Dnes je sobota, 25. marec 2023
Meniny má Marián, zajtra Emanuel

Blog | Kronika | III: Zo stránok kroniky


Autobusová zastávka Stará Černová
Po konsolidácii povojnových čias začali sa postupne realizovať rôzne požiadavky občanov, mimo iných aj miestna autobusová premávka Ružomberok – Černová. Po dlhom čase sa ukázalo, že pre otáčanie autobusu by bolo potrebné zriadiť autobusovú zastávku (predtým sa autobus otáčal pred Základnou školou, čo nevyhovovalo z bezpečnostných dôvodov), preto sa prikročilo zriadiť autobusovú zastávku vo Vyšných kapustniskách, kde sa vykúpili zeme na výstavbu autobusovej zastávky. O vykúpenie pozemkov a realizovanie autobusovej zastávky sa pričinil vtedajší predseda OV Štefan Hiravý.

Požiarna zbrojnica Nová Černová
V povojnových časoch sa začala Nová Černová rozrastať, pribúdalo obytných domov, následkom čoho sa javila potreba postaviť požiarnu zbrojnicu. Zásluhu na realizovaní požiarnej zbrojnice mali najmä Sidor Pavel, ktorý bol aj prvým predsedom tejto organizácie a tiež Smieška Jozef, ktorý bol prvým veliteľom. Výstavba bola prevedená v akcii „Z“ v roku 1961 za predsedníčky OV Tokárovej Márie.

Socializácia dediny
V roku 1962 bolo založené v Černovej JRD. V dôsledku toho boli scelené súkromné pozemky Na Váhu a v Nižnom Poli ako orná pôda a tiež časť lúk na Zraze, ako Diele, Brdo a Prielohy. Scelenie lúk na Zraze v užívaní JRD trvalo 1–2 roky a pre neschopnosť funkcionárov a organizátorov JRD v Ružomberku sa lúky na Zraze dostatočne nestačili obrábať, preto sa JRD rozpadlo. Orná pôda Na Váhu však ostala scelená a užívateľom sa stalo JRD Liptovská Osada. V roku 1984 sa v Černovej pristúpilo k dosocializácii. Najlepšie lúky na Zraze a všetko pole v Nižnom Poli padlo do užívania JRD Liptovská Osada. V Nižnom Poli na hone Láne postavilo JRD maštale pre ovce.

Prístavba Kultúrneho domu v Starej Černovej
Náročnou akciou „Z“ bola v roku 1962 prístavba Kultúrneho domu. Bolo postavené javisko s príslušnými kabínkami, malá zasadačka a vestibul, celá budova bola tiež vybavená ústredným kúrením. V spodných miestnostiach bol v roku 1980 zriadený poštový úrad. Finančné prostriedky na prístavbu Kultúrneho domu poskytol ONV. Zveľadenie tohto kultúrneho stánku ležalo na srdci najmä tajomníkovi MsNV a rodákovi našej obce Brtošovi Pavlovi a tiež v tom čase správcovi Osvetovej besedy Lajčiakovi Ondrejovi, ktorí majú na tomto diele najväčšiu zásluhu. Toto sa previedlo za predsedníčky OV Tokárovej.

Obchodná budova na Novej Černovej
Na Novej Černovej až do roku 1968 bola veľmi malá a nevyhovujúca obchodná bunka (prístavba pri Klubicovie dome, v čase písania týchto udalostí mäsma). Preto v roku 1968 začalo sa s výstavbou obchodnej budovy a pohostinstva. Toto sa urobilo v akcii „Z“. Najväčší podiel a zásluhy mal Darila Štefan, ktorý sa venoval organizátorskej práci a tiež viedol a pracoval na celej stavbe.


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.