníctvom Mestského úradu Ružomberok v koordinácii s Okresným úradom Ružomberok odbor pozemkový a lesný ako orgánom príslušným podľa zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových ... pokračovanie

17
apríl
2018

Zápisnica z 3. stretnutia komisie

V prílohe je zápisnica z pracovného stretnutia komisie na zisťovanie priebehu hranice obvodu pozemkových úprav a zmien druhov pozemkov PJPÚ Ružomberok – Černová Hríby, konaného dňa 23. 3. 2018. ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 905 503 637 alebo +421 905 607 137