Dnes je utorok, 27. september 2022
Meniny má Cyprián, zajtra Václav

Plán investičných, projektových a kultúrnych činností na rok 2018

V roku 2018 v našej mestskej časti pripravujeme realizáciu nasledovných projektov a aktivít:

1. Investičné a rekonštrukčné akcie:

 • Tréningové futbalové ihrisko s umelou trávou pre TJ Máj Černová (nezrealizovaná akcia z roku 2017)
 • Parkovisko ul. Slnečná (za telocvičnou)
 • Rekonštrukcia javiskového ozvučenia pre KD Černová
 • Komplexná rekonštrukcia strechy na školskej jedálni pri ZŠ AH
 • Oprava strechy a časti interiéru v objekte požiarnej zbrojnice pre DHZ
 • Obstaranie zásahového a prepravného vozidla pre DHZ Černová
 • Informačný systém – Černová
 • Doplnenie detského mobiliáru: Detský park Nová Černová
 • Realizácia bezpečnostného projektu na št. ceste 1/18, odbočka na ul. Račkov a prechod na most do Hrboltovej (priechod pre chodcov, osvetlenie, chodník, zníženie rýchlosti, zákaz predbiehania)
 • Oprava komunikácie ul. Milkov
 • Doplnenie priečnych dažďových žľabov na ul. Za Járočkom
 • Oprava chodníkových nájazdov na ul. Pri Váhu
 • Oprava potočných korýt a vyčistenie potokov na ul. Ku ihrisku a ul. Račkov

2. Projektová, majetková a inžinierska činnosť:

 • Pokračovanie v projekte pozemkových úprav lokality Hríby pre prípravu IBV
 • Zabezpečenie PD a stavebného povolenia pre dokončenie verejného plynovodu na uliciach v Starej Černovej
 • Územné a stavebné povolenie, výkup pozemkov pre revitalizáciu oddychového parku pri ZŠ AH

3. Významné spomienkové a spoločenské podujatia:

 • Celonárodná pietna spomienka: 80 rokov od smrti Andreja Hlinku
 • „Rodáci 2018“ (8. ročník celosvetového stretnutia rodákov z Černovej)

Uvedené akcie pre rok 2018 boli prerokované a schválené OV našej MsČ Černová. Budú realizované a financované poväčšine z rozpočtu Mesta, grantových zdrojov a sponzorských príspevkov. V prípade otázok, či podnetov, prosím, kontaktujte predsedu OV MsČ Černová Patrika Haba. (0905 607 136, patrik.habo@cernova.sk)

S úctou, Patrik Habo, poslanec MZ

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com