Dnes je utorok, 19. február 2019
Meniny má Vlasta, zajtra Lívia

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2018/2019

RIADITEĽKA MŠ RUŽOMBEROK – ČERNOVÁ OZNAMUJE, ŽE USKUTOČNÍ ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019.

Zápis do MŠ bude prebiehať v MŠ dňa 09.05.2018 v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod. Rodič si vyzdvihne u riaditeľky MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, prípadne si ju stiahne na web stránke Mesta Ružomberok, alebo na web stránke MŠ /www.cernova.sk/. Po jej vypísaní rodičom a potvrdení lekárom bude žiadosť zaevidovaná. Potrebná je i účasť dieťaťa na zápise.

RODIČ PREDLOŽÍ K OVERENIU PRI ZÁPISE :

• RODNÝ LIST DIEŤAŤA • PREUKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ :

DO MATERSKEJ ŠKOLY SA BUDÚ DETI PRIJÍMAŤ PODĽA PORADIA:

• DETI S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

• DETI, KTORÉ DOVŔŠIA K 31. AUGUSTU VEK 5 ROKOV

• DETI, KTORÉ DOVŔŠIA K 31. DECEMBRU VEK 5 ROKOV

• DETI, KTORÉ DOVŔŠILI K 31. AUGUSTU VEK 4 ROKY

• DETI, KTORÉ DOVŔŠILI K 31. DECEMBRU VEK 3 ROKY

• DETI OD 2 ROKOV VEKU LEN VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH, AK DIEŤA MÁ ZVLÁDNUTÉ ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY, MÁ OSVOJENÉ SAMOOBSLUŽNÉ ČINNOSTI A AK TO UMOŽNIA KAPACITNÉ MOŽNOSTI MŠ.

Pri rozhodovaní bude vzaté do úvahy i to, ak už materskú školu navštevujú súrodenci prijímaných detí.

PRIORITY MŠ :

  • rodinný typ MŠ
  • netradičné aktivity pre deti, uskutočňované v spolupráci s rodičmi
  • moderný a inovatívny spôsob vzdelávania, zameraný na zážitkové učenie a rozvoj osobnosti dieťaťa
  • projektová činnosť školy, doplňujúca vzdelávanie detí
  • aktivity zamerané na zdravie, ekológiu, dramatickú výchovu, prosociálne a výtvarné činnosti, na rozvíjanie digitálnych a informačných technológií a oboznamovanie s cudzím jazykom formou krúžkovej činnosti

    Erika Krajčiová, riaditeľka MŠKomentáre

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416