Dnes je streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra

Divadelný súbor

Od roku 1905 prešlo divadelné ochotníctvo v Černovej niekoľkokými zmenami štruktúry. Posledná sa udiala 26. 6. 2009, kedy vzniklo Občianske združenie Divadelného Ochotníckeho Súboru Máj Černová, skratka: DOS Máj Černová, so sídlom na ul. A.Hlinku 1, 034 06 Ružomberok-Černová.

O jeho založení, stanovách a členoch Rady Združenia sme svojich členov informovali na verejnej schôdzi dňa 4. 9. 2009.

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2021:

V tomto roku sme tiež museli pracovať v rámci protipandemických opatrení, preto plánované pripravované divadelné predstavenie Žinčica kontra infarkt sme neodohrali.

 • 27. 8. sa divadelní zanietenci stretli v kultúrnej záhrade pri tradičnom guláši. Fotky si môžete pozrieť TU.
 • 15. 10. sme prispeli k celodennej slávnosti venovanej odkazu rodáka Vendelína Javorku spojenou s odhalením jeho pamätníka divadelným pásmom – Páter, ktorý objal kríž – v réžii Petra Bačkora. Fotky si môžete pozrieť TU.
 • 4. 3. sa konala výročná schôdza, na ktorej bola zvolená nová rada. Najbližšie 4 roky bude pracovať v zložení: Richard Buroš - predseda, Natália Nováková - pokladník, Tomáš Bačkor - člen, Robert Urban - člen, Andrea Habová - člen, Eva Jančiová - revízor.

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2020:

 • 4. a 12. 1. Repríza divadelnej hry od Antona Laučeka „Puknutý zvon“
 • 31. 1. Výročná členská schôdza divadelného združenia
 • 22. 2. Tradičná fašiangová bursa v uliciach Černovej. Pozrieť fotky si môžete TU.
 • 24. 2. Pripojili sme sa aj k fašiangovému sprievodu v Ružomberku
 • Režisér Pavol Bačkor začal s prípravou komédie na Veľkú noc „Žinčica kontra infarkt“. Z dôvodu vypuknutia pandémie Covid 19 nebolo možné v skúškach pokračovať.
 • 29. 8. Guláš v Kultúrnej záhrade
 • Pri príležitosti Odpustovej slávnosti sme sa opäť pokúsili o docvičenie hry „Žinčica kontra infarkt“, ale z dôvodov protipandemických opatrení sme nemohli vystupovať ani na odpuste, dokonca ani v stálych vianočných termínoch.

  Je nám ľúto, že situácia nie je priaznivá pre verejné vystupovanie a preto sme vďační, že sme náš divadelný súbor pri príležitosti 150. výročia jeho založenia mohli prezentovať v Rádiu Regina BB. Redaktorka Sylvia Hoffmannová spolu s viacerými členmi nášho súboru Máj (V. Lajčiak, M. Kmeť, A. Habová a K. Krajníková) priblížili nielen minulosť, ale aj súčasnosť nášho divadla.

  A tak prostredníctvom Rádia Regina BB sa o nás mali možno čo-to dozvedieť nielen bežní poslucháči, ale aj naši rodáci žijúci v iných kútoch Slovenska, či v zahraničí (Česko, Kanada).

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2019:

 • 1. 2. Verejná členská schôdza
 • 2. 3. Fašiangová bursa
 • 5. 3. Fašiangový sprievod mestom
 • 16. 2. Maškarný bál
 • 4. 5. Sadenie Mája, v spolupráci s KD Černová
 • 31. 8. Divadelný guláš
 • 30. 9. a 1. 10. Natáčanie dokumentu pre RTVS
 • 6. 10. Odpustová slávnosť - predstavenie v podaní divadelníkov z Hubovej „Ženský zákon“
 • 30. 11. Ondrejovský večierok
 • 6. 12. Mikuláš na dedine
 • 26. 12. Vianočné divadelné predstavenie „Puknutý zvon“ - premiéra
 • 29. 12. Vianočné divadelné predstavenie „Puknutý zvon“ - 1. repríza

