Dnes je štvrtok, 21. október 2021
Meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Čo ste možno nevedeli: Jozef Javorka

Jozef Javorka bol synom Jána Javorku a Emílie Javorkovej, rodenej Brnovej. Otec Ján bol bratom pátra Vendelína Javorku. Práve ku nemu prišiel Vendelín po návrate z Ruska. A hoci sa Ján narodil v Sučanoch, rod pochádzal z Černovej. Navyše matka Emília rodená Brnová pochádzala tiež z Černovej. Po smrti Jána Javorku sa o Vendelína starala Jánova dcéra Oľga Révayová, rodená Javorková. Jozef Javorka bol bratom Oľgy Révayovej rodenej Javorkovej.

Keď si rozoberieme rodinné vzťahy bližšie, tak Andrej Hlinka a mama Vendelína Javorku boli bratranec a sesternica a Vendelín mal synovca Jozefa Javorku. Takto v rodine boli po 3 generácie významní kňazi.

Tento rok v máji uplynie 100 rokov od narodenia Jozefa Javorku, v časopise Kanadský Slovák by mal vyjsť aj spomienkový článok. Spomínajú tam na neho s veľkou úctou a láskou.


JOZEF JAVORKA, SJ
pedagóg, misionár

* 7. mája 1921, Budatín (dnes súčasť Žiliny)
† 3. decembra 1993, Cambridge, Ont., Kanada

Základnú školu navštevoval v rodnej obci, na gymnáziu študoval v Žiline a v Trnave. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 30. júla 1938. Noviciát absolvoval v Ružomberku (1938 – 1940). Zmaturoval v r. 1941. Filozofiu študoval v Košiciach (1941 – 1944), teológiu v Ružomberku, Starej Vsi (Poľsko) a v Enghiene (Belgicko), kde ho 24. júla 1949 vysvätili za kňaza. Po tretej probácii odišiel do Ríma; tam v rokoch 1952 – 1956 študoval na Gregoriánskej univerzite a dosiahol doktorát teológie.

Jeho dizertačná práca O láske k Bohu a k blížnemu podľa sv. Tomáša vyšla v r. 1964 v Buenos Aires v španielčine v skrátenej forme ako monografia s titulom Amor a Dios… y amor a si mismo segun Santo Tomas. V r. 1957 odišiel do Argentíny, kde prednášal teológiu na jezuitskej bohosloveckej fakulte v San Miguele. Súčasne pracoval ako misionár medzi Slovákmi v Argentíne. V r. 1972 ho preložili do Kanady; tam spočiatku konal duchovnú službu pre menšie slovenské komunity, ktoré nemali vlastného kňaza.

V rokoch 1975 – 1977 pôsobil ako výpomocný kňaz pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Toronte. V r. 1977 ho vyslali do slovenskej Farnosti sv. Jána Nepomuckého v New Yorku, kde popri pastorácii organizoval teologické prednášky a kolokviá o aktuálnych otázkach súčasnosti. V r. 1981 sa vrátil do Kanady ako správca Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Toronte. Dňa 31. júla 1983 ho vymenovali za provinciálneho predstaveného slovenských jezuitov v zahraničí. V tejto funkcii zostal až do r. 1988. V nasle­dujúcich rokoch vykonával obvyklú misionársku činnosť, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovoľoval. Napísal veľa článkov a štúdií, ktoré uverejňoval v slovenských i cudzojazyčných periodikách, napr. Echo, Posol, Kanadský Slovák, Slovenskí jezuiti v Kanade, Estudios Eclesiasticos, Ciencia y Fe a i.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com