Dnes je streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra

Blog | Kronika | X.


V písaní tejto kroniky pokračujem v dobe, kedy po zvrhnutí 40.ročnej totalitnej moci začína ľud našej krajiny po uskutočnení prvých slobodných volieb kráčať ku budovaniu demokratickej spoločnosti. Či bude taká a ako sa bude rozvíjať nech sú dokumentom zápisy v tejto kronike. Svojmu predchodcovi, ktorý ju viedol, za jeho prácu vyslovujem srdečné poďakovanie, lebo doba, v ktorej sa podujal na túto úlohu, vedela poznačiť nielen konanie, ale i myslenie ľudí.

Marec 1990
Jozef Sidor

Komunálne voľby V októbri 1990 sa uskutočnili voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Z navrhnutých kandidátov boli podľa počtu dosiahnutých hlasov zvolení 3 poslanci:

  • Ing. Ján Bella (KDH)
  • Ing. Pavol Jeleník (KDH)
  • Prof. Marta Pincelová (KDH)

Voľby primátora mesta Ružomberka Súčasne s komunálnymi voľbami sa uskutočnili i voľby na funkciu primátora mesta Ružomberka. Z viacerých navrhovaných kandidátov na túto funkciu prevažne väčšinou hlasov bol za primátora mesta Ružomberka zvolený Julián Helko. Taktiež boli uskutočnené voľby na funkciu prednostu obvodného úradu, ktorým bol ustanovený Ing. Ján Bella.

Funkciu predsedu mestskej časti zastáva Ing. Ján Bella.

Asanácia 3. rodinných domov V mesiacoch február a marec bola prevedená asanácia 3. Rodinných domov a hospodárskych budov na ulici A. Hlinku (oproti Základnej škole). Asanáciu sa vyžiadalo rozšírenie cesty smerom do Priehradky. Boli to domy, v ktorých bývali:

  • Emília Jeleníková
  • Helena Jeleníková
  • Irena Brnová (predtým Brokutovci)

Divadelná hra „Veľký týždeň“ Členovia Združenia divadelných ochotníkov uviedli na Kvetnú nedeľu 24. 3. 1991 v Kultúrnom dome divadelnú hru Karola Žeku v úprave L. Hatalu „Veľký týždeň“. Divadelná hra za réžie Roberta Hatalu mala mimoriadny úspech, o čom svedčí 8 reprízovaných vystúpení a to v Černovej, Hubovej, Zázrivej a v Liesku na Orave.

Sviatok Božieho Tela Náboženský život v našej obci bol obohatený 9. 6. 1991 o vzácny obrad. Po odstupe rokov sa znova vrátila vonkajšia slávnosť sviatku Božieho Tela. Procesia sa uskutočnila ku 3. oltárikom, ktoré boli postavené:

  1. Na nižnom konci ulice A. Hlinku
  2. V strede ulice A. Hlinku
  3. Vo vchode Základnej školy

Za veľkej účasti mládeže, spevokolu, dychovky a zbožných veriacich obrady celebroval Duchovný vdp. Jozef Bieľak.

Výmena krytiny na veži a streche kostola Po viacmesačnej príprave, kedy bol zakúpený medený plech na výmenu krytiny veže a strechy kostola P.M.Ružencovej v Černovej bola v mesiaci apríli započatá táto náročná práca. Najskôr bola odstránená stará pôvodná krytina (eternit) na veži, demontáž starého oplechovania včetne okrasných prvkov na lomených štítoch nad hodinami. Po ukončení týchto prác a oprave drevenej konštrukcie pristúpili pracovníci súkromnej firmy z Košíc k pokrývaniu veže nastrihanými štvorcami z medeného plechu tak, aby pôvodný štýl bol zachovaný. Súčasne bolo prevedené oplechovanie lomených štítov pätka veže s vernou kopijou pôvodných ozdôb. Po pokrytí veže pokračovali práce tým istým spôsobom na oprave a pokrytí 2. vežičiek, strechy nad hlavnou loďou kostola a sakristie. Pomocné práce pri odstraňovaní zbytkov starej krytiny, montáž lešenia a ostatné pomocné práce súvisiace s touto náročnou prácou prevádzali farníci – občania Černovej. Celá akcia, ktorá bola ukončená v mesiaci júl prebehla za výdatnej organizátorskej pomoci duchovného otca našej farnosti vdp. Jozefa Bieľaka. Finančné zabezpečenie tejto akcie bolo zo zbierok veriacich občanov Černovej ako i iných občanov, ktorí na tento cieľ finančne prispeli. Divadelní ochotníci prispeli výnosom z 1. divadelného predstavenia. Celková suma výmeny krytiny na veži a streche kostola predstavovala cca 1.milión korún.

Beseda s podpredsedom SNR Dňa 14. júla 1991 sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Černovej beseda s podpredsedom SNR Ing. Jánom Klepáčom a ministrom lesného a vodného hospodárstva Viliamom Oberhauserom. Beseda bola zorganizovaná výborom KDH. Boli zodpovedané otázky štátoprávneho usporiadania, ekonomické problémy SR.


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.