Dnes je sobota, 24. február 2018
Meniny má Matej, zajtra Frederik/Frederika

Poslanec informuje

19
január

Správa o činnosti OV MsČ za rok 2017 .

V prílohe predkladám správu o činnosti OV a poslanca MZ za rok 2017 . ... pokračovanie

15
december

Informácia z rokovania MZ zo dňa 13.12.2017

V stredu 13.12.2017 sa konalo posledné rokovanie MZ v roku 2017, počas ktorého poslanci schválili rozpočet mesta a investičný plán pre rok 2018 . Keďže realizácia novej mestskej plavárne a stredového námestia v centre mesta (schválené už pre rok 2017) ... pokračovanie

14
október

Požiadavka MsČ Černová do rozpočtu mesta pre rok 2018

V prílohe predkladám návrh požiadavky investícii OV MsČ Černová do rozpočtu mesta pre rok 2018. Je to požiadavka, ktorá môže byť upravená po finálnom zaradení a schválení poslancami mesta do celkového rozpočtu pre rok 2018 . Predpoklad schvaľovania: 11 – 12/2017 . ... pokračovanie

17
február

Správa o činnsti OV MsČ za 2015 a 2016 .

V prílohe predkladám správu o činnosti OV a poslanca MZ Černová 2015 –2016 v zmysle úloh z rokovania OV zo dňa 3.2.2017 . ... pokračovanie

15
december

Schválený investičný plán mesta pre rok 2017.

Na dnešnom riadnom rokovaní MZ bol schválený rozpočet mesta pre rok 2017. V rámci rozpočtu bol poslancami schválený aj investičný plán pre naše mesto a jeho jednotlivé obvody. V súlade s podporou veľkých investičných akcii pre tento rok (plaváreň a ... pokračovanie

11
november

Bezpečnejšie na našich cestach.

Okrem doplneného dopravného zrkadla na ulici Čutkovská a nového vodorovného značenia na uliciach B.Bjorsona a A. Hlinku , sme žiadosťou požiadali mesto Ružomberok a SSC a.s, o dopravný projekt a následne realizáciu chýbajúceho prechodu pre chodcov, zníženie ... pokračovanie

7
november

Požiadavka investici pre rok 2017

Keďže do dnešného dňa nebol ešte schválený investičný plán mesta pre rok 2017 a viacerí občania sa dopytujú na jeho konkrétnosti,prikladám v prílohe finálnu požiadavku nášho občianskeho výboru, ktorú som odoslal v mesiaci august na mesto Ružomberok. Pripomínam ... pokračovanie

25
september

informacie z rokovania MZ dňa 21.9.2016

Na tomto zasadnutí MZ v Ružomberku bol poslancami schválený návrh (výkresová časť) UP -zony IBV Hríby. Návrh bol predtým preskúmaný stavebným úradom v Žilne. Tento procesný bod územného plánu pre IBV Hríby je predposledný bod k ukončeniu celého ... pokračovanie

1
august

Ulice Za Járočkom a Pri váhu dokončené

Na častiach ulíc : Za Járočkom a Pri Váhu máme dokončenú novú kanalizáciu a vodovod. Konečné povrchové úpravy asfaltov a zámkovej dlažby sú na týchto uliciach taktiež zrealizovane . Investícia VSR, a.s v spolupráci s mestom Ružomberok technicky ... pokračovanie

15
máj

Biologický odpad

Vážení spoluobčania. Na základe Vašich viacerých podnetov ohľadom vývozu biologického odpadu Vám predkladám nasledovné informácie : Vyvoz hnedých nádob biologického odpadu zabezpečujú TS,Ružomberok a.s. pravidelne v mesiacoch apríl – október , vždy ... pokračovanie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416