Dnes je streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra

Základná škola Andreja Hlinku

„pred našim letopočtom“

pred našim letopočtom

Najstaršia zmienka o škole je z roku 1857, kedy mesto Ružomberok postavilo Ľudovú školu v Černovej. Bola to drevená budova s jednou triedou a stála približne na mieste súčasnej školy. Prvým učiteľom bol Jozef Záhora.

V roku 1878 bola škola zbúraná, aby tam mohla byť postavená murovaná škola, ktorá neskôr mala triedy dve. Do tejto školy chodil i náš rodák Andrej Hlinka. Učil tu vtedy učiteľ Ján Holdoš. ktorý presvedčil jeho rodičov, aby dali Andreja študovať.

V roku 1902 mesto postavilo novú školu na nižnom konci dediny na mieste súčasného Kultúrneho domu. Keďže deti väčšinou pomáhali rodičom pri poľných prácach, dochádzka do školy bola zlá, lepšia bola v zimných mesiacoch. Keďže peňazí mali ľudia málo, deti odchádzali za prácou – chlapci na pltnicu a dievčatá do služby pánom do mesta. Preto sa niektorým nedostalo základného vzdelania.

„nášho letopočtu“

nášho letopočtu

Súčasná škola začala žiť 12. 8. 1933 položením základného kameňa a o pol roka sa už začalo vyučovanie v novej Rímskokatolíckej škole. Škola mala 251 žiakov, 4 učiteľov, ktorí bývali v školských bytoch.

V roku 1945 sa škola stáva Štátnou národnou školou s 1. až 5. ročníkom. Až v roku 1967 sa zo školy stáva plno organizovaná deväťročná škola, keď po prestavbe bytov vznikli nové triedy.

V roku 1988 bola v škole rekonštrukcia elektroinštalácie, vodoinštalácie a prepojenie traktu s hlavnou budovou a nasledujúci rok sa dokončili obklady stien, klampiarske práce, nátery okien a fasády školy.

V roku 2007 boli vymenené okná a položená nová strešná krytina.

V roku 2010 bola postavená nová telocvičňa z bývalých priestorov obchodu Jednota.

V roku 2011 prebehla rekonštrukcia kotolne na plynovú.

V roku 2012 bola budova kompletne zateplená s novou fasádou a bola rekonštruovaná plocha na školskom dvore.

„dnes“

Súčasná podoba školy
Telocvičňa pri ZŠ Černová

Od septembra 2014 bol škole oficiálne pridelený čestný názov Základná škola Andreja Hlinku, podľa svojho času najnadanejšieho žiaka černovskej školy, z ktorého iniciatívy bola postavená nielen súčasná škola, ale i kostol a miestna fara. Cti, ktorej sa dostalo týmto aktom, pomohli najmä dlhoročné úspešné výsledky žiakov školy a charakter školy sa tým zintenzívňuje najmä v sfére regionálnej výchovy, ktorá sa stáva okrem iného kľúčovou.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144