Dnes je utorok, 7. júl 2020
Meniny má Oliver, zajtra Ivan

Náučný chodník v Čutkovskej doline otvorený

Od včera je nový náučný chodník v Čutkovskej doline otvorený a sprístupnený pre verejnosť. Príďte sa pozrieť na neobjavené prírodné krásy Černovej a Čutkovskej doliny.

Myšlienka návrhu a projektu náučného chodníka v Čutkovskej doline vznikla pred približne štyrmi rokmi v hlavách dvoch mladých aktívnych černovčanov : Štefana Koreňa ml. a Milana Kmeťa ml, ktorí za pomoci grafika Tibora Záhorca skĺbili svoje predstavy do dnešnej finálnej grafickej a technickej podoby. Sú to ľudia, ktorí sú veľký milovníci prírody a vo svojich profesiách sú zapálení aktivisti .

K samotnej realizácii však bola potrebná dlhá cesta a neúnavná angažovanosť všetkých zainteresovaných zjednotených pre dobrý ciel . Na tejto úspešnej ceste sa spoločne podieľali viaceré subjekty za ktoré spomeniem najmä OZ Černovský chotár, mesto Ružomberok, OOCR Región Liptov, Mestské lesy, či Mondi SCP Ružomberok a samozrejme už spomínaní autori projektu M. Kmeť a Š. Koreň.

Trasa náučného chodníka má dĺžku viac ako 6km s max. prevýšením 330m a s najvyšším bodom 842m. n.m. (Jelení vodopád) . Začiatok trasy je pri asfaltovom parkovisku v Čutkovskej doline a koniec pri tiesňave za dierou (Čutkovský kaňon).

Cieľom realizácie náučného chodníka je odkryť a vyzdvihnúť krasy Čutkovskej doliny s jej známymi, ale aj menej známymi prírodnými prednosťami, ktoré sú ukryté v tejto „známej a neznámej“ lokalite. Taktiež je veľmi dôležitý jeho náučný prínos pri objasňovaní jej geografického, prírodného ale aj historického významu.

Chodník je zaujímavý viacerými záujmovými bodmi, za ktoré spomeniem napr. dva vodopády, tiesňavu za dierou, či čutkovské travertíny. V neposlednom rade tento projekt obohacuje turistický ruch v Ružomberku o ďalšie aktívne turistické vyžitie spojené so zaujímavým geografickým vzdelávaním.

Začiatok trasy NCH je pri asfaltovom parkovisku, kde je inštalovaná aj prvá informačná tabulu so všetkými technickými informáciami o náučnej trase, o jej parametroch zakreslených v mape. Náučný chodník vo väčšine trasy kopíruje jestvujúci turistický chodník čutkovskou dolinou, okrem troch stanovíšť, kde bolo potrebné budovať nové chodníky k záujmovým bodom mimo značených turistických tras.

Celý náučný chodník má 10 zastavení, ktoré každé je niečím výnimočne a zaujímavé. Autori pútavými textami a motivačnými fotografiami vyzdvihujú nie len hodnotu našich lesov, vôd či a prírodných atraktivít ale aj tradičného prepojenia človeka s prírodou. Je plný faktografických a geografických údajov spestrený aj zaujímavým príbehom s čias dávno minulých , ktorý sa vraj odohral v tej najtajomnejšej časti doliny.

Vlastníkom náučného chodníka je OOCR Región Liptov a prevádzkovateľom po jeho kolaudácii sa stane OZ Černovský chotár.

Celkové náklady náučného chodníka predstavujú viac ako 17 000 €, pričom 75% nákladov zabezpečilo mesto Ružomberok v spolupráci s OOCR Región Liptov a druhú časť OZ Černovský chotár za pomoci už spomínaných sponzorov, ktorí v osobách Ing Milana Šlavku (Mestské lesy Ružomberok) a dnes už zosnulého vzácneho človeka Ing Petra Jakubika (Mondi SCP Ružomberok, a.s. ) nám pomohli nie len pri jeho realizácii, ale aj pri budúcej pravidelnej údržbe či opravách.

Touto cestou sa chcem všetkým zainteresovaným v mene OV MČ Černová úprimne poďakovať.

Patrik Habo

http://www.cernova.sk/…ychodnik.pdf

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Planované podujatia v roku 2020

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com