Dnes je streda, 30. september 2020
Meniny má Jarolím, zajtra Arnold

INFORMÁCIE O PREVÁDZKE MŠ

Vážení rodičia, uvádzam aktuálne informácie z Ministerstva školstva VVaŠ SR, ktoré začnú pre MŠ platiť od 15.06.2020.

AKO TO BUDE PO NOVOM:

 • rušia sa limity počtov detí v triedach – deti budú dochádzať do pôvodných tried v MŠ;
 • naďalej platí návrat do materskej školy na báze dobrovoľnosti, nikto nebude nútiť deti, aby ich rodičia posielali do MŠ;
 • prevádzka školy bude stanovená z pôvodných 9 na maximálne 10 hodín – upresníme podľa pokynov zriaďovateľa MŠ;
 • ruší sa povinné meranie teploty – po novom je to formou odporúčania a bude náhodné – podľa ranného filtra pani učiteľkou;
 • rušia sa špeciálne časy rôzneho nástupu detí do materských škôl;
 • ruší sa „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu“. V platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.
 • ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií (budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR)
 • zrušený 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy – odporúča sa však minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch ško­ly;
 • zrušené organizovanie osôb pred materskou školou;
 • povolenie umývania zubov detí v materských školách;
 • pridáva sa podmienka zverejnenia oznamu na vchodových dverách školy za akých podmienok dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy

U dieťaťa sa nesmie vyskytovať ani jeden z nasledujúcich príznakov:

 • telesná teplota nad 37,0 st. C alebo triaška
 • malátnosť, neprimeraná únava
 • začervenané, zapálené oči s výtokom
 • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
 • hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
 • bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
 • suchý dusivý kašeľ
 • vlhký produktívny kašeľ
 • vracanie
 • náhla strata chuti a čuchu
 • riedka stolica niekoľkokrát denne
 • novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca odovzdá pedagógovi písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Link na aktuálne rozhodnutie ministra školstva platné od 15.6.2020:

https://www.minedu.sk/…ly-9-6-2020/

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Planované podujatia v roku 2020

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com