Dnes je utorok, 22. január 2019
Meniny má Zora, zajtra Miloš

Poďakovanie - 110 rokov Černovskej tragédie

Vážení spoluobčania.

Po nedeľnom ukončení celonárodnej pietnej spomienky „110 rokov Černovskej tragédie“, ktorej cieľom bolo poďakovať, uctiť si a predovšetkým pripomenúť mladším generáciám odkaz černovskej hrdinskej obete z roku 1907, ktorá mala zásadný historický vplyv na našu štátnosť a národné povedomie, by som Vám v mene Černovej veľmi rád poďakoval a fotografiami pripomenul jej priebeh.

Naša vďaka v prvom rade patrí vedeniu mesta Ružomberok za rozhodnutie pripraviť spomienku, taktiež poslancom MZ za ich podporu a finančné krytie rozsiahleho pietneho podujatia.

Menovite za mestské inštitúcie chcem poďakovať riaditeľovi KD AH Jánovi Pavlíkovi, Simone Jánošovej, Kvetoslave Legerskej, Jaroslavovi Magovi, pracovníkom MTR a vedúcej KD v Černovej Janke Pavelkovej, ktorí sa počas príprav a predovšetkým počas priebehu troch pietnych dní osobne angažovali pri ich organizácii a napĺňaní programu.

Sobotnú slávnostnú svätú omšu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ (sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme), spolu s našim spišským biskupom Štefanom Sečkom. Významných celebrantov požiadal o účasť na sv. omši náš duchovný otec Jozef Trstený a kňaz, rodák z Černovej pôsobiaci v Ríme Jaroslav Lajčiak. Slávnostná liturgia bola hudobne a spevácky sprevádzaná černovským chrámovým spevokolom MÁJ pod vedením Ľubice Prančíkovej a Jozefa Komu.

Černovú počas spomienky navštívila aj Jej Excelencia veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva pani Inge Magistad. O jej účasť sa významne pričinil aj náš rodák z Bratislavy pán Milan Žiak.

Za štátnych predstaviteľov treba spomenúť účasť župana Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Rudolfa Urbanoviča.

Sobotný pietny program moderovala výborná dvojica Alexandra Staňová a Jozef Šimonovič. Program bol taktiež za účasti primátora mesta Ružomberok Igora Čombora, viacerých poslancov MZ, šiestich poslancov NR SR, predsedu KDH Alojza Hlinu, podpredsedu SNS Jaroslava Pašku a predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča.

Víkendový kultúrny program spestrilo viacero hudobných a tanečných skupín. Za všetky spomeniem žiakov zo Základnej školy Andreja Hlinku, detičky z Materskej školy, súbor Liptov, Čriepky, charizmatický chlapský speváčky zbor „Chlapi z Dolnej lehoty“, univerzitný zbor z Bratislavy The Chamber Choir, žiaci zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu pod vedením Andrei Ballovej, Milana Hatalu a ďalší iný .

Slávnostný pochod ulicou Andreja Hlinku spolu s aktom kladenia vencov k Pamätníku černovských martýrov sprevádzala dychová hudba Černovanka a Supranka. Dramatickú báseň pri pomníku predniesol náš charizmatický občan Peter Babala st.

Počas hlavného sobotného popoludnia vypomáhali v organizácii naši uniformovaní členovia DHZ a taktiež viac ako 20 černovských dobrovoľníkov, ktorí v jednotnom oblečení boli nápomocní radou, službou, či dáždnikom . Ďakujeme.

Nedeľný program sa niesol v réžii našich ochotníkov z Divadelného ochotníckeho súboru Máj, ktorý pod režisérskou taktovkou Martina Papča ponúkli premiéru novej divadelnej hry s názvom „Masakra v Černovej“, ktorej scenár napísal známy černovský spisovateľ Anton Lauček. Kultúrne pásmo pred divadelným predstavením bolo v réžii Andrei Habovej.

Počas príprav úpravy mestskej časti, čistenia priestorov a hlavne stavania drevenej slávobrány chcem poďakovať členom turistického oddielu, OZ Černovský chotár a členom výboru MsČ Černová.

Za pomoc pri zabezpečení vhodného dreva na jej výrobu ďakujem riaditeľovi Mestských lesov Milanovi Šlávkovi.

Počas celého programu pietnych dní bola verejnosti bezplatne otvorená expozícia Rodného domu Andreja Hlinku aj so zabezpečenými sprievodcovskými službami Máriou Hatalovou a Kristínou Krajníkovou.

Pamätnú knihu s názvom „Černová 1907“ uviedol do života v piatok počas vedeckej konferencie viceprimátor Michal Slaštan spolu s autormi publikácie Pavlom Stanom, Róbertom Letzom a Ľuboslavom Hromjákom.

Ďakujem patrí aj nášmu černovskému grafikovi Tiborovi Zahorcovi, ktorý túto knihu graficky upravil a navrhol označenie Základnej školy Andreja Hlinku, expozície v Rodnom domu Andreja Hlinku, tiež označenie na Kultúrnom dome a tabuľku na označenie rekonštruovaného historického humna, kde sa tragédia odohrala.

Milí priatelia,

aj napriek nepriaznivému počasiu, neúčasti očakávaných vrcholových vládnych činiteľov, či nižšej účasti zúčastnených, som presvedčený že tohtoročné pietne udalosti v Černovej, mali veľký význam a boli za pomoci všetkých zainteresovaných zvládnuté na hodnotnej úrovni našich možnosti a zanietenia .

Na záver chcem poukázať a vyzdvihnúť spoločné úsilie mesta Ružomberok, KD AH, MsČ Černová, viacerých spolkov, združení a zoskupení , ktoré urobili záslužnú prácu pre naplnenie stanoveného cieľa Celonárodnej pietnej spomienky Černovskej tragédie z roku 1907 a jej historického odkazu obety padlých černovčanov zvýraznenej našim najvýznamnejším rodákom Andrejom Hlinkom .

S úctou

Patrik Habo, predseda MsČ Černová


Komentáre

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Sprievodca Černovou

Turistické výpravy, školské výlety, poznávacie zájazdy a ďalší, ktorí chcú navštíviť Černovú s jej pamätihodnosťami, sa môžu obrátiť na pani Máriu Hatalovú

Kontakt: +421 904 208 416