Dnes je utorok, 25. jún 2024
Meniny má Tadeáš, zajtra Adriána

OZ Cyklisti Černová

O nás  |  Novinky  |  Dokumenty  |  Kontakt

Cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ je zapísaný v novodobej histórii Černovej, dátum vzniku je 04.11.2016 kedy Ministerstvo vnútra SR oficiálne potvrdilo vznik cykloklubu v Černovej. Keďže v Černovej najmä pre cyklistiku, cykloturistiku ale aj beh nebolo doteraz oficiálne zastrešenie, preto sa partia nadšencov cyklistiky a cykloturistiky ale aj behu po dlhom plánovaní rozhodla tento klub napokon založiť. Černová svojou unikátnou polohou v prostredí veľkej Fatry ale aj blízkeho okolia poskytuje množstvo podmienok pre tento druh športov. Keďže najmä cyklistika a cykloturistika sa na Slovensku v posledných rokoch rozrastá a tieto športy nachádzajú obľubu u čoraz väčšej skupine ľudí, preto sme nechceli za týmto trendom zaostať ani my. Sme klub, ktorý poskytuje podmienky pre všetky vekové kategórie a radi medzi nami privítame nových členov zo všetkých vekových kategórií.

Ako sa stať členom klubu?

Členstvo v klube je dobrovoľné, členom klubu môže byť každá fyzická a právnická osoba. Prihlášku do klubu je možné poslať elektronicky na email: cyklisticernova@gmail.com alebo osobne hospodárovi klubu. Prihlášku nájdete v sekcii dokumenty. Členstvo vzniká dňom zaplatenia ročného členského príspevku vo výške 5€ prevodom na účet alebo osobne hospodárovi klubu, podpísaním prihlášky oboma stranami a vydaním osobného členského preukazu. Členský preukaz je platný len s potvrdením a podpisom o zaplatení ročného členského príspevku na príslušný kalendárny rok.

Hlavné ciele klubu:

 • Cieľom cyklistického klubu je vytvárať možnosti a podmienky v Černovej na rekreačnú a pretekársku cyklistiku (horská, cestná), cykloturistiku a beh.
 • Propagovaním športu, hlavne cyklistiky, cykloturistiky, či behu privádzať ľudí ku pravidelnej športovej aktivite.
 • Častým kontaktom s prírodou prispieť formovaniu lepšieho vzťahu s prírodou a uvedomeniu si potreby jej všestrannej ochrany a k úsiliu o zlepšenie životného prostredia.
 • Vlastnými športovými, kultúrnymi a vzdelávacími aktivitami podieľať sa na živote v Černovej.
 • Spolupracovať so základnou školou v Černovej, pomáhať formovať a motivovať deti a mládež ku pravidelnej športovej aktivite (cyklistiky, cykloturistiky a behu).
 • Organizovať alebo zapájať sa do cyklistických, cykloturistických a bežeckých súťaží (akcií).
 • Reprezentovať mestskú časť aktivitami a výsledkami cyklistického klubu.
 • Informovať verejnosť o svojich aktivitách a organizovať klubovú činnosť pre členov klubu.
 • Viesť členov ku zdravej  životospráve.
 • Spolupracovať s ďalšími klubmi, združeniami, organizáciami podobného zamerania a so SZC (Slovenský zväz cyklistiky).

Informácie o vzniku:

 • Návrh na registráciu odoslal prípravný výbor, ktorý bol v zložení: Tomáš Bačkor – koordinátor PV, Andrej Furiel - člen PV, Jozef Bednárik - člen PV
 • Cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ bol oficiálne zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 04.11.2016 a má pridelené IČO: 50584774
 • Oficiálny názov: cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ, skratka oficiálneho názvu: CKC Černová
 • Ustanovujúca členská schôdza sa uskutočnila 16.12.2016 v KD Černová, ktorej sa zúčastnilo 23 osôb.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144