Dnes je štvrtok, 21. október 2021
Meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Veľkonočné posolstvo pre Slovensko

Moji milí, keď sa Slováci zo Slovenska i zo sveta v septembri 1969 zišli na púti vo Večnom meste, prihovoril sa im v homílii v bazilike sv. Klimenta biskup Michal Rusnák slovami:

„Vy viete veľmi dobre, že náš národ sa zrodil pri stupňoch katolíckeho oltára. Prvý medzi slovanskými národmi prijal kresťanskú vieru, dal svoju reč liturgii, budoval chrámy, mal svoju diecézu, mal svoju cirkevnú provinciu, svojho arcibiskupa; vychovával misionárov pre ostatné slovanské národy a vysielal ich v duchu Cyrila a Metoda ohlasovať evanjelium. Takto sa nám slovenský národ ukazuje ako národ vyvolený, ako Izrael Slovanstva, ako betlehem slovanského sveta. Keď však je slovenský národ betlehemom, niet divu, že sa stáva i kalváriou: mučeníctvom musí vykupovať kresťanské cyrilometodské hodnoty celého slovanského sveta. Toto nech je nám odpoveďou na to večné utrpenie slovenského národa, ktorý za tisícsto rokov vždy musel trpieť, vždy znášal svoj kríž.”

Zdá sa, že tento údel kríža si nás opäť našiel a cesta kalvárie sa nám opäť osobitným spôsobom otvára práve na Veľkú noc. Prajem a vyprosujem preto nám všetkým, aby nám Zmŕtvychvstalý Kristus dal statočnosť a vytrvalosť kráčať po krížovej ceste v jeho stopách, aby nám dal silu čeliť úkladom diabla, vypusteného z reťaze, silu brániť našu vieru a pravú identitu, aj keď sa to mocným tohto sveta a ich posluhovačom nebude páčiť, silu zostať vernými skutočným kresťanským hodnotám našich dejín, a aby nám tak ukazoval cestu životom a dejinami, ktorá nie je bez bolestí, ale vedie do Božieho kráľovstva.

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, aby vás Zmŕtvychvstalý Kristus naplnil svojím pokojom, láskou a skutočnou radosťou, ktorú nám nemôžu vziať ani rúška, ani politika, ani domáce väzenie, to vám zo srdca želá a vyprosuje

Emília Hrabovec

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com