Dnes je streda, 8. december 2021
Meniny má Marína, zajtra Izabela

INFORMÁCIE PRE RODIČOV K ZAČIATKU PREVÁDZKY MŠ

Oznamujeme rodičom detí, že prevádzka MŠ v školskom roku 2021/22 začne 2. septembra 2020 (štvrtok) od 6:00 hod. Celodenná prevádzka MŠ bude od 6:00 do 16:00 hod. Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a hlavného hygienika SR žiadame rodičov o dodržiavanie nasledujúcich dôležitých odporúčaní ako i hygienicko-epidemiologických opatrení :

• vstúpiť do budovy MŠ môže rodič len s ochranným rúškom !!! s každým dieťaťom – len jedna sprevádzajúca osoba
• použiť pri vstupe do budovy spolu s dieťaťom dezinfekciu rúk
• odovzdať vyplnené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (pri prvom nástupe do MŠ) a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
• odovzdať potvrdenie od lekára aj prefotenú kartičku poistenca /novoprijaté deti/
• odovzdať evidenčný lístok s uvedenou mailovou adresou a dotazník o dieťati /novoprijaté deti /
• dodržiavať bezpečný odstup 2 m
• zdržiavať sa v priestoroch MŠ čo najkratší čas, bez zoskupovania sa
•do priestoru každej z tried MŠ nevstupovať ani pri príchode s dieťaťom a ani pri jeho vyzdvihnutí !!!
• dieťaťu bude pri vstupe do triedy v rámci ranného filtra meraná teplota
• upozorňujeme rodičov, že bude prísnejšie vykonávaný ranný filter a pedagóg má právo neprijať dieťa do MŠ ak sa u neho vyskytujú príznaky aj akéhokoľvek iného ochorenia ako je COVID-19
• pri 1. triede MŠ použiť hore schodíkmi návleky, nakoľko sa chodba a priestor pred triedou znečisťuje
• deti používajú na hygienu rúk tekuté mydlo a len papierové utierky
• vybaviť dieťa ochranným rúškom, v skrinke vždy povinne nechávať aj jedno náhradné
• dodržiavať príchod dieťaťa do MŠ do 7:50 !!!, výnimka neskoršieho príchodu bude možná len z dôvodu lekárskeho vyšetrenia, alebo inej závažnej okolnosti a pedagóg bude o tom telefonicky oboznámený do 8:00 hod, nakoľko nahlasujeme počet stravníkov do ŠJ ZŠ
• budova MŠ sa o 8:00 uzamkne
• deti v priestore 1. triedy budú mať založené rúško len do 7:30, keď sa rozdelia do dvoch tried, rúško si zložia. Do jedálne budú chodiť deti podľa tried na zmeny, aby sa hromadne nestretávali.
• V MŠ je vytvorená izolačná miestnosť, ktorá bude využitá v prípade, že dieťa bude mať zvýšenú teplotu, alebo akékoľvek príznaky COVID – 19.
• prosíme rodičov, aby zodpovedne pristupovali ku zverejneným opatreniam a dodržiavali všetky pokyny podľa manuálu.
• Nosenie akýchkoľvek predmetov z domu do MŠ je v čase stanovených epidemiologických opatrení odporúčaných MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR zakázané !

Prosíme veľmi pekne všetkých rodičov o zodpovedný, zhovievavý a trpezlivý prístup. Uvedomenie si, že všetky opatrenia sú v prospech detí, Vás, ale i nás všetkých nám určite pomôže. Ďakujeme za pochopenie. Nie sme určite radi, že príchod hlavne nových detí, je spojený s opatreniami, ktoré možno narušia chvíle príchodu detí do MŠ, ale všetci to určite zvládneme a radi vás v našej MŠ privítame. Budeme sa tešiť, keď sa vaše detičky v nej budú cítiť dobre a slzičky nechajú v šuflíčku doma. Čas odchodu detí, ktoré budú mať poldenný pobyt vám oznámia pedagógovia MŠ osobne podľa obedných zmien.

Erika Krajčiová
riaditeľka MŠ

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com