Dnes je štvrtok, 19. júl 2018
Meniny má Dušana, zajtra Iľja/Eliáš

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY - ROK 2017/2018

Zápis do MŠ bude dňa 9.5.2017 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Rodič si vyzdvihne u riaditeľky MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, prípadne si ju stiahne na web stránke Mesta Ružomberok, alebo na web stránke MŠ /www.cernova.sk/. Po jej vypísaní rodičom a potvrdení lekárom bude žiadosť zaevidovaná.

RODIČ PREDLOŽÍ K OVERENIU PRI ZÁPISE :

 RODNÝ LIST DIEŤAŤA
 PREUKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ :

DO MATERSKEJ ŠKOLY SA BUDÚ DETI PRIJÍMAŤ PODĽA PORADIA:

 DETI S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU
 DETI, KTORÉ DOVŔŠIA K 31. AUGUSTU VEK 5 ROKOV
 DETI, KTORÉ DOVŔŠIA K 31. DECEMBRU VEK 5 ROKOV
 DETI, KTORÉ DOVŔŠILI K 31. AUGUSTU VEK 4 ROKY
 DETI, KTORÉ DOVŔŠILI K 31. DECEMBRU VEK 3 ROKY
 DETI OD 2 ROKOV VEKU LEN VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH, AK DIEŤA MÁ ZVLÁDNUTÉ ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY, MÁ OSVOJENÉ SAMOOBSLUŽNÉ ČINNOSTI A AK TO UMOŽNIA KAPACITNÉ MOŽNOSTI MŠ.

Pri rozhodovaní bude vzaté do úvahy i to, ak už materskú školu navštevujú súrodenci prijímaných detí.

PRIORITY MŠ :

 rodinný typ MŠ
 netradičné aktivity pre deti, uskutočňované v spolupráci s rodičmi
 moderný a inovatívny spôsob vzdelávania, zameraný na zážitkové učenie a rozvoj osobnosti dieťaťa
 projektová činnosť školy, doplňujúca vzdelávanie detí
 aktivity zamerané na zdravie, ekológiu, dramatickú výchovu, prosociálne
a výtvarné činnosti, na rozvíjanie digitálnych a informačných technológií
a oboznamovanie s cudzím jazykom formou krúžkovej činnosti

Erika Krajčiová, riaditeľka MŠ


Súbory na stiahnutie


Komentáre

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodcovské služby

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416