Dnes je sobota, 25. marec 2023
Meniny má Marián, zajtra Emanuel

Blog | Kronika | I. Ako sa zrodila kronika Občianskeho výboru


Na zasadnutí Občianskeho výboru, dňa 18. Septembra 1986, bola nadhodená myšlienka o potrebe zaviesť kroniku v našej obci. Hovorí sa, že dobrá myšlienka je matkou činu, preto výbor OV jednohlasne schválil založiť kroniku pre našu obec. Za vedenie tejto kroniky bol navrhnutý a schválený člen starého obč. výboru Bačkor Anton.

O knihu – kroniku sa zase postaral člen OV a poslanec MsNV Mataj Vladimír.

Občiansky výbor na ďalšom zasadnutí, dňa 25. novembra 1986, pod vedením nového predsedu OV Juliána Helku, sa dohodol, aby sa do kroniky zapísali údaje od povojnových čias, t.j. od roku 1945, pretože sa kronika vtedy neviedla. Podklady pre kroniku od povojnových čias zhrnul člen OV Štefan Šubeník.

V kronike je tak zapísaná práca obč. výboru od skončenia II. sv. vojny, ďalej zmeny, ktoré nastali v obci a tiež, čo sa vybudovalo pre lepší a krajší život našich občanov.

Preto nech táto kronika bude slúžiť pre ďalšie generácie a keď raz bude zapísaná, nech sa odloží pre ďalšie a ďalšie generácie, aby sa aj ony dozvedeli o živote, práci a vývoji našej obce, čo bolo snahou všetkých obč. výborov pre radostnejší život našich občanov.

Do tejto kroniky sa začalo písať od roku 1987.

(Prevzaté z úvodnej stránky kroniky)


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.