Dnes je utorok, 27. september 2022
Meniny má Cyprián, zajtra Václav

Nový občiansky výbor na obdobie 2018 – 2022

Vážení spoluobčania.

V zmysle § 23 Zákona SNR č. 369/1990 ZZ a schváleného  uznesenia 296/2018 MsZ v Ružomberku zo dňa 5. 12. 2018 o povinnosti poslancov MZ zriadiť občianske výbory v mestských častiach Ružomberka pre volebné obdobie 2018 –2022, sa včera v KD Černová  konali voľby 8 členov do nového občianskeho výboru pre našu mestskú časť. Členom občianskeho výboru môže byť len občan s vekom nad 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Ružomberok – Černová. Forma prípadne štatút tejto voľby nie je definovaný zákonom ani mestom. Poslanec môže priamo navrhovať – menovať nových členov do občianskeho výboru, alebo zvoliť vhodnú formu voľby na ich určenie. Voľba členov do občianskeho výboru v Černovej má svoje dlhoročné neformálne pravidlá a tradíciu a tieto boli použite aj pri tejto voľbe. Na uvedené voľby boli zvoleným poslancom MZ pozvaní 38 predstavitelia černovských združení, spolkov a taktiež aktívni občania pôsobiaci v širšej spoločenskej oblasti života Černovej, vrátané kandidáta na poslanca do MZ p. Ľuboša Koreňa. (zoznam všetkých pozvaných je v prílohe)

 • Skrutátormi pri voľbe boli riaditeľka školy Bibiána Klačková, Barbora Jarinová a Martin Hatala.
 • Všetci prítomní z pozvaných volili spomedzi seba tajnou voľbou 8 členov do nového 9 členného občianskeho výboru (9. člen je aktuálny poslanec MsZ za MsČ Černovú)
 • Pred samotnou voľbou sa mohol ktorýkoľvek kandidát zriecť kandidovania do OV, avšak voliť mohol.
 • Z pozvaných občanov sa vopred pred voľbou zriekli kandidatúry títo pozvaní občania: Peter Babala, Ján Frolo, Andrea Habová, Martin Hatala, Štefan Hatala, Julián Helko, Július Janiga st., Barbora Jarinová, Jozef Koma, Vladimir Lajčiak, Anton Lauček, Radomír Šnauko
 • Z pozvaných občanov sa voľby nezúčastnili títo pozvaní občania: Peter Babala, Lucia Balogová, Jaroslav Demko, Ľubomír Ferenčík, Ján Frolo, Jozef Janči, Erika Janigová, Ľuboš Koreň, Anton Lauček, Vladimír Remeň, Radomír Šnauko, Marián Veverica

VÝSKEDKY VOLIEB:

 1. PaedDr. Richard Buroš20 hlasov
 2. Peter Bačkor18 hlasov
 3. Tibor Záhorec17 hlasov
 4. Katarína Kováčová16 hlasov
 5. Jozef Janči15 hlasov
 6. Mgr. Dušan Schnierer15 hlasov
 7. Ing. Milan Hatala13 hlasov
 8. Ing. Marián Veverica12 hlasov

Náhradníci:
9. Tomáš Bačkor … 11 hlasov
10. PaedDr. Róbert Janiga …10 hlasov

Uvedených členov bude na najbližšom zasadnutí MZ schvaľovať MZ Ružomberok.

Občiansky výbor MsČ je poradným orgánom poslanca MZ a nemá právnu subjektivitu. Členovia reprezentujú mestskú časť a podieľajú sa na samospráve mestskej časti a mesta .

Po voľbe zvolal poslanec prvé rokovanie Občianskeho výboru MsČ, kde bol zvolený predseda, podpredseda a pokladník Občianskeho výboru:

 • Patrik Habo … predseda OV MsČ
 • PaedDr.Richard Buroš … podpredseda OV MsČ
 • Katarína Kováčová … pokladníčka OV MsČ


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com