Dnes je streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra

Spevácky zbor Máj Černová

Spevácky zbor Máj Černová

Spev v obci ma dlhodobú tradíciu. Bol a je potrebnou súčasťou života občanov.Spevácky zbor Máj Černová, ktorého členmi sú obyvatelia Ružomberka Černovej, vznikol ako zmiešaný, čisto amatérsky súbor v roku 1967 pri oslavách 60. výročia tragických černovských udalostí.

Spevokol má u nás dlhodobú tradíciu. Jeho začiatky sa viažu k rokom pred druhou svetovou vojnou, keď ho viedli učitelia miestnej ľudovej školy a organisti: Miškovič, Brtko, Klas, Hatala, Dutka, potom arch. Križanek, vdp. aktuár Štefan Hatala. Z mladšej generácie už v povojnovom období viedli spevokol Ing. A. Urban a O. Kuniaková. Hoci bolo účinkovanie súboru sporadické (vianočné sviatky, Exsultet pri vzkriesení, Veľká noc a iné príležitostné výročia), nezanikol, melódie žili v pamäti spevákov.

V roku 1955 vdp. Štefan Koma založil malý zmiešaný spevokol a bol aj jeho dirigentom. Zaviedol pravidelné skúšky a disciplínu v dochádzke. Po odbornej stránke dbal na dynamiku a hlasový prejav. Prínosom bolo zavedenie notových zošitov pre každý hlas, čím prispel i k hudobnej výchove spevákov. Niektoré zo skladieb, ktoré so zborom naštudoval, pretrvávajú dodnes.

Na základoch malého miešaného spevokolu vznikol v roku 1967 spevácky zbor Máj Černová pod vedením dirigenta Miroslava Komu. Pod jeho umeleckým vedením boli za 44 rokov naštudované rôznych období a žánrov. Podieľal sa na úprave skladieb pre rôzne príležitosti. Ako regenschori farnosti Panny Márie Ružencovej sa zaslúžil o zdokonalenie spevu dospelých, detí a mládeže. Pomocnú ruku podal pri vedení spevokolu v Stankovanoch, Liptovských Revúcach i Hrboltovej.

Audio ukážky z repertoára speváckeho zboru

  Nebojte sa  
  Prijmite ma  
  Veni Domine  
  Vstal zmŕtvych Pán  
  Ubi Caritas  
  Ja túžim viac  
  Cantate Domine  
  Ktože nás odlúči  
  Kráľovná mocná  

Spevácky zbor na podnet viacerých hudobných osobností v práci intenzívne pokračoval. Pomocnú ruku pri nacvičovaní poskytli aj viacerí hudobní odborníci. Najväčšiu pomoc z nich poskytol prof. Štefan Olos, ktorý svojou náročnosťou na intonáciu, kultivovanosť spevu, ale i prácou dirigenta dosiahol rastúcu úroveň zboru. Viacerými vystúpeniami súbor nadobudol aj primeranú umeleckú výšku. Výsledkom boli ocenenia na festivaloch zborového spevu i na prehliadkach speváckych zborov okresu Liptovský Mikuláš. Pravidelným nacvičovaním sa repertoár rozrástol o skladby nielen našich, ale aj zahraničných skladateľov.

Činnosť zboru bola a je zameraná na kultúrno- spoločenskú a liturgicko-náboženskú oblasť, zbor pôsobí ako chrámový spevokol Kostola Panny Márie Ružencovej v Černovej.

Z množstva kultúrno-spoločenských udalostí medzi najpozoruhodnejšie patria nasledujúce vystúpenia: otvorenie Galérie Ľudovíta Fullu (1969) a oslava jej 30. výročia (1999), vystúpenia na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Ružomberku, odhalenie pamätnej tabule Dr. Makovickému v Ružomberku a mnoho iných vystúpení.

V liturgicko- náboženskej oblasti spevokol účinkuje pri slávnostných bohoslužbách počas vianočných i veľkonočných sviatkov, odpustových slávností, a ďalších sviatočných príležitostí. Medzi najvýznamnejšie účinkovanie zboru patrí účas v spojených zboroch pri návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. V Levoči.

Po smrti dirigenta Miroslava Komu v júni v roku 2011 zbor pokračuje pod vedením Jozefa Komu a Ľubice Prančíkovej. Pri slávnostných príležitostiach zbor dopĺňaju aj mládežnícke spevácke posily, ktoré zrelé hlasy farebne oživujú. Zbor je otvorený pre každú novú spevácku posilu.

Učinkovanie speváckeho zboru je zamerané na hlavne na Božiu oslavu – AD MAIOREM DEI GLORIAM – Všetko na väčšiu Božiu slávu.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144