Dnes je piatok, 15. január 2021
Meniny má Dobroslav, zajtra Kristína

Darujte 2% dane TJ

Vážení priatelia, rodičia a priaznivci športu TJ Máj Černová

Opätovne sa obraciame na všetkých zárobkovo činných v roku 2019 s prosbou o venovanie 2% z daní. Športové výsledky nášho a samozrejme Vášho športového oddielu sa odvíjajú hlavne v práci a podpore, ktorá je priamo či nepriamo spojená s financovaním. Preto sa v dobe, kedy je možné prispieť 2% z vašich daní na niečo, čo Vám či Vašim najbližším robí radosť, obraciame s prosbou o poskytnutie týchto 2% pre Černovský šport.
V posledných rokoch sa nám podarilo rozšíriť mládežnícku základňu futbalu, kde zastrešujeme 4 družstvá so 70 deťmi od 9–19 rokov a takisto aj 2 družstvá stolného tenisu. Našou snahou je učiť detí vzťahu k športu, základným pohybovým návykom, rozvíjať ich pohybové a telovýchovné schopností. Pritom ich vedieme ako žiť a spolupracovať v kolektíve, aby čo najlepšie reprezentovali seba, školu, rodičov, trénerov a klub, či mestskú časť Černová.
Získané finančné prostriedky budú použité na pokrytie tých najzákladnejších potrieb oddielu, ako sú telocvičňa, športové potreby, či súťaže riadené zväzmi.
Zároveň je tu možnosť venovať 2% pre základnú školu a materskú škôlku v Černovej priamo cez oddiel TJ Máj Černová, ktoré budú prerozdelené na tieto subjekty.

POSTUP PRI POUKAZOVANÍ 2 % NÁŠMU OZ:

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorej daňové priznanie podáva zamestnávateľ

 1. Najneskôr do 15. 02. 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň.
 2. Po tom, ako za Vás odvedie daň, Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)(Stiahnuť môžete TU) (musí byť výhradne takéto potvrdenie, žiadne iné nebudú od tohto roku daňové úrady akceptovať!).
 3. Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní do výšky 2 % (resp.3% pre dobrovoľníkov)za­platenej dane (z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – musí to byť suma minimálne 3 €).
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do vyhlásenia (Stiahnuť môžete TU) spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 04. 2020 na daňový úrad podľa miesta bydliska, prípadne odovzdajte tajomníkovi TJ do 22.4.2020.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % .

Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 1. Z údajov v daňovom priznaní pre fyzické osoby si vypočítajte Vaše 2 % z celkovej dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať (musí to byť suma vo výške minimálne 3,00 €).
 2. Tlačivo daňového priznania už obsahuje Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, Vám stačí Vyhlásenie vyplniť sumu zodpovedajúcu 2 % dane, doplniť údaje o prijímateľovi a podpísať.
 3. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste firma (PRÁVNICKÁ OSOBA)

 1. Ak chcete poukázať nášmu občianskemu združeniu 2 % z dane, musíte zároveň darovať finančný dar zodpovedajúci minimálne 0,5 %. Inak môže právnická osoba poukázať 1,5 % z dane.
 2. Priamo v Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení (IV. časť) údaje o prijímateľovi a sumu, ktorá zodpovedá podielu Vašej dane (suma musí byť minimálne 8,30 €). Túto sumu môžete rozdeliť v prospech viacerých prijímateľov.
 3. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2020 na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Telovýchovná jednota Máj Ružomberok – Černová
Adresa: Pri Váhu 2, 03406 Ružomberok-Černová
IČO: 14222752
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK71090000000­00056718505

V prípade dobrovoľníckej činnosti je možné darovať 3%, na ktoré vystaví TJ potvrdenie na vyžiadanie.

Ďakujeme.
Vedenie TJ Máj Černová


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com