Dnes je utorok, 16. apríl 2024
Meniny má Dana/Danica, zajtra Rudolf

OZ Černovský chotár

Černová je veľmi aktívnou časťou mesta Ružomberok. Jej aktivity zastrešujú rôzne združenia a spoločenstvá, či už registrované, alebo neregistrované. Prirodzene pri ich činnosti dochádza ku prieniku členov týchto jednotlivých skupín. Preto vznikla myšlienka vytvoriť priestor pre aktivistov, v ktorom by sme nepotrebovali špecifikovať príslušnosť podľa jednotlivých zameraní združení alebo spoločenstiev a bez toho, aby bolo narušené členstvo v pôvodných združeniach. Jednoducho povedané združenie, ktoré umožní aktivizovať sa občanom Černovej v akomkoľvek smere, samozrejme s cieľom podpory a rozvoja Černovej. Kultúrne, športovo, umelecky a podobne.

Vedeli sme, že takejto aktivite je potrebné dať potrebnú formu. Asi pred rokom sa pri rôznych rozhovoroch sformoval prípravný výbor a postupne pripravoval potrebné kroky pre registráciu občianskeho združenia. Názov združenia je logicky odvodený od vymedzeného územia, na ktorom sa jeho členovia realizujú.

Ciele a základnú činnosť sme zadefinovali takto:

 • Cieľom OZ je spolupodieľať sa na kultúrnom a spoločenskom živote obce Černovej.
 • Spolupracovať , pomáhať a vytvárať priestor pre činnosť aktívnych černovských spolkov a dobrovoľných aktivistov.
 • Spolupracovať a pomáhať pri akciách , ktoré sa organizujú alebo sú inak späté s Černovou
 • Vytvárať vlastné aktivity v Černovej, alebo akcie ktoré sú späté z Černovou
 • Navrhovať a spolupodieľať sa na tvorbe doplňujúcich investičných akcii a rozvoji vedľajšej infraštruktúry MČ
 • Formovať a vylepšovať imidž MČ, formou vhodnej osvety (web,print, ...)
 • Hľadať vhodné prieniky s inými , externými organizáciami zo zreteľom na spoločenský, kultúrny a športový rozvoj MČ.
 • Podporovať černovské tradičné hodnoty v oblasti viery, kultúry a folklóru z pohľadu histórie Černovej a jej občanov
 • Organizovať dobrovoľné brigády pre rozvoj a údržbu širšej lokality Černovej (chotár medzi Čutkovským a Bystrým potokom)
 • Spolupracovať s farským úradom v Černovej a ZŠ v Černovej
 • Spolupracovať s poslancom mestskej časti Černová a občianskym výborom MČ.

„Cieľom združenia je tvorba , realizácia , podpora a rozvíjanie aktivít na regionálnej a celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti a športu . Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny, uskutočňovať publikačné, vzdelávacie , kultúrno-spoločenské a športové činnosti.“ Takto je cieľ zhrnutý v stanovách združenia.

Očakávame že takýmto širokým záberom si jednotlivé konkrétne ciele budú členovia vedieť takpovediac „ušiť na mieru“.

Aby bolo možné naplniť tieto ciele, musí mať združenie možnosť prijať členov zo širokého spektra (ako som spomínal: jednotlivcov, registrované i neregistrované spoločenstvá, podnikateľské subjekty apod.) Tento proces ošetrujú stanovy, ktoré umožňujú rôzne podoby členstva.

Niekoľko technických údajov:

 • Návrh na registráciu podpísal prípravný výbor v zložení Martin Hatala, Patrik Habo, Peter Bačkor a Jozef Janči
 • OZ Černovský chotár bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 2.5.2014 (30.5.2014 pridelené IČO: 42387272)
 • Ustanovujúca členská schôdza OZ Černovský chotár sa uskutočnila 22.6.2014 v KD Černová (na schôdzi sa zúčastnilo 41 osôb)

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144