Dnes je sobota, 20. apríl 2019
Meniny má Marcel, zajtra Ervín

Národný spomienkový program pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku (+ fotografie)

Priatelia.
Ukončili sme Národný spomienkový program pripravený k 80. výročiu od úmrtia Andreja Hlinku. Konal sa v dňoch 16. – 17. 8. 2018 v Bratislave a Ružomberku.

V mene našej mestskej časti Ružomberok – Černová sa chcem poďakovať všetkým organizátorom (Mestu Ružomberok, Kancelárii NR SR, Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Spoločnosti Andreja Hlinku), účinkujúcim historikom (Prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec, Doc. Ivanovi Mrvovi a Dr. Martinovi Lackovi), všetkým cirkevným predstaviteľom, otcovi biskupovi Štefanovi Sečkovi, p. dekanovi Dušanovi Škrabekovi, ale osobitne otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi za to, že prišiel do Ružomberka celebrovať slávnostnú svätú omšu ku cti a spomienke na Otca národa Andreja Hlinku.

Poďakovanie patrí všetkým Vám, spoluorganizátorom, účinkujúcim a spolupracovníkom, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu spomienkového programu, ale aj najmä všetkým Vám, ktorí ste sa spomienkového programu zúčastnili.

Patrik Habo
Poslanec MZ Ružomberok za MsČ Černová


Moderátor Jozef Šimonovič

Pietny program – Park Andreja Hlinku, Ružinov

Program v Dome kultúry, Ružinov

Udelenie ceny Andreja Hlinku Antonovi Laučekovi

Udelenie ceny Andreja Hlinku Milošovi Sečkárovi

Udelenie ceny Andreja Hlinku Ladislavovi Hatalovi In memoriam

Program v historickej budove NR SR

Výstava o Andrejovi Hlinkovi pred historickou budovou NR SR

Kladenie vencov v novej budove NR SR

Pred budovou NR SR

Piatok: Slávnostná sv. omša celebrovaná Jozefom Kardinálom Tomkom v Ružomberku

Piatok: Pietna spomienka v Ružomberku

Panelová diskusia s historikmi – KD AH v Ružomberku

Komentáre

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 905 503 637 alebo +421 905 607 137