Dnes je sobota, 25. marec 2023
Meniny má Marián, zajtra Emanuel

Blog | Kronika | IV: Práce spojené s rozvojom športu v našej obci


 1. Priekopníkmi futbalu zo Starej a Novej Černovej za vedenia Ladislava Hatalu st., Hiravého Štefana, Vojtecha Šnauku, JUDr. Šulíka Cyrila, Jusku Štefana, Kaliara Metóda, Lacku Arnolda, Sidora Pavela a senátora Hančíka Štefana sa v roku 1928 vybudovalo futbalové ihrisko v Čutkove.
 2. V roku 1948 sa vybudoval štadion TJ Maj na 17 706 m2 s hracou plochou 105× 65 m. Toto dielo bolo vybudované nadšencami športu a občanmi Černovej, ako aj vedením MsNV v Ružomberku, ktorý prispel dotáciou 845 000 Kčs v starej mene na jeho oplotenie drôteným pletivom a stĺpmi 65 000 Kčs.
 3. Šatne a obliekárne so sociálnym zariadením sa začalo stavať v roku 1949 svojpomocne. Stavebný materiál bol získaný bezplatne z búračky skladov PS vo Veľkom Políku. MsNV v Ružomberku prispel dotáciou 425 000 Kčs v starej mene. Súčasne sa vykopala studňa a namontoval Darling čím sa získal zdroj pitnej vody, tiež pre sociálne zariadenia a polievanie na ihrisku.
 4. Turistickú ubytovňu, neskôr hotel „C“ s reštauráciou sa začalo stavať v rokoch 1953–1955. Na vnútorné zariadenie ubytovne a hotela bola poskytnutá dotácia od MsNV a od Vládneho výboru telovýchovy a cestovného ruchu po etapách čiastka 1 572 000 Kčs.
 5. Atletická dráha a jej obrubníky boli vybudované v roku 1958 v rámci poskytnutej dotácie 55 000 Kčs.
 6. Kanalizácia v dĺžke 300 bm s čistiacimi septikmi bola vybudovaná v roku 1967 v hodnote diela 105 000 Kčs obdržaná od MsNV Ružomberok po intervencii tajomníka Brtoša v spolupráci s Bernardom Remeňom.
 7. Vodovod tlakový v dĺžke 345 bm s prietokom priemer 100 mm bol vybudovaný v roku 1973 za pomoci MsNV v intervencii tajomníka Brtoša a realizovala ho stavebná skupina JRD Ludrová v náklade 122 651 Kčs.
 8. Lyžiarsky vlek LV – 500 na Sekanine so strojovňou bol vybudovaný v roku 1974 vo finančnom náklade 497 000 Kčs za pomoci MsNV v intervencii poslanca OV Černová a tajomníka MsNV Brtoša Pavla v spolupráci s Bernardom Remeňom. Slúži vďaka menovaným osobám nielen pre našich občanov, ale aj pre okolitých návštevníkov Černovej. Keby sme nemali na úrade v meste nášho rodáka Palka Brtoša, nič by sme nemali. Široké okolie nám závidelo Lyžiarky vlek.
 9. Prekládku vysokého napätia 22 000 V, ktorá pretínala východný cíp štadiónu, bola prevedená za pomoci Energetických závodov LM v roku 1975 v hodnote 49 000 Kčs.
 10. Krytá tribúna v dĺžke 100 m a šírka 7 m bola vybudovaná v roku 1979 v hodnote 498 000 Kčs iba v rámci toho, že náš občan a Pavol Brtoš dokázal presadiť v rámci rivality okresu Liptovský Mikuláš aby sa financovalo nielen na hornom Liptove ale aj dolnom. Vtedy sa podarilo v rámci jeho pomoci urobiť to, že Váhostav, ktorý bol investorom čistiarne odpadových vôd v Hrboltovej realizoval aj túto stavbu.
 11. Nová budova hotela a vývarovne sa začala stavať v roku 1982 hodnote 5 miliónov Kčs. Do roku 1987 financovaná do výšky 4 milión Kčs Vládnym výborom pre cestovný ruch, ktoré krvopotne okrem iných v pomoci dokázali získať Pavol Brtoš ako tajomník MsNV v spolupráci s Bernardom Remeňom, a zbytok sa mal preinvestovať spojpomocne v rámci telovýchovy. Táto stavba bola budovaná stavebnou organizáciou Slovšport. Ale kedže táto stavba má k dispozícii málo pracovníkov, preto sa aj ukončenie stavby preťahuje. K čomu intervenovali obidvaja menovaní, Brtoš a Remeň už na viacerých miestach.

Na všetkých hore uvedených dielach sa podielali svojou pomocou očividne funkcionári TJ Máj Černová, ktorí sú zapísaní svojou činnosťou v tejto kronike: Sliačan Ladislav, Remeň Bernard, Demko Vladimír, Faga Ernest, Kútny Ladislav, Ing. Haluška Ernest, Smieška Ladislav a ďalší členovia TJ i predsedovia obč. výborov.


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.