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2018:

 • 7., 14. a 21. 1. Repríza veselohry od Františka Reháka „Ticho lieči“ v réžii Pavla Bačkora
 • 26. 1. Výročná členská schôdza divadelného združenia
 • 10. 2. Fašiangová bursa
 • 28. 2. Pripojili sme sa aj k Fašiangovému sprievodu v Ružomberku
 • 1., 8. a 15. 4. „Kubo“ v réžii Evy Jančiovej od Jozefa Hollého
 • 30. 4. Pásmo so stavaním Májov v spolupráci s KD Černová
 • 26. 5. Brigáda
 • 2. 6. Brigáda
 • 18. 8. Satirická veselohra so spevmi Chlestakov, bola premiérovo odohraná v rámci Stretnutia rodákov na tribúne v Čutkovskej doline
 • 1. 9. Guláš v Kultúrnej záhrade
 • 7. a 14. 10. Na Odpustovú slávnosť našej farnosti sme odohrali reprízu hry Chlestakov
 • 1. 12. Ondrejovský večierok „Talenty spod Krstej hory“ v režii Anny Rázgovej
 • 6. 12. Mikuláš pod stromčekom.
 • 26. 12. Premiéra veselohry „Už sú všetci v jednom vreci“ réžia Pavol Bačkor
 • 30. 12. Repríza veselohry „Už sú všetci v jednom vreci“ réžia Pavol Bačkor

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2017:

 • 8. a 15. 1. Repríza divadelnej hry Ivana Stodolu „Čaj u pána senátora“ v réžii Milana Kmeťa
 • 27. 1. Členská schôdza divadelného združenia.
 • 25. 2. Fašiangová bursa.
 • 28. 2. Pripojili sme sa aj k Fašiangovému sprievodu v Ružomberku.
 • 16. 4. Strašidlo, tak sa volalo divadlo na Veľkú noc v réžii Pavla Bačkora podľa scenára Ferka Urbánka.
 • 23. a 29. 4. Reprízy veľkonočnej divadelnej hry.
 • 30. 4. Pásmo so stavaním Májov v spolupráci s KD Černová.
 • 2. 9. Divadelný guláš na „Kurienci“.
 • 8. 10. Na Odpustovú slávnosť našej farnosti bolo pozvané hosťujúce Veličianske divadlo s úpravou klasickej divadelnej hry Byčianka z doliny.
 • 29. 10 a 5.11. Z príležitosti pietnej spomienky uplynutia 110. rokov od černovskej tragédie sme odohrali hru Antona Laučeka – Masakra v Černovej.
 • 2. 12. Ondrejovský večierok, divadelníci divadelníkom, alebo zatancujme a zabavme sa spolu.
 • 5. 12. Mikuláš pod stromčekom.
 • 26. 12. Veselohra od Františka Reháka Ticho lieči v réžii Pavla Bačkora ako vianočné divadelné predstavenie.

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2016:

 • 3. a 10. 1. Reprízy divadelnej hry s folklórom v štyroch častiach Herecká krv alebo ten náš ľud spevavý podľa scenára Ladislava Hatalu v réžii Roberta Hatalu o zvykoch našich predkov.
 • 29. 1. Volebná členská schôdza.
 • 6. 2. Fašiangová bursa.
 • 9. 2. Spoluúčasť na fašiangovom sprievode v Ružomberku.
 • 27. 3. Divadelná hra na Veľkú noc v réžii Martina Papču A zasa preskakujem kaluže, ktorú napísal Alan Marshall.
 • 3. a 10. 4. Reprízy veľkonočnej divadelnej hry.
 • 30. 4. Stavanie Májov v spolupráci s KD Černová.
 • Máj Montáž stropu pod javiskom a upratovanie (členovia divadelného súboru), montáž nábytku do klubovne.
 • 9. 6. Účasť na otvorení a dvoch predstaveniach Belopotockého Mikuláša.
 • Jún Upratovanie medzi krojmi a v klubovni (členky divadelného súboru).
 • 3. 9. Divadelný guláš pre všetkých členov nášho združenia v krásnom prostredí Čutkovskej doliny na turistickej chate pod Kozím.
 • 9. 10. Na Odpustovú slávnosť našej farnosti bolo pozvané hosťujúce Medzibrodské kočovné divadlo s veselohrou Páračky u babky Justíny.
 • 26. 11. Ondrejovský večierok pre verejnosť pod vedením Hanky Rázgovej.
 • 6. 12. Mikuláš pod stromčekom.
 • 26. 12. Rok zakončila premiéra divadelnej hry Čaj u pána senátora v réžii Milana Kmeťa.

