Dnes je streda, 30. september 2020
Meniny má Jarolím, zajtra Arnold

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PREVÁDZKE MŠ

Vážení rodičia, následne uvádzam aktuálne informácie z Ministerstva školstva VVaŠ SR, ktoré začnú pre našu MŠ platiť od 15.06.2020:

 • naďalej nejde o bežnú prevádzku MŠ, pretože zostávajú v platnosti mnohé epidemiologické opatrenia. Viaceré epidemiologické opatrenia zverejnené v Tv platia pre ostatné stupne škôl. Riadime sa podľa pokynov a odporúčaní Ministerstva školstva pre MŠ: https://www.minedu.sk/…ly-9-6-2020/ + pokynmi zriaďovateľa:
 • od 15.06.2020 je MŠ v prevádzke od 6:00 do 15:30 hod. (9,5 hodín)
 • na základe počtu prihlásených detí sú od 15.06.2020 v MŠ v prevádzke dve triedy

Stále platí, že zákonný zástupca:

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy
 • predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Stále platí:

 • pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ;
 • celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum (ruší sa 10 minút)
 • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa
 • MŠ zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom
 • MŠ zabezpečí vykonávanie vstupného zdravotného filtra, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom
 • MŠ v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky v MŠ
 • dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca MŠ, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

U dieťaťa sa nesmie vyskytovať ani jeden z nasledujúcich príznakov:

 • telesná teplota nad 37,0 st. C alebo triaška
 • malátnosť, neprimeraná únava
 • začervenané, zapálené oči s výtokom
 • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
 • hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
 • bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
 • suchý dusivý kašeľ
 • vlhký produktívny kašeľ
 • vracanie
 • náhla strata chuti a čuchu
 • riedka stolica niekoľkokrát denne
 • novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca odovzdá pedagógovi písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Planované podujatia v roku 2020

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com