Dnes je sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej, zajtra Frederik/Frederika

Občiansky výbor na obdobie 2022 – 2026

V zmysle § 23 Zákona SNR č. 369/1990 ZZ a v súlade z uznesením č. 183/2022022 Mestského zastupiteľstva v Ružomberku prijatého dňa 28. 11. 2022, v ktorom poslancov zvolených v mestských častiach žiada zriadiť v nich výbory, bol v piatok 13. januára 2023 zriadený občiansky výbor Mestskej časti Černová (ďalej len „výbor“) a to v takomto zložení:

  • Tomáš Bačkor
  • PaedDr. Richard Buroš
  • Patrik Habo
  • Ing. Milan Hatala
  • doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
  • Mgr. Ľubica Prančíková
  • Mgr. Dušan Schnierer
  • Tibor Záhorec
  • Ing. Mária Záhorcová

Zriadenie sa uskutočnilo podľa černovského zvyku, ktorý bol aplikovaný viackrát predtým. Na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 13. januára 2023 v priestoroch miestneho kultúrneho domu, boli pozvaní zástupcovia černovských spolkov, združení, družstiev, športových klubov, spoločenstiev a ďalší, ktorí v Černovej aktívne prispievajú k dobru verejného života. Zišlo sa ich 16, pričom viacerí iní, neprítomní poprosili o ospravedlnenie z neúčasti pre rozličné príčiny. Prítomným Martin Papčo predstavil osem kandidátov, ktorých navrhol za členov výboru s ich súhlasom on, a zároveň poskytol možnosť rozšíriť príslušný zoznam o ďalších. Uviedol aj informáciu, že členstvo vo výbore ponúkol aj Ľubošovi Koreňovi ako tomu, ktorý sa v Černovej vo vlaňajších komunálnych voľbách uchádzal o zvolenie do mestského zastupiteľstva, ten však pre nedostatok času odmietol. Prítomní neprejavili záujem menoslov kandidátov rozšíriť. Nasledovala tajná voľba členov výboru. Skrutátormi boli Pavol Bačkor a Mária Papčová. Navrhnutí kandidáti boli zvolení všetkými hlasmi.

Prítomní členovia novozriadeného výboru následne hlasovaním rozhodli o tom, že predsedom výboru bude Martin Papčo, podpredsedom Richard Buroš, pokladníčkou Mária Záhorcová.

Výbor je poradným orgánom poslanca mestského zastupiteľstva a nemá právnu subjektivitu. Členovia reprezentujú mestskú časť a podieľajú sa na jej samospráve i mesta.

Konkrétnu formu zriadenia výboru zákon nedefinuje. Poslanec môže priamo navrhnúť – menovať nových členov do výboru, alebo zvoliť vhodnú formu voľby na ich určenie.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144