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2015:

 • 4. a 11. 1. otvorila divadelné aktivity repríza komédie Miroslava Mitroviča Polnočné vlámanie v réžii Pavla Bačkora.
 • 30. 1. sme sa stretli na Výročnej členskej schôdzi.
 • 14. 2. prebehla fašiangová bursa.
 • 18. 2. už po niekoľký krát sme sa pripojili aj k Fašiangovému sprievodu v Ružomberku.
 • 5. 4. a uskutočnila premiéra veselohry Jána Palárika: Zmierenie, alebo dobrodružstvo pri obžinkoch v réžii Evky Jančiovej.
 • 12. a 19. 4. boli reprízy tejto veselohry.
 • 18. 4. brigáda – vypratávanie priestorov pre klubovňu
 • Máj – Jún maľovanie a riadenie priestorov klubovne. Od mája tohto roku členovia Rady divadelného združenia pracovali na príprave vydania pamätnej knihy k nášmu jubileu.
 • August položenie dlažobného chodníka ku klubovni (ďakujeme J. Rojčekovi, Z.Rázgovi, P. Bačkorovi ml. za robotu a P. Habovi za materiál)
 • 5. 9. me pripravili v krásnom prostredí Čutkovskej doliny na turistickej chate pod Kozím divadelný guláš pre všetkých členov nášho združenia. Podľa hojnej účasti vyhodnocujeme túto akciu za veľmi vydarenú.
 • 4. 10. na Odpustovú slávnosť našej farnosti bolo pozvané hosťujúce ochotnícke združenie zo Zakamenného. Predstavili sa literárno-dramatickým pásmom nášho spoluobčana Antona Laučeka Anjelom svojim prikážem o Tebe o živote otca biskupa Jána Vojtaššáka.
 • 28. 11. oslavy 110-teho výročia založenia nášho združenia vyvrcholili slávnostným Gala Ondrejovským večierkom pripraveným pre našich aktívnych členov.
 • 4. 12. už tradične Mikuláš pod stromčekom.
 • 27. 12. rok zakončila premiéra divadelnej hry s folklórom v štyroch častiach Herecká krv alebo ten náš ľud spevavý podľa scénára Ladislava Hatalu v réžii Roberta Hatalu o zvykoch našich predkov.

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2014:

 • 5. a 12. 1. repríza Vianočného predstavenia „Ošlbaný páv“ v réžii Pavla Bačkora
 • 31. 1. Výročná členská schôdza DOS Máj Černová
 • 16. 2. Komédiu Ošklbaný páv naši ochotníci predviedli v Ludrovej
 • 1. 3. Fašiangová bursa
 • 20. 4. Veľkonočné predstavenie Pán herec pod vedením Evky Jančiovej. Repríza prebehla už tradične nasledujúcu nedeľu a pri nej sa na podnet člena nášho združenia uskutočnila aj zbierka pre deti v Indii – vyzbierané 39 €.
 • 19. a 25. 7. ďalšia repríza predstavenia Pán herec bola pre hostí kúpeľou Lúčky a tiež na ich obecných folklórnych slávnostiach
 • 30. 8. divadelný guláš
 • 28. 9. Divadelný súbor Máj sa veľmi dôstojným spôsobom zapojil do programu dní Andreja Hlinku – 28.9.2014. Literárno dramatické pásmo „Andrej, školské roky“, spracoval Anton Lauček. O réžiu sa postaral Peter Bačkor a Robert Hatala
 • 29. 11. Ondrejovský večierok, pod vedením Milana Kmeťa
 • 29. 11. komédia Polnočné vlámanie v réžii Pavla Bačkora

