Dnes je utorok, 16. apríl 2024
Meniny má Dana/Danica, zajtra Rudolf

DÔLEŽITÉ! Pre vlastníkov pozemkov Černová-Hríby

Vážení vlastníci pozemkov lokality Černová – Hríby

V súlade so schváleným zákonným procesom pozemkových úprav v lokalite Černová – Hríby obdržíte v najbližších dňoch poštou výpis z registra pôvodného stavu – doklad o Vašej výmere pozemkov v obvode pozemkových úprav Ružomberok – Černová – Hríby, ktorú reálne vlastníte. Predmetná výmera je v súlade s aktuálnou evidenciou Katastra nehnuteľností a je uvedená v m2 a taktiež je pre Vašu orientáciu schematicky zakreslená v priloženej mape obvodu projektu.

V druhom tlačive obdržíte Výzvu na úhradu podielu nákladov spojených s vypracovaním Projektu jednoduchých pozemkových úprav Černová – Hríby. Tento poplatok je individuálne vypočítaný každému vlastníkovi úmerou v závislosti od jeho aktuálnej výmery, ktorú vlastní v obvode pozemkových úprav Černová – Hríby. Uvedený náklad je „de iure“ aj „de facto“ poplatok za budúci právny stav každého vlastníka, ktorý vznikne po ukončení pozemkových úprav v zmysle nového územného plánu zóny Ružomberok – Černová – Hríby, pričom ďalšie iné finančné náklady na projekt PÚ vrátane nového geometrického plánu už vlastníkom nevzniknú. Uvedený poplatok je určený v zmysle schválených platných stanov Združenia účastníkov PÚ. (čl. VII ,bod 3). 1 m2 = 0,25 €

V prípade, že máte nejasnosti s výmerou pozemkov, prípadne potrebujete bližšie informácie ohľadom poplatku, môžete sa obrátiť na:
Ing. Mária Ondríková – OÚ ŽP Ružomberok, odbor pozemkový a lesný – koordinátor za štátnu správu
Patrik Habo – predseda predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav Černová – Hríby.

S úctou
Patrik Habo
poslanec MsZ za MsČ Ružomberok – Černová


Súbory na stiahnutie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144