Dnes je streda, 24. apríl 2019
Meniny má Juraj, zajtra Marek

Spolupráca TJ MÁJ Černová s MFK Ružomberok

Spolupráca TJ MÁJ Černová s MFK Ružomberok – prenájom ihriska TJ MÁJ pre mládežnícku futbalovú akadémiu MFK

Vo štvrtok 8.11.2018 sa konalo mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Jediným bodom programu, ktorí poslanci prerokovali a schválili bol bod: Investičný zámer MFK – mládežnícka futbalová akadémia. V súvislosti s uvedeným zámerom MFK bolo mesto Ružomberok (vlastník areálu TJ Máj) a TJ Máj Černová (správca a užívateľ areálu TJ Máj) požiadané o spoluprácu a prenájom areálu futbalového ihriska v Černovej pre jeho spoločné využívanie s TJ Máj na účely mládežníckej futbalovej akadémie MFK. Na základe viacerých rokovaní predstaviteľov a výboru TJ Máj s vedením MFK Ružomberok a mestom Ružomberok došlo k dohode (zápisnica v prílohe), kde sa dotknuté strany (TJ Máj a MFK Ružomberok) dohodli na spoločnom využívaní futbalového areálu na obdobie 20 rokov. Prenájom sa týka areálu a trávnatého futbalového ihriska s tribúnou, okrem nového ihriska s umelou trávou a ubytovaco-reštauračnou časťou v objekte TJ Máj, ktoré zostanú výlučne v správe TJ Máj.

MFK sa na základe nájomnej zmluvy s mestom Ružomberok (v prílohe) zaväzuje investovať do nášho ihriska sumu min. 300 000 €  a max. 450 000 € bez DPH (tribúna, ihrisko, šatne, soc. zariadenia, oplotenie…) a v dohodnutom režime sa podieľať na všetkých prevádzkových nákladoch.

Vzťah, povinnosti a spolupráca medzi TJ Máj a MFK je definovaná v dohode strán (v prílohe), tak aby nedošlo k zníženiu využívania futbalového areálu pre černovské družstvá, ktoré sú registrované v TJ Máj Černová. Poslanci MZ tento návrh podporili a jednomyseľne hlasovali za túto spoluprácu a prenájom areálu TJ Máj.Komentáre

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 905 503 637 alebo +421 905 607 137