Dnes je pondelok, 13. júl 2020
Meniny má Margita, zajtra Kamil

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠK. ROK 2019/2020

RIADITEĽKA MŠ PRI VÁHU 68/8096 RUŽOMBEROK – ČERNOVÁ OZNAMUJE, ŽE
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 sa uskutoční dňa 09.05.2019 v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod. v riaditeľni MŠ Pri Váhu 68/8096, Ružomberok – Černová.

PODMIENKY ZÁPISU:
Podmienkou zápisu detí je doručenie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ. Zákonný zástupca dieťaťa si vyzdvihne žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ, prípadne si ju stiahne na web stránke Mesta Ružomberok / www.ruzomberok.sk/, alebo na web stránke MŠ /www.cernova.sk/ – v prílohe tohto článku. Po jej vypísaní, podpísaní obidvoma rodičmi /zákonnými zástupcami dieťaťa a potvrdení lekárom pediatrom, ktorý vyznačí realizovanú povinnú vakcináciu dieťaťa bude žiadosť zaevidovaná.
Rozhodnutie o prijatí a neprijatí dieťaťa vydá riaditeľ MŠ do 30 dní od uskutočneného zápisu.

DOKLADY K OVERENIU PRI ZÁPISE:
• RODNÝ LIST DIEŤAŤA
• PREUKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
• KÓPIA PREUKAZU POISTENCA DIEŤAŤA

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:
AK JE POČET PRIHLÁSENÝCH DETÍ DO MŠ VYŠŠÍ, AKO JE MOŽNÉ PRIJAŤ, V ZMYSLE § 28 ods.10 AŽ 15 ZÁKONA Č. 245/2008 RIADITEĽ MŠ ROZHODNE O PRIJATÍ DETÍ PODĽA PORADIA V RÁMCI KRITÉRIÍ PRIJÍMANIA DETÍ:
• DETI, KTORÉ DOVŔŠIA K 31. AUGUSTU VEK 5 ROKOV
• DETI S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU A DODATOČNE ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU
• DETI, KTORÉ DOVŔŠIA K 31. DECEMBRU VEK 5 ROKOV
• DETI, KTORÉ DOVŔŠILI K 31. AUGUSTU VEK 4 ROKY
• DETI, KTORÉ DOVŔŠILI K 31. DECEMBRU VEK 3 ROKY
• DETI OD 2 ROKOV VEKU LEN VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH, AK DIEŤA MÁ ZVLÁDNUTÉ ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY, MÁ OSVOJENÉ SAMOOBSLUŽNÉ ČINNOSTI A AK TO UMOŽNIA KAPACITNÉ MOŽNOSTI MŠ.
• DETI, KTORÝCH SÚRODENCI UŽ NAVŠTEVUJÚ MŠ.
• V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH MOŽNO ŽIADOSTI O PRIJATIE DO MŠ VYHOVIEŤ BEZ POUŽITIA PREDCHÁDZAJÚCICH KRITÉRIÍ.

Erika Krajčiová, riaditeľka MŠ


Súbory na stiahnutie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Planované podujatia v roku 2020

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com