Dnes je sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej, zajtra Frederik/Frederika

Blog | Patrik Habo | Komunálne voľby v Černovej


Vážení spoluobčania.

Keďže sme už pár dní po komunálnych voľbách a výsledok spoločne rešpektujeme, dovoľte mi reagovať na niektoré skutočnosti a vyjadrenia, ktoré odzneli k mojej osobe pred a po voľbách.

Veľmi si vážim podporu 393 obyvateľov Černovej, ktorí mi odovzdali hlas. Ľudí, ktorí mne a mojim kolegom v OV aj naďalej veria. Som vďačný obyvateľom Černovej, ktorí rozvážne vyhodnotili nekalé praktiky osobného ohovárania a osočovania mojej osoby metódou návštev “z domu do domu“. Pevne verím, že Váš hlas som dostal aj na základe poznania mňa a mojej 4-ročnej práce a úsilia v pozícii poslanca MZ za MsČ Černová, za čo Vám ešte raz úprimne ďakujem. Po nečakaných skúsenostiach z posledných dní, považujem za dôležité poukázať na tieto skutočnosti:

 1. Svoj mandát budem naďalej vykonávať v plnom nasadení s dôrazom rozvíjať našu mestskú časť a pomáhať obyvateľom Černovej.
 2. Nijako som neohováral ani neosočoval protikandidáta, považoval som ho za relevantného súpera, za ktorým stálo niekoľko známych a vplyvných obyvateľov Černovej.
 3. Môj mandát vykonávam ako službu v prospech Černovej a jej obyvateľov. Mesačný honorár poslanca v sume 50 €, výlučne používam na podporu kultúrno-spoločenských akcií našej obce.
 4. Mojím zamestnaním je súkromné podnikanie, ktorého súčasťou je rozvoj cestovného ruchu v Čutkovskej doline. Výstavba domáceho pivovaru na súkromných pozemkoch v súlade zo zákonom a územným plánom mesta je taktiež časť mojej legitímnej pracovnej náplne na ktorú sústavne poukazoval a poukazuje Ľuboš Koreň, ktorý tiež niekde pracuje a svoju prácu vykonáva na kontroverznej čerpacej stanici pri „Hypernove“, ktorá roky traumatizuje obyvateľov Ružomberka.
 5. Domáci pivovar je povolená stavba v pravidlách stavebného aj občianskeho práva, ku ktorému som sa ja, aj moji partneri viackrát verejne vyjadrili a prihlásili. Nemá žiadny vplyv na môj výkon poslanca MZ.
 6. Všetky podnety a návrhy, ktoré pravidelne celé volebné obdobie od obyvateľov Černovej prijímam, sa priebežne snažím plniť: vid zápisnice OV www.cernova.sk/uradna-tabula To, čo sa mi nepodarilo dokončiť, som zaradil do plánu opráv a investícii pre najbližšie volebné obdobie.
 7. Pripravovať svoju predvolebnú kampaň, bez programu a vízie, len na negatívnych a rozporuplných heslách: „Zachráňte Čutkovskú dolinu a Černovú“ je cynické a najmä zavadzajúce. Klamlivé vyjadrenia protikandidáta typu: „Na Hríboch bude sídlisko a paneláky a Čutkovská dolina bude asi celá zastavaná chatkami a ďalšími kolibami…, tak mi to niekto povedal…, Ovce sa v Čutkove asi pásť nesmú…“ nebudem ani komentovať.
 8. Počas celej predvolebnej kampane som nereagoval na ohovárania, výmysly a polopravdy k mojej osobe a k mojej práci aj napriek tomu, že ma na to viacerí vyzývali.
 9. Súhlasím s názorom kandidáta Ľuboša Koreňa, že každé podnikanie musí mať „isté pravidlá“. Áno musí mať a moje ich má. Pravidlá poznám a napĺňam ich. Nielen ja, ale všetci moji kolegovia a spolupracovníci rešpektujeme zákonné a morálne pravidlá podnikania a spoluužívania verejných priestorov v Černovej v Ružomberku.
 10. Ako poslanec MZ za MsČ Černová som spolu s blízkymi kolegami v OV intenzívne presadzoval návrhy a požiadavky ľudí z Černovej, medzi ktorými som cele štyri roky aktívne pôsobil a počúval ich. Ak výsledky nie sú pre môjho protikandidáta dostatočne viditeľné, odporúčam pozrieť mu našu webovú stránku, sekciu www.cernova.sk/…ec-informuje a články: Správy o činnosti OV 2014 – 2018
 11. Spolu s redakčnou radou sme v maximálnej možnej miere zvýšili informovanosť občanov Černovej cez verejne kanály: www.cernova.skwww.facebook.com/cernova.sk, kde nájdu všetky dôležité informácie, dokumenty a najmä zápisnice z rokovaní OV. Tieto média a značku Černovej, sme nikdy nezneužili na podsúvanie a propagáciu politických názorov či kandidátov.
 12. Ľuboš Koreň konštatuje, že egoisticky pristupujem k vlastným aktivitám. Doposiaľ som verejne neobhajoval spoločenský prínos mojich pracovných, či podnikateľských aktivít, avšak tentoraz si dovolím na niektoré moje vytýkané „egoizmy“ poukázať:
