Dnes je sobota, 25. marec 2023
Meniny má Marián, zajtra Emanuel

Blog | Kronika | II. Predstavenstvo obce Černová od roku 1945 – 1990


Hančík Štefan – bol richtárom, titulovaný aj senátorom počas II. sv. vojny až do jej skončenia. Bol už v pokročilom veku a preto neboli uňho už predpoklady, aby naďalej riadil povojnové ťažké situácie, preto bol zvolený za predsedu MNV.

Janiga Peter – bol predsedom od 1. apríla 1945 a túto funkciu vykonával 2 roky. Vo funkcii predsedu v ťažkých a zložitých povojnových situáciách sa zhostil úspešne.

Lacko Arnold – bol zvolený za predsedu MNV v roku 1947. Funkciu vykonával 3 roky. Pokračoval v konsolidácii povojnových pomerov. Hlavnú pozornosť musel venovať plneniu dodávok poľnohospodárskych produktov do štátnych fondov.

Akčný výbor – Na základe pokynov vyšších štátnych orgánov bol v r. 1948 aj v Černovej zvolený Akčný výbor. Predsedom tohto výboru bol Šubeník Štefan. Politická situácia v tom čase bola ešte stále napätá. Keďže obyvatelia v Černovej prijali Februárové víťazstvo pokojne, preto Akčný výbor nebol nútený robiť žiadne mimoriadne zásahy a po dvoch rokoch sa politická situácia konsolidovala, prečo činnosť Akčného výboru zanikla.

Todek Ondrej – bol zvolený za predsedu MNV v r. 1950. Jeho činnosť bola krátka. Práca v Národnom výbore bola stále náročná a menovaný nemal dostatočné skúsenosti, preto po dvoch rokoch sa vzdal účinkovania.

Michna František – bol už štvrtým povojnovým predsedom. Bol zvolený v roku 1952. Bol moravskej národnosti. Jeho činnosť bola tiež veľmi krátka a zo zdravotných dôvodov požiadal o uvoľnenie.

Kudlička Štefan – bol zvolený za predsedu MNV v r. 1954. Bol predtým veľký aktivista v divadelnej činnosti. Medzi občanmi bol obľúbený a za jeho účinkovania začali sa už riešiť niektoré naliehavé požiadavky občanov, čo predtým sa na rozvoj Národných výborov finančných prostriedkov nedostávalo, preto sa ani nemohli realizovať požiadavky predkladané občanmi. Všetky ulice v Černovej boli doposiaľ prašné a počas dažďov zas blativé. Až teraz za predsedu Kudličku sa začali postupne jednotlivé ulice ako ul. Štefana Fullu, ulica Padlých hrdinov asfaltovať. Vo funkcii predsedu MNV bol 7 rokov.

Hiravý Štefan – bol zvolený za predsedu OV (bolo premenované namiesto MNV) v roku 1960. Tento bol už za prvej ČSR členom mestského zastupiteľstva v Ružomberku a tajomníkom MNV za predsedovania Petera Janigu. Vyznačoval sa v kritickej činnosti funkcionárov a tak mu bola daná dôvera občanov ich zastupovať. No nevydržal dlho, lebo v r. 1961 požiadal o uvoľnenie a tak jeho činnosť bola najkratšia z doterajších predsedov.

Tokárová Mária – ako prvá žena v histórii v Černovej bola zvolená v r. 1961 za predsedníčku OV, ktorú funkciu vykonávala dva volebné obdobia do roku 1970 Pokračovala v dokončení asfaltovania ulíc.

Beničiak Viktor – bol predsedom OV za dva volebné obdobia 1971 – 1981. Za jeho účinkovania bolo v povojnovom čase najplodnejšie. Realizovali sa mnohé užitočné akcie, po ktorých občania sa dlhší čas dožadovali. Bol aj poslancom MsNV v Ružomberku za dva volebné obdobia.

Darila Štefan – ako dlhoročný poslanec MsNV bol v r. 1981 zvolený aj za predsedu OV. Túto funkciu vykonával 1 volebné obdobie do roku 1985. Zaslúžil sa o realizovanie mnohých dôležitých akcií stavaných v akcii „Z“.

Helko Julián – bol zvolený za predsedu OV v roku 1986. Funkciu vykonáva stále počas písania tejto kroniky až do roku 1990. Je to mladý 48 r. a nádejný predseda, funkcie sa ujal s elánom a vyznačuje sa dynamickou progresivitou pre plnenie všetkých úloh v obci.

(Spracované podľa kroniky obce tak, ako je to zapísané v úvodných stránkach.)


Komentáre


Blog Kroniky Černová vznikol za účelom digitalizácie už existujúcej kroniky, ktorá bola napísaná p. Jozefom Sidorom. Postupne pribúdajú chronologicky články v poradí ako bola pôvodne napísaná.