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2013:

 • 6. 1. Repríza divadelnej hry: Hľadá sa mladucha a kôčka
 • 25. 1. Výročná členská schôdza DOS Máj Černová
 • 8. 2. Fašiangový sprievod mestom Ružomberok
 • 9. 2. Fašiangová bursa cez Černovú
 • 31. 3. Pozor na vlak, repríza 7 a 14.4.2013, pre veľký záujem aj 28.4.2013
 • 20. 6. Návšteva divadla v Košiciach: Príbehy obyčajného šialenstva
 • 29. 11. Ondrejovský večierok
 • 6. 12. Mikuláš v dedine
 • 26. 12. Divadelné predstavenie: Ošklbaný páv
 • Brigáda na úpravu priestorov kostymérne sa uskutočnila v novembri
 • DOS nakúpil zvukovú techniku
 • DOS získal dotáciu od mesta Ružomberok (na činnosť združenia – biltény, plagáty a na na nákup svetla a úpravu pod javiskovým priestorom

Nová Rada Občianskeho združenia, zvolená na verejnej členskej schôdzi Občianskeho združenia divadelných ochotníkov súboru Máj v Černovej dňa 25. 1. 2013:

 • Predseda: Pavol Bačkor
 • Revízor: Eva Jančiová
 • Členovia: Alžbeta Rázgová, Silvia Krajníková, Peter Bačkor, Andrea Habová

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2012:

 • 20. 1. sa uskutočnila Verejná členská schôdza Divadelného Ochotníckeho Súboru Máj Černová
 • 18. 2. fašiangový sprievod cez Černovú spojení s bursovníckou zábavou
 • 8. 4. veľkonočné divadelné predstavenie hry Ferka Urbánka „Dobrá bolesť čo dá pojesť“
 • 15. 4. repríza divadelnej hry Ferka Urbánka „Dobrá bolesť čo dá pojesť“
 • 13. 5. pri príležitosti sviatku Dňa Matiek sa uskutočnila repríza hry Ferka Urbánka „Dobrá bolesť čo dá pojesť“
 • 19. 5. hosťovanie s hrou Ferka Urbánka „Dobrá bolesť čo dá pojesť“ v obci Ludrová
 • 29. 6. do programu Dňa farnosti prispeli naši dlhoročný ochotníci pásmom kupletov
 • Divadelný súbor sa zapojil do možnosti získania grantových finančných prostriedkov v projekte „Zlepšenie prostredia v mojom prostredí“ od spoločnosti MONDI Ružomberok. Predložený projekt bol vyhodnotený ako úspešný a prostredníctvom Pavla Bačkora bola divadelnému súboru pridelená finančná výpomoc na úpravu  a zlepšenie priestorov zákulisia.
 • 1. 9. divadelný guláš
 • 12. 10. bol vypracovaní projekt k žiadosti o dotáciu za účelom „uchovania kulís a rekvizít pre ďalšie generácie“ na mesto Ružomberok
 • 6. 12. podujatie najmä pre deti „Mikuláš pod stromčekom“
 • 1. 12. Ondrejovský večierok v réžii Milana Kmeťa
 • 26. 12. Divadelné predstavenie „Hľadá sa mladucha a kôčka“ v réžii Pavla Bačkora

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2011:

