Dnes je utorok, 18. január 2022
Meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra

Požiadavky do rozpočtu mesta na rok 2022 za Černovú

Požiadavka OV MsČ Ružomberok – Černová do rozpočtu mesta pre rok 2022

A. Investičný plán:

  • Realizácia prvej etapy Revitalizácia park Černová (hotová PD pre ÚR a SP, platné UR)
  • Doplnenie verejného osvetlenia (ul. Pri Váhu – ku futbalovému ihrisku ul. Dolná a ul. Nová, hotová PD)
  • Dataprojektor s reproduktorom a plátnom do rokovacej miestnosti OV v KD Andreja Hlinku
  • Detský mobiliar do areálu TJ Maj Černová (na plochu pri umelej tráve, ktorá nie je predmetom NZ s MFK)

B. Investičný plán – majetkové vysporiadanie, PD, inžinierska činnosť:

  • Realizácia chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty 1/18 Camino – odbočka na Klačno – dĺžka 130 m (PD je hotová, len vysporiadanie pozemkov od správcu konkurznej podstaty za BZVIL a Texikom a následne proces SP)
  • Prekrytie potoka na ul Ku ihrisku – rozšírene komunikácie (len PD)
  • Prístavba MŠ v Černovej – úprava PD (Územné povolenie a Stavebné povolenie)

C. Alokácia zdrojov na zabezpečenie prioritnej zimnej údržby a zvýšenia intervalu a plôch letného kosenia mestskej časti Černová:

  • Zvýšenie periodicity kosenia verejných priestorov a cintorína z aktuálnych 3× „ročnú početnosť na 4× „ročnú početnosť“ (prvé kosenie do 15. 5.) vrátane pravidelnej údržby okolia pamätníkov a pamätných miest v Černovej .

D. IBV Ružomberok – Černová – Hríby:

  • Finálne dokončenie projektu prípravy IBV Černová – Hríby a JPÚ Černová – Hríby (výkup pozemkov mestom pod komunikácie v zmysle JPÚ Hríby)
  • Územné a stavebné povolenie pre verejnú infraštruktúru v zmysle územného plánu zóny a projektu JPÚ pre lokalitu IBV Černová Hríby – PD.

S pozdravom Patrik Habo
Poslanec MsZ za MsČ Ružomberok – Černová


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com