Dnes je streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra

Najnovší znalecký posudok pre pozemky na Hríboch bol vyhotovený na žiadosť zhotoviteľa pre projekt JPÚ

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pre pozemkové úpravy, na základe žiadosti zhotoviteľa – Jozef Kupčulák – GEODET, so sídlom Hattalova 341, Námestovo – ustanovil do konania jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Hríby znalca Ing. Petra Pavlíka na vypracovanie znaleckého posudku a určenie jednotkovej východiskovej hodnoty pozemku v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav.

Cena bola stanovená polohovou aj porovnávacou metódou a zohľadňovala aktuálnu situáciu územného plánu, realizovanú predajnú hodnotu pozemkov v obvode a stav jestvujúcich verejných inžinierskych sietí. Cena bola opätovne potvrdená na hodnotu pozemkov v sume 21 €/m2.

Táto cena je v procese pozemkových úprav záväzná pre žiadateľa pozemkových úprav, ktorým je Mesto Ružomberok, voči účastníkom pozemkových úprav, ktorí dajú súhlas s vyrovnaním v peniazoch za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely do výmery 400 m2. Mesto Ružomberok následne tieto pozemky použije na verejné zariadenia v zmysle územného plánu zóny Černová – Hríby.


Súbory na stiahnutie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144