Dnes je pondelok, 18. október 2021
Meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Deviatnik s Vendelínom Javorkom – 9. Deň

Pred blížiacou sa udalosťou – Odhalenie a požehnanie pamätníka Vendelína Javorku – sa chceme pripraviť aj duchovne modlením deviatnika s prosbou o blahorečenie Vendelína Javorku. Pozývame vás k súkromnej modlitbe u vás doma.

9. DEŇ – NEDAJME SI UKRADNÚŤ KRISTA!

Počúvajme Božie slovo:
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 8, 35 – 39)

Uvažujme:
Múdrosť nás pobáda spoznávať, čo každého osobne dokáže odlúčiť od Krista a jeho Cirkvi. A tiež je dobré si pripomínať, s čím všetkým sa stretol svätý Pavol, a predsa ho nič nedokázalo odlúčiť od Ježiša a od Cirkvi! On sa za Kristovo evanjelium a Cirkev nielen nehanbil, ale on objavil, že bez Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, by bola márna naša viera, stali by sme sa najúbohejšími ľuďmi, že bez lásky by všetko stratilo zmysel. Preto vedel, že by mu bolo beda, keby nehlásal evanjelium. Ohlasovanie evanjelia nie je ponechané na dobrú vôľu Cirkvi, je to jej poslanie a povinnosť, ktorú jej dal Pán Ježiš, aby ľudia mohli uveriť a spasiť sa. Toto poslanie nemožno vykonávať bez Cirkvi a tým menej proti nej. Dnes mnohí, možno dobromyseľne, no ďaleko od pravdy, tvrdia, že chcú milovať a počúvať Krista, ale nie Cirkev, že chcú patriť Kristovi, ale žiť mimo Cirkvi. Ježišove slová: Kto vami pohŕda, mnou pohŕda jasne ukazujú nesprávnosť a klam na strane tých, čo odlučujú Krista od Cirkvi. Ako môže niekto povedať, že chce milovať Krista bez toho, žeby miloval Cirkev, keď jedno z najvynikajú­cejších svedectiev svätého Pavla znie: Kristus si zamiloval Cirkev a seba samého vydal za ňu? Nedajme si ukradnúť Krista a jeho Cirkev, ba čím viac ich spoznávajme a milujme a životom podľa evanjelia dosvedčujme, že nás nič nedokáže odlúčiť od lásky k nim.

Páter Javorka píše:
Keď som bol doma v Černovej na matkinom pohrebe práve pred vysviackou za kňaza, po pohrebe mi dobrý otec ešte raz povedal: ,,Syn môj, toto bude skoro už dvanásty rok, čo sa učíš. Tvoji kamaráti sú už dávno na mieste. Mal si ma poslúchnuť a nejsť na túto dráhu.“ Nuž, čo som mu mal povedať? Apeloval som na jeho požehnanie, keď som odchádzal z domu, a zdôraznil som, že som šťastný, dodajúc: „Drahý otče, keď ste vy boli mladý ako ja teraz, mali ste úplnú slobodu vziať si za manželku moju nebohú mamu?“ ,Akože by nie! Mal som úplnú slobodu a z lásky som si ju vzal.“ ,,Tak hľa, dajte i synovi svojmu úplnú slobodu, aby som tomu povolaniu venoval svoj život, kde ho Pán chce a kde bol doteraz šťastný a úfam, že bude až do smrti.“ To stačilo.

Modlime sa:
Pane Ježišu, na príhovor tvojho služobníka Vendelína ťa prosíme, nech nás nič nedokáže odlúčiť od lásky k tebe a k Cirkvi. Daruj nám milosť, aby sme ťa čím viac poznali, milovali a nasledovali a tak boli svetlom sveta, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Záverečná modlitba s pátrom Javorkom:
Pane Ježišu, na príhovor tvojho služobníka Vendelína ťa prosíme, daj, aby sme sa nielen nikdy nehanbili za tvoje evanjelium, ale aby sme si ho chránili v srdci a čerpali z neho svetlo a silu. Pomáhaj nám, aby sme ho verne ohlasovali druhým. Prosíme, neprestajne povolávaj nových misionárov a posielaj ich všade, kde ľudia ešte nepoznajú slová tvojho evanjelia, ktoré sú duch a život. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba za blahorečenie:
Bože, ty si svojho služobníka Vendelína Javorku
ozdobil čnosťami pokornej poslušnosti, misionárskej
horlivosti a odovzdanej služby a obety pre jednotu slovanských
národov v tvojej Cirkvi. Prosíme ťa, osláv ho u seba.
Pomáhaj nám aj nášmu malému národu nasledovať
jeho príklad a daj nám tešiť sa z jeho modlitby a príhovoru.
Na jeho príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú s vierou predkladáme…
A dopraj nám v tej istej viere, horlivosti a obeti vytrvať
až do konca. Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

Autor: Jozef Šuppa SJ
Nihil obstat: Prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
Imprimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup; Žilina, 6. február 2018, prot. č. 122/2018–2

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com