Dnes je sobota, 25. marec 2023
Meniny má Marián, zajtra Emanuel

Blog | Kronika | VII: Výstavba Kľačna, Požiarna zbrojnica, ...


Výstavba Klačna

Krátka história: Vlastníkom pôdy Klačno bol MNV v Ružomberku, preto sa mu hovorilo aj mestský pozemok. Tento pozemok s rozlohou cca 12 ha v tom čase neobrábal MNV, ale dal do prenájmu Černovcom a títo užívali Klačno až do roku 1948. Pestovali ovos, jačmeň a zemiaky, bola to prevažne ťažká pôda – hlinačka. V roku 1948 sa začala sceľovať poľnohospodárska pôda a tak sa pôda dostala do užívania JRD – Ružomberok. Začali sa stavať maštale pre výkrm teliat a ošípané a tiež chovali drúbež. JRD Ružomberok hospodárilo na Klačni do roku 1972. S pribúdaním obyvateľstva v Ružomberku začala sa prejavovať bytová kríza, preto sa začalo uvažovať s výstavbou obytných domov – panelákov. Preto JRD muselo všetky hospodárske budovy zváľať a v roku 1978 sa už začalo s výstavbou prístupovej cesty z Hrabova do Černovej. Po ukončení cesty sa v roku 1982 prikročilo k výstavbe obytných domov. Prvý panelák bol postavený od východnej strany nad dolinkou Kľačník a s výstavbou sa stále pokračovalo, takže v roku 1985 sa začali sťahovať prví obyvatelia, čo znamená, že do roku 1985 bolonasťa­hovaných už cca 3000 obyvateľov Klačna. Výstavba panelákov stále pokračovala, do roku 1987 sa výstavba pomaly ukončievala, chýbalo postaviť ešte asi dva paneláky a kompletná výstavba občianskej vybavenosti, čo sa všetko presúva po roku 1987. Klačno po celkovej výstavbe má mať asi 15 000 obyvateľov.

Požiarna zbrojnica v Starej Černovej

V jeseni v roku 1975 sa pristúpilo k výstavbe požiarnej zbrojnice, takže v decembri roku 1976 bola stavba dokončená. Stavba sa budovala v akcii „Z“.

Rekonštrukcia vodovodu

Obec Černová má vodný zdroj z Čutkovskej doliny. Vodné pramene sú zachytené v Šimiacom, pod Tlstou horou a v Budkovici. Vodovod s pitnou vodou bol vybudovaný v roku 1910. Všetky výkopy pre vodovodné potrubie o hrúbke 150 m/m boli kopané ručne. Po 50 rokoch t. j. v r. 1960–61 sa previedla rekonštrukcia vodovodu po celej trase Čutkovskej doliny o hrúbke potrubia 200 m/m.

Požiar v Starej Černovej

V roku 1967 v mesiaci júli počas lúčnych prác vznikol veľký požiar a to na nižnom konci pri vyšných kapustniskách, terajšia bytovka. Pri požiari zhorelo 9 zadných stavov až po Kosu Bernarda. Oheň vznikol z neopatrnosti jednej občianky, ktorá vysypala horúci popol do medzierky medzi humnami. Požiar lokalizoval verejný požiarny útvar z Ružomberka a miestni požiarnici z Černovej.

Úprava ulice Milkov

Zásluhou OV bola prevedená úprava ulice Milkov – asfaltový náter, dňa 19. 11. 1987.


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.