 • 9. 1. repríza divadelnej hry Ivana Stodolu „Náš pán minister“ v réžii Pavla Bačkora.
 • 28. 1. sa uskutočnila Verejná členská schôdza Divadelného Ochotníckeho Súboru Máj Černová, na ktorej po ukončení dvojročného funkčného obdobia ukončila svoju činnosť Rada Občianskeho Združenia a prebehli nové voľby.
 • 13. 2. hosťovanie s hrou Ivana Stodolu „Náš pán minister“ v réžii Pavla Bačkora v obci Ludrová
 • 27. 2. hosťovanie s hrou Ivana Stodolu „Náš pán minister“ v réžii Pavla Bačkora v obci Likavka
 • 5. 3. fašiangový sprievod cez Černovú spojení s bursovníckou zábavou
 • 24. 4. veľkonočné divadelné predstavenie hry N.V.Gogoľa „Revízor“ v réžii Roberta Hatalu
 • 1. 5. repríza divadelnej hry N.V.Gogoľa „Revízor“ v réžii Roberta Hatalu
 • 8. 5. pri príležitosti sviatku Dňa Matiek sa uskutočnila repríza N.V.Gogoľa „Revízor“ v réžii Roberta Hatalu
 • 27. 5. výlet do Bratislavy pre členov DOS Máj spojený s návštevou divadelného predstavenie Vejár v SND.
 • 27. 8. do programu dňa Rodákov sme prispeli reprízou divadelnej hry N.V.Gogoľa „Revízor“ v réžii Roberta Hatalu
 • 6. 12. podujatie najmä pre deti „Mikuláš pod stromčekom“
 • 26. 12. vianočné divadelné predstavenie hry od J.Chalupku „Starý zaľúbenec, alebo štyri svadby na jednom pohrebe“ v réžii Pavla Bačkora.

Aktivity DOS Máj Černová v roku 2010:

 • 10. 1. repríza divadelného predstavenia hry J.B.P. Moliera „Zdravý nemocný“ v réžii Pavla Bačkora.
 • 13. 2. fašiangovú sprievod cez Černovú spojení s bursovníckou zábavou
 • 28. 1. sa uskutočnila Verejná členská schôdza Divadelného Ochotníckeho Súboru Máj Černová
 • v marci nám schválilo mesto Ružomberok dotáciu na Dôstojnú prípravu 105. Výročia založenia divadelného súboru.
 • 4. 4. veľkonočné divadelné predstavenie hry Karly Lužanskej „Tri krát svadba“ v réžii Róberta Hatalu
 • 11. 4. repríza divadelnej hry Karly Lužanskej „Tri krát svadba“ v réžii Róberta Hatalu
 • 26. 12. Vianočné divadelné predstavenie hry Ivana Stodolu „Náš pán minister“ v réžii Pavla Bačkora.

Aktivity od založenia Občianskeho združenia DOS Máj Černová v roku 2009:

 • 12. 4. Veľkonočné divadelné predstavenie hry Štefana Kršňáka „S brokovnicou na manžela“ v réžii Roberta Hatalu
 • 19. 4. Repríza divadelnej hry Štefana Kršňáka „S brokovnicou na manžela“ v réžii Roberta Hatalu
 • 30. 5. sa uskutočnilo stretnutie členov Rady Občianskeho Združenia z dôvodu príprav 105.výročia založenia DZ. Za týmto účelom sme požiadali o dotáciu mesto Ružomberok a vypracovali projekt pod názvom na Dôstojnú prípravu 105. výročia založenia divadelného súboru.
 • 4. 9. sa uskutočnila Verejná členská schôdza Divadelného Ochotníckeho Súboru Máj Černová, na ktorej bola na základe prezenčnej listiny zdokumentovaná členská základňa. Tiež boli zvolení zástupcovia ochotníkov do Rady Občianskeho Združenia. Staronový predseda uistil prítomných so skutočnosťou, že z aktivít divadelného združenia nebudú vyčlenení ochotníci, ktorí nie sú oficiálne evidovaní na prezenčnej, či prihlasovacej listine.
 • 12. 9. posedenie pri guláši pre členov DOS Máj Černová, na Kurienci
 • 26. 12. vianočné divadelné predstavenie hry J.B.P. Moliera „Zdravý nemocný“ v réžii Pavla Bačkora.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144