Dnes je piatok, 8. december 2023
Meniny má Marína, zajtra Izabela

Najnovší znalecký posudok pre pozemky na Hríboch bol vyhotovený na žiadosť zhotoviteľa pre projekt JPÚ

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pre pozemkové úpravy, na základe žiadosti zhotoviteľa – Jozef Kupčulák – GEODET, so sídlom Hattalova 341, Námestovo – ustanovil do konania jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Hríby znalca Ing. Petra Pavlíka na vypracovanie znaleckého posudku a určenie jednotkovej východiskovej hodnoty pozemku v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav.

Cena bola stanovená polohovou aj porovnávacou metódou a zohľadňovala aktuálnu situáciu územného plánu, realizovanú predajnú hodnotu pozemkov v obvode a stav jestvujúcich verejných inžinierskych sietí. Cena bola opätovne potvrdená na hodnotu pozemkov v sume 21 €/m2.

Táto cena je v procese pozemkových úprav záväzná pre žiadateľa pozemkových úprav, ktorým je Mesto Ružomberok, voči účastníkom pozemkových úprav, ktorí dajú súhlas s vyrovnaním v peniazoch za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely do výmery 400 m2. Mesto Ružomberok následne tieto pozemky použije na verejné zariadenia v zmysle územného plánu zóny Černová – Hríby.


Súbory na stiahnutie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144