  • V mojom podnikaní nič neskrývam a vo vedúcich a riadiacich funkciách spoločnosti, ktoré prevádzkujú areál U dobrého pastiera, sú viacerí Ružomberčania a Černovci, ktorí môžu potvrdiť, že spolu s kolegom Ing. Sidorom podnikáme čestne a v zmysle etických pravidiel a platných zákonov SR.
  • Celý areál „U dobrého pastiera“ je verejný a otvorený pre širokú verejnosť.
  • Na vlastné náklady sme vybudovali dve verejné bezplatné asfaltové parkoviská pozdĺž komunikácie na ul. Čremošná. (od multifunkčného ihriska po ovčín)
  • Na vlastné náklady udržiavame všetky verejné parkoviská v Čutkovskej doline (zimná údržba, čistenie a regulácia bezplatného parkovania na naše náklady). Tu treba pripomenúť, že v Čutkovskej doline parkujú okrem návštevníkov reštaurácii aj domáci hubári, turisti, piknikové skupiny, rybári. Je to samozrejme správne a tak tomu bolo aj minulosti.
  • V roku 2013 sme na vlastné náklady spolufinancovali verejné multifunkčné ihrisko v sume 40 000 €, ktoré je vo vlastníctve mesta a dodnes ho prevádzkujeme a udržiavame bezplatne v zmysle platného prevádzkového poriadku vrátané sezónneho zaľadnenia najmä pre černovské deti.
  • Objekty typu kaplnka a hospodársky dvor sú verejné a bezplatne prístupné všetkým návštevníkom Čutkovskej doliny vrátane obyvateľov Černovej a Ružomberka.
  • V Čutkovskej doline dlhodobo priateľsky spolupracujeme s viacerými organizáciami ako sú: Liptov Active, Fatranka, Slovenský rybársky zväz, ČIS, Mestské lesy, Družstvo Srazy a OZ Černovský chotár na rozvoji a ochrane doliny a na doplnkových službách obyvateľom.
  • Na vlastné náklady sa staráme o široký areál verejných priestranstiev určených na piknikové posedenia (kosenie, čistenie a každodenný zber odpadkov, udržiavanie verejných ohnísk, lavičiek, mostíkov a studničiek).
  • Každoročne v jarných mesiacoch v spolupráci s OZ Černovský chotár, turistami a základnou školou organizujeme verejné čistenie celej Čutkovskej doliny v rozsahu 4 km.
  • Na vlastné náklady sme spolu s Mestskými lesmi spolufinancovali a dokončili cyklochodník a lesnú zvážnicu Čutkovo – Hrabovo.
  • Každoročne organizujeme min. 6 spoločenských aktivít, určených bezplatne pre obyvateľov mesta a Černovej s dôrazom na tradície, folklór a šport.
  • Spolufinancovali sme a pomohli dokončiť náučný chodník Známa Neznáma Čutkovská dolina, ktorej autormi a iniciátormi sú známi aktivisti z Černovej.
  • Pravidelne sa staráme o verejne prístupnú Čutkovskú priehradu, jej hodnotnú historickú technologickú funkčnosť a revitalizáciu jej priľahlých mestských pozemkov.
  • Predmetné pozemky na podnikanie v Čutkovskej doline sme zakúpili už pre 13 rokmi v zmysle schváleného podnikateľského zámeru, platného územného plánu a verejnej súťaže mesta, zverejnenej aj v Ružomberskom Hla­se.
  • Na vlastné náklady sme realizovali všetky verejné siete do areálu „U dobrého pastiera“ (voda, kanalizácia, plyn, elektrika, …), čo nie je bežné pri iných podnikateľoch vo viacerých rozvojových aktivitách mesta.
  • Koncept areálu pre rozvoj cestovného ruchu v Čutkovskej doline dlhoročne udržujeme v jednotnom urbanistickom štýle a v duchu našich slovenských tradícii a hodnôt.
  • Nie je pravdou tvrdenie Ľuboša Koreňa, že ľudia stratili chuť a dôvod navštevovať Čutkovskú diolinu. Opak je pravdou, lokalita doliny je intenzívne navštevovaná zvýšeným počtom domácich obyvateľov a Ružomberčanov a to nie len z dôvodu využívania platených služieb v cestovnom ruchu.
  • Sponzorsky podporujeme takmer všetky spolky, združenia a podujatia v Černovej.
  • Sumou 6 000 € sme sponzorsky podporili opravu pamätného humna Černovskej tragédie na ul. Andreja Hlinku a nového oplotenia farského cintorína.
  • Pravidelne bezplatne zabezpečujeme dopravu pre našich členov DHZ na ich súťaže a sústredenia.
  • Každoročne sponzorsky podporujeme TJ MÁJ Černová sumou viac ako 1500 €.
  • Našej Základnej škole bezplatne pomáhame s údržbou a drobnými opravami a pre žiakov ZŠ sme v roku 2017 zakúpili sady nových detských černovských krojov.
  • Zamestnávame viac ako 100 zamestnancov, poväčšine obyvateľov Ružomberka a Černovej.

