Dnes je sobota, 25. marec 2023
Meniny má Marián, zajtra Emanuel

Blog | Kronika | VI: Dom smútku, Nová ulica, elektrifikácia obce


Prepojenie vodovodu z Novej ulice do Starej Černovej
Občania bývajúci na vyšnom konci v Starej Černovej už dlhšie roky počas sucha postrádali nedostatok pitnej vody, preto sa prikročilo k prepojeniu vodovodu z ulice Novej po trase Polnej cez Hriby, čím sa posilnil tlak vody pre obyvateľov bývajúcich na hornom konci v Starej Černovej. Táto akcia bola prevedená v roku 1978 za predsedu Beničiaka.

Dom smútku
V roku 1979 sa začalo s výstavbou Domu smútku. Stavba sa prevádzala v akcii „Z“. Celá stavba sa previedla za pomoci občanov za 13 mesiacov. Stavebný dozor mal poslanec MsNV Štefan Darila a práce organizoval Šubeník Štefan.

Nová ulica
V roku 1980 sa prikročilo k výstavbe kanalizácie na Novej ulici. Na ulici Čremošnej sa už neprikročilo k predĺženiu kanalizácie, ale akokoľvek je táto potreba stále veľmi nutná a naliehavá. Predĺženie kanalizácie sa neuskutočnilo preto, že nebol patričný záujem zo strany vedenia obce. Po kanalizačných prácach bolo naliehavé dať Novú ulicu do náležitého stavu. Preto sa v roku 1986 prikročilo k úprave tejto ulice presne 8. a 9. decembra sa previedol posledný hrubý koberec a asfaltu. Bolo veľmi priaznivé počasie 2 ⁰C a o dva dni už napadol sneh, takže úplné dokončenie ulice sa previedlo na jar 1987. Predsedom OV bol vtedy Štefan Darila.

Kanalizácia ulice Pri Váhu
V roku 1982 sa previedla kanalizácia ulice Pri Váhu. Začiatok kanalizačných rúr bol položený od Viktora Beničiaka a ústia do odpadových vôd za Róbertom Kuniakom. Úprava ulice po kanalizačných prácach sa začala v roku 1987 v auguste s novým chodníkom a obrubníkmi.

Elektrifikácia obce
Naša obec Černová do roku 1936 nemala zavedenú elektrifikáciu. Obyvatelia v dávnejších časoch žili veľmi skromne. Ľudia vo svojich drevených domčekoch dávnejšie svietili len od kozuba a neskoršie sviečkami a petrolejovými lampami. Radikálny obrat nastal až po roku 1936, kedy sa začala stavať pouličná elektrická sieť. Boli to drevené elektrické stĺpy, ktoré slúžili až do roku 1978, kedy sa začala výmena elektrických stĺpov drevených za betónové, tiež sa vymenili aj silnejšie – hrubšie drôty v súvislosti s narastajúcou spotrebou elektrickej energie v dôsledku domácej vybavenosti elektrickými spotrebičmi.


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.