Dnes je utorok, 16. apríl 2024
Meniny má Dana/Danica, zajtra Rudolf

Blog | Kronika


19
máj
2020

X.

//V písaní tejto kroniky pokračujem v dobe, kedy po zvrhnutí 40.ročnej totalitnej moci začína ľud našej krajiny po uskutočnení prvých slobodných volieb kráčať ku budovaniu demokratickej spoločnosti. Či bude taká a ako sa bude rozvíjať nech sú dokumentom ... pokračovanie

10
október
2019

IX:

Asfaltovanie ulice Pri Váhu Po ukončení kanalizačných prác v r. 1982 táto ulica až do roku 1987 bola neupravená. Počas tohto obdobia si obyvatelia domov urobili prípojky odpadových vôd do kanalizácie a v r. 1987 sa prikročilo k úprave celej ulice a ... pokračovanie

24
máj
2019

VIII: Náboženský a cirkevný život v Černovej

Do skončenia prvej svetovej vojny t.j. do roku 1918 boli všetci obyvatelia náboženstva rím. kat. . Černová cirkevne patrila do ružomberskej farnosti. Malá kaplnka postavená v dolnom cintoríne pri lipe, ktorá má asi 120 rokov, bola vysvätená a odovzdaná k ... pokračovanie

14
apríl
2019

VII: Výstavba Kľačna, Požiarna zbrojnica, ...

Výstavba Klačna Krátka história: Vlastníkom pôdy Klačno bol MNV v Ružomberku, preto sa mu hovorilo aj mestský pozemok. Tento pozemok s rozlohou cca 12 ha v tom čase neobrábal MNV, ale dal do prenájmu Černovcom a títo užívali Klačno až do roku ... pokračovanie

20
marec
2019

VI: Dom smútku, Nová ulica, elektrifikácia obce

Prepojenie vodovodu z Novej ulice do Starej Černovej Občania bývajúci na vyšnom konci v Starej Černovej už dlhšie roky počas sucha postrádali nedostatok pitnej vody, preto sa prikročilo k prepojeniu vodovodu z ulice Novej po trase Polnej cez Hriby, čím ... pokračovanie

15
február
2019

V: Spoločenská miestnosť na Novej Černovej

Občania Novej Černovej, ale najmä členovia požiarnej ochrany vznášali na verejných pohovoroch požiadavku postaviť na Novej Černovej nejaký kultúrny stánok. Tieto požiadavky boli vznášané v piatej päťročnici v r. 1975. Predseda MsNV Vály na nátlak ... pokračovanie

3
február
2019

IV: Práce spojené s rozvojom športu v našej obci

1. Priekopníkmi futbalu zo Starej a Novej Černovej za vedenia Ladislava Hatalu st., Hiravého Štefana, Vojtecha Šnauku, JUDr. Šulíka Cyrila, Jusku Štefana, Kaliara Metóda, Lacku Arnolda, Sidora Pavela a senátora Hančíka Štefana sa v roku 1928 vybudovalo ... pokračovanie

27
január
2019

III: Zo stránok kroniky

Autobusová zastávka Stará Černová Po konsolidácii povojnových čias začali sa postupne realizovať rôzne požiadavky občanov, mimo iných aj miestna autobusová premávka Ružomberok – Černová. Po dlhom čase sa ukázalo, že pre otáčanie autobusu ... pokračovanie

4
december
2018

II. Predstavenstvo obce Černová od roku 1945 – 1990

Hančík Štefan – bol richtárom, titulovaný aj senátorom počas II. sv. vojny až do jej skončenia. Bol už v pokročilom veku a preto neboli uňho už predpoklady, aby naďalej riadil povojnové ťažké situácie, preto bol zvolený za predsedu MNV. **Janiga ... pokračovanie

11
marec
2018

I. Ako sa zrodila kronika Občianskeho výboru

Na zasadnutí Občianskeho výboru, dňa 18. Septembra 1986, bola nadhodená myšlienka o potrebe zaviesť kroniku v našej obci. Hovorí sa, že dobrá myšlienka je matkou činu, preto výbor OV jednohlasne schválil založiť kroniku pre našu obec. Za vedenie tejto ... pokračovanie


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.