Dnes je utorok, 22. január 2019
Meniny má Zora, zajtra Miloš

Turistická chata pod Kozím je dokončená!

Telovýchovná jednota Máj Černová oznamuje občanom našej mestskej časti, že 10. 12. 2013 bola turistická útulňa „Chata Kozô“ v Čutkovskej doline komplexne zrekonštruovaná a právoplatným kolaudačným rozhodnutím Mesta Ružomberok povolená k užívaniu. Zároveň touto formou vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým zainteresovaným ochotným členom turistického oddielu, občanom Černovej, ktorí svojou obetavou prácou prispeli k úspešnej obnove schátralej chaty.
V zmysle platnej nájomnej zmluvy medzi Mestom Ružomberok (vlastník a prenajímateľ objektu) a TJ Máj Černová (prevádzkar a nájomca) je predmet nájmu: “Chata Kozô“, povolený nájomcovi užívať túto nehnuteľnosť do termínu: 5. mája 2039. (30 ročný nájomný vzťah). Správcom objektu je zmluvne určený pán Jozef Janči, ktorý v dostupnom čase zverejní prevádzkový poriadok určený pre používanie a rezerváciu objektu. Aktuálna hodnota rekonštruovaného objektu je stanovená na sumu 73 846 €.

Štýlová drevostavba bola dokončená za podpory týchto subjektov:

  • Mestské lesy, s.r.o,
  • Mesto Ružomberok
  • Družstvo Srazy
  • Občiansky výbor mestskej časti Černová
  • Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.
  • VSR Ružomberok,a.s.

Telovýchovná jednota Máj Černová ďakuje štedrým podnikateľským subjektom za poskytnutú pomoc.

Môžete si pozrieť aj prezentáciu chaty (pdf)


Komentáre

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416