   Viem, že sme tieto aktivity nemuseli robiť, je to naše rozhodnutie a vôbec som nemal v pláne ich niekedy zverejňovať, avšak tlak mojich oponentov a poukazovanie protikandidáta na moje „egoistické“ pristupovanie k vlastným podnikateľským aktivitám ma donútili ich predložiť. Žijeme v demokracii, a tá sa prejavuje nielen slobodou slova a pohybu, ale aj možnosťou uplatnenia sa v trhovom prostredí právneho štátu SR, formou súkromného podnikania. Nikdy sme nič neprivatizovali, neodcudzili, všetko čo prevádzkujeme je výsledkom spoločnej dlhoročnej poctivej práce tímu, za pomoci viacerých úverov, či pôžičiek. Túto prácu som si zvolil, mám ju rád a snažím sa s ňou prinášať úžitok nielen firme, zamestnancom, ale aj spoločnosti.  

 13. Reakcia k navrhovaným opatreniam na „záchranu“ Čutkovskej doliny:
  • Dopravná situácia na otočke Klačno, v Čutkovskej doline ale aj v celom meste je v kompetencii mesta Ružomberok, prípadne ďalších štátnych inštitúcii. Ako poslanec situáciu monitorujem a predkladám návrhy na jej zlepšenie.
  • Je dôležité povedať, že príprava, projektová dokumentácia a realizácia verejných chodníkov a ciest rovnako ako aj všetkých investícií, sú taktiež v kompetencii a na zodpovednosti mesta. Konkrétne oddelenia investícii. Poslanec môže plánovať investičný zámer a jednotlivé menovité opravy do rozpočtu mesta, pričom môže byť nápomocný pri jeho koordinácii, ale nezodpovedá za jeho schválenú realizáciu. Konečné rozhodnutie má vždy autorizovaný projektant, zhotoviteľská firma a stavebný dozor, ktorý zabezpečuje in­vestor – mesto Ružomberok.
  • Chodník na ul. Čremošná nebolo možné realizovať viac západne k lesnému porastu (hranica pásma lesa), pretože to nebolo umožnené v rámci procesu územného konania, OU Životného prostredia a štátnou lesnou ochranou. Preto pre nutné potreby občasného vyhýbania sa, najmä vozidlami „lesozvozu“, je podklad chodníka realizovaný na max. zaťaženie 60 t a nábehový obrubník je zámerne osadený s možnosťou vyhýbania sa. Tento stav môže objasniť a potvrdiť aj Ing. Lajčiak, ktorý bol v tom čase môj predchodca v MZ a taktiež bol účastný procesu a zámeru realizovať chodník na ul. Čremošná ešte v roku 2014.
  • Všetky opatrenia, ktoré sa týkajú zlepšenia dopravnej, parkovacej a pešej situácie (vrátane doplnenia chodníkového spomaľovača), som viac kráť žiadal u predstaviteľov vedenia mesta a aj na príslušných oddeleniach samosprávy. Keďže som v tomto volebnom období s uvedenými požiadavkami neuspel, predložil som ich aj v mojich predvolebných novinách, ako prípadnú ďalšiu úlohu do budúceho obdobia.
 14. Na záver chcem verejne vyzvať kandidáta na poslanca MZ v Ružomberku Ľuboša Koreňa, aby sa na moje písomné vyzvanie zúčastnil širšieho rokovania Občianskeho výboru MsČ Černová, kde dôjde k voľbe nového 9-členného Občianskeho výboru a novej redakčnej rady pre volebné obdobie 2018 – 2022. Pevne verím, že aj tu predloží reálne a konštruktívne návrhy a opatrenia pre pomoc ľuďom a rozvoj Černovej.  

Milí priatelia. Som veľmi sklamaný z predvolebnej kampane týchto volieb, keď úlisnou metódou vzbudzovania klamstiev, poloprávd a najmä závisti, bol zastieraný skutočný pohľad na vybratých kandidátov a ich skutočné vízie a ciele. Rešpektujem svojho protikandidáta aj ľudí, ktorí ho podporili a plne si uvedomujem viaceré faktory, ktoré ovplyvnili výsledky volieb vrátene mojich pochybení, ale nedokážem pochopiť vyliatie toľkej špiny na mňa a kolegov, ktorí sme si dovolil mať iný názor ako sa očakával. Napriek všetkému, život ide ďalej a ja som hrdý na to, že sme spolu s tímom Karola Javorku urobili všetko pre možnosť lepšieho života v meste a úprimne ponúkli čestnú alternatívu ľuďom Černovej a Ružomberka. Ďakujem Bohu za moju rodinu, priateľov a za duchovnú silu v týchto náročných dňoch.

S úctou a vďakou za pochopenie
Patrik Habo


Komentáre