Dnes je streda, 5. august 2020
Meniny má Hortenzia, zajtra Jozefína

Rozhodnutie ministra o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Dňa 28. apríla 2020 podpísal pán minister prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Toto usmernenie nadväzuje na materiál „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia december 2019“ a dopĺňa ho o špecifiká, súvisiace s prijímaním detí do materskej školy v čase prerušenia prevádzky materských škôl, spojeného s mimoriadnym prerušením školského vyučovania. Materiál tvorí prílohu tohto usmernenia.

Usmernenie je vypracované so zohľadnením skutočnosti, že mnoho rodičov, prevažne z marginalizovaných rómskych komunít má nariadenú domácu karanténu ale mnohí rodičia žijú aj v karantenizovaných lokalitách, čo výrazne sťažuje, alebo úplne znemožňuje v určenom čase podať žiadosť o prijatie detí do materskej školy.

Rozhodnutie je prístupné na webovom sídle MŠVVaŠ SR v časti Aktuálne témy a tam v linku: https://www.minedu.sk/…se-covid-19/ ( ako tretie v poradí)

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Planované podujatia v roku 2020

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com