Dnes je utorok, 19. február 2019
Meniny má Vlasta, zajtra Lívia

SRAZY, DRUŽSTVO

SRAZY, družstvo vzniklo ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 12.8.2003. Vzniklo na základe slobodnej vôle občanov Černovej z dôvodu ochrany súkromných pozemkov a zachovania vlastníckych vzťahov k pôde v Černovej. Družstvo má v súčasnosti 210 členov.

Jej výkonným orgánom je predstavenstvo v zložení:

Predseda: Ing. Ján Bednárik
Podpredseda: Ing. Vladimír Lajčiak
Člen: MVDr. Vladimír Hatala
Člen: Ing. Damián Záhorec
Člen: Anton Haluška
Člen: Jozef Janči
Člen: Ing. Ján Frolo

Kontrolným orgánom je kontrolná komisia v zložení:

Predseda: Vladimír Janiga
Člen: Ing. Štefan Hatala
Člen: Štefan Šulík

Činnosť Srazy družstva je zameraná na rastlinnú výrobu a výrobu sena. Obhospodaruje 240 ha poľnohospodárskej pôdy. Väčšiu časť pôdy tvoria vysokohorské lúky a pasienky. Všetky činnosti spojené s rastlinnou výrobou sú zabezpečované dodávateľsky. V najbližšom období bude činnosť družstva rozšírená aj o živočíšnu výrobu. Celá činnosť predstavenstva je dobrovoľná a vykonávaná vo voľnom čase všetkých členov.

SRAZY, DRUŽSTVO 1
SRAZY, DRUŽSTVO 2
SRAZY, DRUŽSTVO 3
SRAZY, DRUŽSTVO 4

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416