Dnes je utorok, 16. apríl 2024
Meniny má Dana/Danica, zajtra Rudolf

Turistická chata pod Kozím je dokončená!

Telovýchovná jednota Máj Černová oznamuje občanom našej mestskej časti, že 10. 12. 2013 bola turistická útulňa „Chata Kozô“ v Čutkovskej doline komplexne zrekonštruovaná a právoplatným kolaudačným rozhodnutím Mesta Ružomberok povolená k užívaniu. Zároveň touto formou vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým zainteresovaným ochotným členom turistického oddielu, občanom Černovej, ktorí svojou obetavou prácou prispeli k úspešnej obnove schátralej chaty.
V zmysle platnej nájomnej zmluvy medzi Mestom Ružomberok (vlastník a prenajímateľ objektu) a TJ Máj Černová (prevádzkar a nájomca) je predmet nájmu: “Chata Kozô“, povolený nájomcovi užívať túto nehnuteľnosť do termínu: 5. mája 2039. (30 ročný nájomný vzťah). Správcom objektu je zmluvne určený pán Jozef Janči, ktorý v dostupnom čase zverejní prevádzkový poriadok určený pre používanie a rezerváciu objektu. Aktuálna hodnota rekonštruovaného objektu je stanovená na sumu 73 846 €.

Štýlová drevostavba bola dokončená za podpory týchto subjektov:

  • Mestské lesy, s.r.o,
  • Mesto Ružomberok
  • Družstvo Srazy
  • Občiansky výbor mestskej časti Černová
  • Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.
  • VSR Ružomberok,a.s.

Telovýchovná jednota Máj Černová ďakuje štedrým podnikateľským subjektom za poskytnutú pomoc.

Môžete si pozrieť aj prezentáciu chaty (pdf)

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144