Dnes je sobota, 25. marec 2023
Meniny má Marián, zajtra Emanuel

Blog | Kronika | V: Spoločenská miestnosť na Novej Černovej


Občania Novej Černovej, ale najmä členovia požiarnej ochrany vznášali na verejných pohovoroch požiadavku postaviť na Novej Černovej nejaký kultúrny stánok. Tieto požiadavky boli vznášané v piatej päťročnici v r. 1975. Predseda MsNV Vály na nátlak tajomníka a občana Černovej Brtoša v spolupráci s poslancami za Černovú vyhovel a prisľúbil, že dá postaviť budovu. Táto myšlienka sa začala realizovať v roku 1977, keď tajomník MsNV Brtoš v spolupráci s pánom Darilom tlačili na mestskom zastupitelstve na predsedu Vályho. Vtedy sa na jar v roku 1977 21. apríla začali kopať základy v následnej práci na spoločenskej miestnosti Nová Černová. Keby nebolo Pavla Brtoša, v spolupráci s Viktorom Beničiakom a Štefanom Darilom, nikdy by sa nedosiahlo postaviť spoločenskú miestnosť na Novej Černovej. Pavol Brtoš vybavoval všetko po možnej stránke, Viktor Beničiak ako poslanec útočil na predsedu MsNV Karola Vályho a vtedy sa dosiahlo to, že aj Nová Černová bude mať podobne ako Stará Černová svoj kultúrny stánok, čo nikde inde nebolo v obciach. Iné obce mali vždy len v rámci obce. Pavol Brtoš a Viktor Beničiak dosiahli to, že Černová je Nová a Stará a dosiahli vybudovať aj nový kultúrny stánok na Novej Černovej. Po súhlase neskutočnom aj obyvatelia Novej Černovej ale aj iní sa iniciatívne zapojili do vybudovania nového kultúrneho stánku na Novej Černovej takto:

 • Darila Štefan prvý iniciátor 49. Roč. odpracoval 519 hodín
 • Haluška Ferdinand 46 r. 439 hod.
 • Šulík Vojtech 64.r. 335 hod.
 • Bačkor Anton 57 r. 305 hod.
 • Debnár Peter 53 r. 300 hod.
 • Hatala Dominik 45.r. 253 hod.
 • Bažík Alojz 56 r. 223 hod.
 • Mataj Vladimír 37 r. 196 hod.
 • Hlačina Pavel 55 r. 186 hod.
 • Frolo Vladimír 40 r. 170 hod.
 • Labaj Miroslav 34 r. 148 hod.
 • Frolo Ján 32 r. 139 hod.
 • Šulík Pavel 26 r. 134 hod.
 • Pištek Ladislav 45 r. 148 hod.
 • Jeleník Štefan 51 r. 117 hod.
 • Ballo Jozef 58 r. 108 hod.
 • Ballo Ladislav 30 r. 106 hod.
 • Ostatní občania odpracovali pod 100 hodín.

To bola úžasná práca keď sme si mohli vybudovať kultúrny stánok na Novej Černovej. Oproti Starej Černovej keď mala skoro všetko sme svojpomocne, vďaka Paľovi Brtošovi, ktorý nešetril seba a robil všetko pre Černovú, vďaka Viktorovi Beničiakovi, ktorý podporoval aktivity a nebál sa podporiť Pala Brtoša keď to zamietli a potom znovu prijali a vďaka Štefanovi Darilovi, ktorý sa toho ujal neskutočne ako Novočernovec.

V rámci svojpomoci občania odpracovali svojpomocne 4640 hod.

Keďže aktivita občanov Novej Černovej bola až veľmi aktívna, budova bola ukončená 28. Októbra 1977 a verejnosti bola odovzdaná slávnostne 13. Novembra 1977 v prítomnosti predsedu MsNV Valyho Karola. Účastný bol samozrejme iniciátor Brtoš náš občan a vedúci výstavby MsNV pan Malenčík. Slávnovnostné otvorenie uviedol predseda OV Černovej Viktor Beničiak. Budova sa postavila za necelých 6 mesiacov. Plán výstavby bol v ukončení roku 1978. Vďaka iniciatíve Brtoša, Beničiaka a Darilu sme stavbu odovzdali rok skôr 1977.

Celú stavbu viedol Darila Štefan, organizátorom prác bol Bačkor Anton. Hodnota budovy je 480 000 Kčs.

(Zapísané s dátumom vtedajším v matrike)


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.